Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:28 nov 2016

Vogelgriep H5N8 op eendenbedrijf in Biddinghuizen

Op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) is vogelgriep vastgesteld van het type H5N8.

Dit bericht is geüpdatet.

Op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken. Het betreft het hoogpathogeen H5N8-virus, meldt Wageningen Bioveterinary Research zaterdagavond. Dit is hetzelfde virus dat ook in groten getale bij dode wilde vogels is gevonden, in Nederland en andere Europese landen waaronder Duitsland.

Per direct vervoersverbod afgekondigd

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) kondigt per direct een vervoersverbod af voor pluimveebedrijven in een zone van tien kilometer rondom het bedrijf in Biddinghuizen. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Het bedrijf heeft naast de locatie in Biddinghuizen ook drie locaties in Hierden en één in Ermelo (Gelderland). In totaal worden alle 180.000 eenden van het bedrijf geruimd. Daarnaast wordt een vleeskuikenbedrijf met 21.000 dieren preventief geruimd omdat deze binnen een straal van 1 kilometer ligt bij de besmette locatie in Biddinghuizen. De ruiming van het besmette bedrijf in Biddinghuizen is gaande.

Naast de 10 kilometerzone geldt rondom het bedrijf ook een 3-kilometerzone. In deze zone liggen nog drie andere bedrijven, die allen bemonsterd worden.

Landelijke maatregelen

Het bezoekersverbod voor alle Nederlandse pluimveebedrijven wordt aangescherpt. Niet alleen zijn er geen bezoekers meer toegestaan in de stallen, ook geldt nu een verbod voor buitenstaanders om het erf te betreden. Bezoekers mogen alleen na strenge hygiënemaatregelen het erf betreden. Ook moet in heel Nederland pluimvee klinisch geïnspecteerd worden binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf. In tegenstelling tot de vogelgriepuitbraken in 2014 is nu geen landelijke standstill afgekondigd. Dat is gedaan gezien de forse preventieve maatregelen die al eerder zijn afgekondigd, meldt pluimveeorganisatie Avined.

Maatregelen 10 kilometerzone

In het toezichtsgebied, ruwweg het gebied in een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen, geldt een uitgebreid vervoersverbod. Vervoer van pluimvee en eieren afkomstig van een pluimveebedrijf is verboden. Voor de aanvoer van veevoer op een pluimveebedrijf in dit gebied geldt dat deze rechtstreeks moet worden vervoerd naar de plaats van besmetting. Bovendien moet dit gebeuren overeenkomstig een hygiëneprotocol. Het vervoeren van melk in het toezichtsgebied is alleen toegestaan volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol. Deze protocollen zijn nog niet gepubliceerd. Het vervoeren en aanwenden van mest is verboden in het gebied.

Later vandaag volgt een landelijke regeling met aangescherpte voorwaarden voor erfbetreders, meldt Avined.

Foto

  • Ruiming van het met vogelgriep besmette eendenbedrijf in Biddinghuizen zaterdagavond 26 november.</p>
<p><em>Foto: Ruud Ploeg</em>

    Ruiming van het met vogelgriep besmette eendenbedrijf in Biddinghuizen zaterdagavond 26 november.

    Foto: Ruud Ploeg

Of registreer je om te kunnen reageren.