Pluimveehouderij

Nieuws

Herstart praktijkmonitoring hele snavels

De brede praktijkmonitoring van de effecten van het houden van leghennen en vleeskuikenouderdieren met hele snavels wordt momenteel hervat.

De brede praktijkmonitoring van de effecten van het houden van leghennen en vleeskuikenouderdieren met hele snavels wordt momenteel hervat. In maart werd die inventarisatie van de gevolgen van het niet meer verwijderen van het snavelpuntje stilgelegd, omdat er te weinig animo voor deelname was. Het protocol bleek te uitgebreid te zijn en deelname kostte te veel tijd. Wageningen UR heeft nu het format voor de inventarisatie vereenvoudigd. Buitendienstmedewerkers van opfokorganisatie gaan de gegevens verzamelen van koppels (opfok)hennen, fokbedrijven doen de inventarisatie van de vleeskuikenouderdieren. Het gaat vooral om de uitvalscijfers aan het eind van de ronde. Wageningen UR gaat de cijfers verwerken.

Kijken hoe het gaat zonder snavelbehandeling

Het doel van de monitor is vastleggen hoe koppels leghennen en vleeskuikenouderdieren zonder snavelbehandeling het doen in de praktijk en handvatten aan te reiken waar kansrijke oplossingen liggen voor het houden van zulke hennen. Als vergelijking mogen ook koppels waarvan de snavels wel zijn behandeld meedoen aan de monitoring.

Met toenmalig staatssecretaris Dijksma is afgesproken om in 2017 te evalueren wat de ervaringen tot dan zijn met pluimvee houden zonder ingrepen. De praktijkmonitoring moet ook informatie opleveren voor die evaluatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.