Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

In stal geboren vleeskuikens zijn rustiger

Koppels vleeskuikens die in de stal zijn geboren, zijn iets rustiger dan soortgenoten die in de broederij uit het ei zijn gekropen.

In de stal geboren kuikens hebben minder last van voetzoollaesies en hakdermatitis - aandoeningen die het dierwelzijn aantasten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. Onderzoekster Ingrid de Jong vertelde dit dinsdag tijdens een WPSA-studiedag over de voorlopige resultaten van onderzoek naar het effect van het uitkomen in de stal op het welzijn van vleeskuikens.

Bij dit onderzoek werden koppels kuikens uit het X-treck-systeem (die de laatste drie broeddagen in de vleeskuikenstal hadden doorgebracht en daar waren geboren) vergeleken met koppels kuikens die in de broederij waren geboren en daarna naar het pluimveebedrijf waren vervoerd. Op dag 0 - de dag van aankomst van de 'broederijkuikens' op de vleeskuikenbedrijven - hadden díe kuikens aantoonbaar meer stress dan de X-treck-kuikens. In de beweeglijkheid was geen verschil tussen beide groepen. Bij de X-treck-kuikens waren de uitval en de afkeur in de slachterij gemiddeld lager. Ook waren minder behandelingen met antibiotica nodig.

Effecten van betere start kunnen van korte duur zijn

X-treck-kuikens waren op dag 0 zwaarder dan de broederijkuikens, doordat zij sneller na de geboorte kunnen drinken en eten. De Jong merkte op dat sommige van de duidelijke verschillen bij uitkomst tot slachtleeftijd zichtbaar zijn. Maar ook dat een goede start van kuikens kan worden overschaduwd door management op latere leeftijd (metingen op 21 dagen en op slachtleeftijd) en dat effecten van een betere start (bij de X-treck) relatief kortdurend kunnen zijn. De verzamelde technische resultaten van beide behandelingen moeten nog worden geanalyseerd.

Eén reactie

  • marco-vdb

    Wel graag cijfers meeleveren bij zo'n artikel. Hoeveel minder uitval 0,1% of 2% minder? Hoeveel minder afkeuringen? Hoeveel koppels zijn gevolgd en zijn de proef- en controlegroep gehouden in identieke stallen? De informatie in dit artikel zegt eigenlijk helemaal niks.

Of registreer je om te kunnen reageren.