Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:22 mrt 2016

Kritiek op transportwijze uitgelegde hennen

Het transport van uitgelegde leghennen over lange afstanden moet stoppen. Daarvoor pleit de Dierenbescherming in een nieuwe nota. De organisatie spreekt van 'helletochten' over grote afstanden.

De Dierenbescherming wil dat lange transporten van uitgelegde leghennen stoppen. Daarnaast dringt de dierenwelzijnsorganisatie aan op andere verbeteringen op het gebied van het vangen en transporteren. Ook voor dieren die voor het eigen Beter Leven-keurmerk gehouden worden.

'Een helletocht' naar Poolse slachterijen

Uitgelegde hennen gaan steeds vaker op transport naar Poolse slachterijen volgens de Dierenbescherming, die spreekt over 'een helletocht over lange afstand'. De organisatie roept de pluimveesector en afnemers daarom op pluimveetransport niet langer dan vier uur te laten duren. Bovendien pleit de Dierenbescherming ervoor dat medewerkers van pluimveevangploegen een dierenwelzijnscursus volgen, pluimveevangploegen onder leiding komen van een dierenwelzijnsopzichter en meer toezicht vanuit de NVWA op het vangen en laden van pluimvee. Andere genoemde verbeterpunten in de nota zijn het gebruik van hele, schone, goed vormgegeven kratten en het terugkoppelen door de slachterij bij vang- en transportverwondingen.

Uitgelegde hennen gaan steeds vaker op transport naar Poolse slachterijen volgens de Dierenbescherming, die spreekt over 'een helletocht over lange afstand'.

Pleidooi heeft ook betrekking op Beter Leven-hennen

Het pleidooi is ook van toepassing op hennen die eieren produceren binnen het Beter Leven-keurmerk, bevestigt de Dierenbescherming. "Daar zullen we op moeten handelen," zegt een woordvoerder. Een maximale transportduur van 4 uur moet expliciet als criterium voor leghennen worden toegevoegd aan de eisen voor het keurmerk, aldus de woordvoerder. De organisatie zegt zich er eerder niet van bewust te zijn geweest dat dergelijk transport over lange afstanden op grote schaal plaatsvindt. Als vervolgstap wil de Dierenbescherming met de sector en belanghebbenden rondom het Beter Leven-keurmerk in gesprek om de criteria aan te scherpen.

LTO/NOP: bestaande wetgeving handhaven

In een reactie op de nota zegt Jan Willem Lagerweij namens de LTO/NOP kring leghennenhouders dat bestaande wettelijke regels gehandhaafd dienen te worden, en dat dit een taak van de NVWA is. "Tijdsduur tussen vertrek van een pluimveebedrijf en aankomst bij het slachthuis moet zonder aanvullende maatregelen als water/voer/breivoedering, beperkt zijn," aldus Lagerweij. "Europees staat daarvoor 8 uur. Dagelijks is er ook sprake van een donkerperiode van 8 uur, dit moet geen knelpunt zijn." Lagerweij wijst erop dat de sector er bovendien in de praktijk mee te maken heeft dat er beperkte en onvoldoende slachtcapaciteit is binnen een cirkel van 4 uur rijden.

De kringvoorzitter vindt terugkoppeling van slachterij naar transporteur en leverancier een prima voorstel. Verantwoordelijkheid van het vangen ligt bij de pluimveehouder, en die van juiste belading en kwaliteit van kratten en vervoermiddel bij het transportbedrijf. Behoefte aan nieuwe regelgeving is er niet zegt Lagerweij. "Bestaande regelgeving moet gehandhaafd worden en verantwoordelijkheden moeten daar gelegd worden waar ze thuis horen."

Of registreer je om te kunnen reageren.