Pluimveehouderij

Nieuws 3413 x bekeken

Poultry Innovation Lab officieel geopend

Het nieuwgebouwde Poultry Innovation Lab op het terrein van AOC Groenhorst Barneveld wordt vrijdag officieel geopend. De innovatieve showstal van het Poultry Expertise Centre is bedoeld voor praktijktrainingen, onderzoek en kennisoverdracht, en is sinds enkele weken in gebruik genomen.

Er worden cursussen en lessen gegeven aan toekomstig pluimveehouders en professionals, en er wordt praktijkonderzoek gedaan, gericht op onder meer voeding, diergezondheid/-welzijn en duurzaamheid. Daarnaast is de stal een showcase voor innovaties van het Nederlandse bedrijfsleven.

Flexibele kunststofroosters

In het Innovation Lab zijn twee dierafdelingen, met plek voor 900 leghennen en 900 vleeskuikens. Bijzonder is het huisvestingssysteem in de vleeskuikenafdeling: BroMaxx van Jansen Poultry Equipment. Uniek in Nederland en Europa, omdat de vleeskuikens niet op strooisel worden gehouden, wat binnen de EU een vereiste is. Het Poultry Innovation Lab heeft hiervoor een proefstalstatus aangevraagd en verkegen. Buiten Europa wordt het systeem wel in de praktijk gebruikt en als zeer innovatief gezien.

In het systeem zitten kuikens op speciale flexibele kunststofroosters en wordt de mest op een mestband onder de roosters opgevangen, waardoor de kuikens niet in de mest lopen. Doel hiervan is het verlagen van voetzoollaessies, emissies, ziektedruk (en daarmee antibioticagebruik) en betere groei.

Internationale cursisten krijgen les van PTC+-docent Helmich van Rees in het nieuwe Poultry Innovation Lab.</p>
<p><em>Foto: Jan Pit</em>
Internationale cursisten krijgen les van PTC+-docent Helmich van Rees in het nieuwe Poultry Innovation Lab.

Foto: Jan Pit

Systeem testen

Er zijn twee redenen dat voor dit systeem in het Poultry Innovation Lab is gekozen, ondanks dat het in de EU niet wordt gebruikt, aldus docent Helmich van Rees van PTC+. Investeerder Jansen Poultry Equipment wilde het systeem graag uittesten en laten zien aan belangstellenden in Europa. Daarnaast wilden de kennisinstellingen die verbonden zijn aan het project graag zien hoe dit in de praktijk uitpakt qua emissies en effecten op groei en dierenwelzijn.

In het 24 x 24 meter grote pand zijn verder bezoekersruimten, een informatiecentrum en enkele instructieruimten. Bezoekers kunnen via een raam in een gang tussen beide dierafdelingen de dieren bekijken. Ook vanuit de bezoekersruimte/het innovatiecentrum bovenin het pand is een blik op de dieren te werpen.

Samenwerking in Poultry Expertise Centre

Het Poultry Expertise Centre (PEC) is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in, of betrokken zijn bij de pluimveesector. Het is enkele jaren geleden ontstaan om een impuls te geven aan het pluimveeonderwijs, om pluimveekennis te behouden en te verspreiden en om te voldoen aan de vraag vanuit het pluimveebedrijfsleven naar jonge professionals. Naast het aanbieden van (internationale) opleidingen richt het PEC zich ook op kennisinnovatie (door het lectoraat Gezonde Pluimveehouderij).

Het Pluimvee Innovatie Lab (PIL) is een aanvulling op de praktijklessen die nu worden gegeven bij pluimveebedrijven in de buurt van het onderwijs-/kenniscomplex in Barneveld en elders in Nederland.

Bij de totstandkoming van de showstal is een consortium van bedrijven betrokken, te weten: Jansen Poultry Equipment, Hotraco Group, Fancom, Hato Agricultural Lightning, Impex, VDL Agro Tech, Arbo Pumps Filters en VDB Dienstverlening. Die hebben allemaal hun innovaties ingebracht.

Bij Aeres Hogeschool Dronten (tot voorkort CAH Vilentum) komt ook een pluimveefaciliteit, voor nationale studenten en onderzoek. De planning is dat die komend voorjaar klaar is.

Mede geschreven door Hans Bijleveld

Of registreer je om te kunnen reageren.