Pluimveehouderij

Nieuws

Boeren maken bezwaar tegen uitloopverbod Oss

Boerenbelangenbehartigers hebben bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Oss. Daarin is onder meer een verbod op onoverdekte buitenuitloop voor pluimvee opgenomen.

Zowel de vakgroep Pluimveehouderij van ZLTO als de Biologische Pluimveehoudersvereniging (BPV), gezamenlijk met Biohuis en Bionext, hebben een bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Beide organisaties zien geen veterinaire belemmeringen voor buitenuitloop.
Oss wil bij uitbreiding en nieuwbouw van pluimveestallen onoverdekte uitloop verbieden vanwege de risico’s op vogelgriep. Volgens de biologische pluimveehouders ontbreekt in het voorontwerp onderbouwing waaruit zou blijken dat de nieuwe maatregel gezondheidsrisico’s voor burgers verminderd.

Vrees voor precedentwerking

De rapporten waarnaar de gemeente verwijst om de risico’s te onderbouwen, adviseren niet om buitenuitloop te verbieden. De BPV spreekt in haar brief de vrees uit dat als de bepaling van kracht gaat, deze een precedentwerking kan hebben die landelijke gevolgen voor de biologische pluimveehouderij zou hebben.

De ZLTO-vakgroep vraagt Oss niet af te wijken van de provinciale en landelijke wetgeving, zeker gezien door de Brabantse Zorgvuldigheidsscore al strengere eisen gelden voor Brabantse pluimveehouders, en wijst op de maatregelen die de sector al neemt om de risico’s op vogelgriep te minimaliseren. Onder andere door tijdelijke ophokplichten bij een verhoogd risico, maximale hygiënemaatregelen en stikte monitoring.

Consument vraagt biologische en vrije-uitloopeieren

De vier organisaties wijzen verder op de maatschappelijke wens en vraag naar biologische en vrije-uitloopeieren, waar het uitloopverbod haaks op staat. Door het verbod ontneemt de gemeente burgers de mogelijkheid om biologische of vrije-uitloopeieren te kopen en pluimveehouders de mogelijkheid over te schakelen naar deze welzijnsvriendelijke en maatschappelijk gewenste productiewijze, aldus ZLTO.

8.292 protestmails en online petitie

De agrarische belangenbehartigers zijn niet de enige die bezwaar maken tegen het voorgenomen uitloopverbod. Vorige week meldde dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming Nederland dat via hun site 8.292 protestmails zijn gestuurd naar de gemeente Oss. Volgens Dierenbescherming-directeur Peter Verdaasdonk is Oss helemaal niet bevoegd om buitenuitloop te verbieden. Ook de lokale afdeling van GroenLinks is zeer kritisch en heeft een online petitie gestart tegen het besluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.