Pluimveehouderij

Nieuws

'Vogelgriep overleeft niet in watervogels'

Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5Nx overleeft niet in wilde watervogels.

Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers op basis van uitgebreid onderzoek in meer dan 100.000 monsters van watervogels voor, tijdens en na de grote uitbraak (2014-2015) van vogelgriep in de Verenigde Staten.

Het onderzoek, waarvan de resultaten deze week worden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Pnas, richtte zich op de vraag of het agressieve vogelgriepvirus ook daadwerkelijk uit de VS en Canada was verdwenen, na de laatste uitbraken in de pluimveehouderij.

Hoogpathogene vogelgriep

De onderzoekers, onder wie Robert Webster, die als een autoriteit geldt op het gebied van vogelgriep, komen tot de conclusie dat watervogels kennelijk over een mechanisme beschikken om het hoogpathogene virus uit te schakelen. Laagpathogene virussen komen onder watervogels wel voor en overleven daar ook.

Het virus dat toesloeg in de Noord-Amerikaanse pluimveesector was wel afkomstig uit de wilde watervogelpopulatie. In tegenstelling tot wilde watervogels, zijn kippen en kalkoenen niet tegen de hoogpathogene virussen bestand. "Nu moeten we onderzoek doen, om uit te vinden waarom deze wilde vogels in staat zijn de verspreiding hoogpathogene griepvirussen te doorbreken", zegt Webster. Hij ziet in zijn onderzoek ook bevestiging van het beleid om met behulp van ruimingen en vervoersverboden de ziekte te bestrijden.

Virus

De uitbraak in Noord-Amerika is veroorzaakt door een virus dat vanuit Azië met wilde trekvogels is komen aanvliegen en dat zich in Amerika vermengde met andere aanwezige griepvirussen om daarna bij 248 kalkoen- en kippenbedrijven toe te slaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.