Pluimveehouderij

Nieuws 2543 x bekeken

Lezing: onbehandelde snavels en huisvesting

Op de eerste middag van de LIV in Venray, dinsdag 1 maart, worden er 2 voor legpluimveehouders interessante lezingen gegeven. Ze hebben betrekking op hennen met onbehandelde snavels.

Thea van Niekerk, deskundige in pluimveegedrag en pluimveeproductiesystemen bij Wageningen UR Livestock Research, gaat in op het onderzoek naar de mogelijkheden om hennen met onbehandelde snavels te houden. Hier wordt al jaren onderzoek naar gedaan, aangestuurd door mensen uit de praktijk. Langzaamaan is bekend dat de oplossing niet bestaat uit één simpele maatregel, maar gezocht moet worden in een combinatie van fokkerij, houderij en management. Van Niekerk zal in haar presentatie 'Verenpikken bij leghennen: overzicht van oorzaken en oplossingen' inzicht geven over wat er bekend is over de oorzaken van pikkerij en maatregelen om beschadigend pikgedrag tegen te gaan.

Aansluitend houdt Jasper Heerkes een presentatie over zijn promotiestudie aan Wageningen Universiteit naar de verbetering van de huisvesting van leghennen in alternatieve huisvesting. In zijn studie heeft hij gekeken naar kenmerken van volièrehuisvesting die voor- of nadelig kunnen zijn voor het optreden van verenpikkerij, de uitval bij de dieren en de productie. In zijn presentatie zal hij aangeven in hoeverre materialen, ontwerp van de inrichting, aanwezigheid van een vrije uitloop hierop van invloed kunnen zijn.

De LIV vindt plaats van dinsdag 1 tot en met donderdag 3 maart, in de Evenementenhal, De Voorde 30 in Venray (Limburg), dagelijks van 13.00 tot 22.00 uur. Deze pluimveelezingen worden gehouden op dinsdagmiddag 1 maart om 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.