Pluimveehouderij

Nieuws 2116 x bekeken

Aandeel opfokhennen met hele snavels stijgt snel

Het aandeel hennen met onbehandelde snavels in de verkoop van jonge hennen neemt de komende maanden fors toe. Dat blijkt uit een inventarisatie bij broederijen en opfokorganisaties.

Vier van de zes bedrijven die jonge leghennen produceren hebben aangegeven hoeveel procent van hun eendagskuikens in de maanden april tot en met juli zonder snavelbehandeling naar opfokstallen gingen. Die cijfers fluctueren per maand en onderling, maar vertonen een stijgende lijn: van pakweg drie van de vijf kuikens onbehandeld in april, naar vier van de vijf in juli.

'Aandeel met sprongen vooruit'

Twee bedrijven, Agromix Broederij en Opfokintegratie en Het Anker, hebben die maandpercentages niet verstrekt, omdat dit ‘vertrouwelijke’ bedrijfsinformatie is. Maar zij bevestigen dat ook bij hen het aandeel niet-snavelbehandeld met sprongen vooruit gaat. Agromix zegt dat van al zijn hennen die nu in productie zijn of in opfok zitten, ongeveer een kwart onbehandeld is en dat van de verkopen de komende maanden zo’n 70% onbehandeld zal zijn. Van het huidige opfokbestand van Het Anker heeft zo’n 60% intacte snavels. Het bedrijf verwacht dat bij meer dan 85% van de kuikens die in juli en augustus zullen worden opgezet, de snavelbehandeling achterwege zal blijven.

Uitzondering

Alleen hennen bestemd voor koloniehuisvesting en hennen waarvan de eieren uitsluitend in Nederland worden vermarkt, ondergaan nog de infrarood snavelbehandeling, aldus de opfokorganisaties.

In Nederland wordt het snavelbehandelen verboden per 1 september 2018. In Duitsland is er een convenant gesloten dat inhoudt dat er vanaf 1 januari 2017 geen snavelbehandelde hennen meer mogen worden opgezet. Dit betekent dat vanaf 1 augustus 2016 de snavelbehandeling bij de opfokkuikens achterwege blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.