Pluimveehouderij

Nieuws

'Mestafzetkosten vleeskuikenhouder omlaag'

De kosten voor mestafzet van vleeskuikenhouders in 2017 zullen met 20% tot 25% dalen. Dat verwacht een mesthandelaar in het oosten van het land.

Vooral de omschakeling naar traag groeiende vleeskuikens zorgt voor een kentering in de mestmarkt. Deze omschakeling is in volle gang; ongeveer 20% van de markt is al omgeschakeld en de verwachting is dat dit oploopt naar 30%. Dit is gelijk aan de binnenlandse vraag naar vlees van vleeskuikens.

Minder mest met traaggroeiende vleeskuikens

Door de omschakeling worden minder dieren per vierkante meter gehouden en deze blijven een week langer in de stallen. Hierdoor produceren bedrijven 20% tot 30% minder mest. Bovendien heeft de mest een hoger drogestofpercentage. Het percentage van 5 tot 10 komt door minder dieren per vierkante meter.

Volgens de handelaar zullen de effecten begin volgend jaar merkbaar zijn in de afzetprijzen voor pluimveehouders. De afzetprijzen liggen nu rond de €13 tot €15 euro en de verwachting is dat deze dalen tot €10 tot €12,50.

Vleeskuikenmest is een gewild product in de biovergistingsinstallaties, naast de belangstelling voor export. De droge mest heeft een hoge energiewaarde, wat een hoge gasproductie tot gevolg heeft. Recente technieken maken het mogelijk dat biovergisters meer vleeskuikenmest kunnen toevoegen dan voorheen.

Nog geen effect op afzetcontracten BMC

Of de dalende afzetprijzen ook gevolgen hebben voor de contracten voor de afzet naar de pluimveemestverwerker BMC is volgens Jan Wijnen, voorzitter van mestafzetcoöperatie DEP, nog niet aan de orde. Volgens hem is niet bekend of de prijzen daadwerkelijk dalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.