Pluimveehouderij

Nieuws 5 reacties

Ministerie moet kuikenbroederijen onderzoeken

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam moet opnieuw onderzoek doen bij kuikenbroederijen naar het verstrekken van water en voer. Bovendien moet het ministerie kritiek van Wakker Dier op een rapport van universiteit Wageningen UR voorleggen aan de onderzoekers die een rapport hebben opgesteld over kuikens die 72 uur op hun dooierrest kunnen teren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloten.

Wakker Dier vroeg het ministerie in 2013 handhavend op te treden tegen kuikenbroederijen wanneer zij geen drinkwater en voer verstrekken aan kuikens, onmiddellijk nadat deze uit het ei zijn gekomen. Hiermee zouden de broederijen het Besluit welzijn productiedieren, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren overtreden, volgens de dierenwelzijnsorganisatie. Het ministerie weigerde dit, omdat het niet verstrekken van water en voer volgens hen niet in strijd was met de wetgeving, mits kuikens binnen 72 uur na uitkomst in de opfokstal zitten. De NVWA deed onderzoek bij drie Nederlandse broederijen en vond hier geen overtredingen.

Direct water en voer beschikbaar

Het ministerie baseert deze 72 uur waarin een kuiken op de dooierrest zou kunnen teren op onderzoek van Wageningen UR. Volgens Wakker Dier wordt hierin echter geen rekening gehouden met studies die juist concluderen dat het voor een gezond kuikens essentieel is om na uitkomst direct over water en voer te kunnen beschikken. Het CBb wil dat de staatssecretaris de kritiek van Wakker Dier aan de onderzoekers voorlegt.

Wakker Dier was daarnaast kritisch over het NVWA-onderzoek bij de broederijen. Op één van de broederijen waren geen kuikens aanwezig tijdens het bezoek, waardoor het volgens de organisatie onmogelijk is geweest een oordeel te kunnen vormen over het welzijn van kuikens in de broederij.

Nieuw besluit nodig

Het CBb is het daarmee eens en zegt dat hierdoor geen zinvolle controle op de broederij heeft kunnen plaatsvinden. Het orgaan verwerpt het besluit van de staatssecretaris om niet te handhaven bij de broederijen en zegt dat de staatssecretaris een nieuw besluit over het handhavingsverzoek van Wakker Dier moet nemen, waarin een gemotiveerde reactie van Wageningen UR op de door Wakker Dier aangeleverde informatie moet worden meegewogen, alsmede nader onderzoek op de broederijen.

Daarnaast geeft het CBb Van Dam 'ter overweging' mee om de Wageningse onderzoekers ook te vragen hoe lang kuikens na uitkomst volgens de recente gangbare wetenschappelijke inzichten uitsluitend kunnen teren op de reserves uit hun dooierzak. Het college betwijfelt of de genoemde 72 uur wettelijk is vastgelegd en noemt de maximale termijn waarbinnen het onthouden van voedsel en water mogelijk zou zijn, zonder dat daarbij kuikens de nodige verzorging wordt onthouden, onderdeel van het geschil.

Laatste reacties

 • marco-vdb

  Veel gekker moet het niet worden. Totaal onbevoegde instanties gaan het ministerie opleggen wat ze moet doen. Binnenkort gaat het Europees Hof voor de rechten van de mens bepalen dat kalveren en lammeren geen oormerken meer in mogen omdat de uitvoerder van dit werk ervan gestresseerd raakt.

 • marco-vdb

  Onderzoek heeft recent aangetoond, dat baby's beter af zijn als ze het eerste jaar bij de moeder zijn, i.p.v. bij kinderopvang. Ik stel voor dat het nVWA gaat controleren of moeders werken tijdens het eerste levensjaar van hun kind, en indien nodig, een fikse straf opleggen. Dat is onzin van dezelfde strekking.

 • Broederijbrok

  En BORSTVOEDING.

 • wienbemelmans

  wakker dier is er alleen op uit om de boeren dwars te liggen,als ze op het erf komen ze er afschoppen de ellendelingen.

 • Maas1

  Als men kuikens na uitkomst gelijk water en voer verstrekt kan dit in bepaalde gevallen verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van het kuiken.
  Als de dooier niet goed is verteerd bij het kuiken, kan dit dooier restontsteking veroorzaken bij het kuiken.Als men water en voer verstrekt gelijk na uitkomst aan de kuikens is de kans rieel aanwezig dat er antibiotica aan de kuikens moet worden verstrekt! Laat het over aan mensen die er verstand van hebben. De politiek en wakker dier schreeuwt, maar weet nog van de hoed laat staan van de rand.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.