Pluimveehouderij

Nieuws 2378 x bekeken

Pluimveesaldi boven langjarig gemiddelde

Wageningen - De saldi van standaard pluimveebedrijven liggen over de eerste zeven maanden van dit jaar boven het langjarig gemiddelde (de jaren 2006 tot en met 2014).

Het saldo van een standaardbedrijf met 50.000 scharrelkippen was tot en met juli €217.599. Dat is bijna €84.000 meer dan het langjarig gemiddelde.

Het saldo van een standaardbedrijf met 95.000 vleeskuikens bedroeg van tot en met juli €153.181. Dat is ruim €17.000 meer dan het langjarig gemiddelde. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse actualisatie van de LEI Barometer. In beide pluimveesectoren resulteren deze saldi in een positief inkomen.

VS viel weg als grootste eierexporteur

Volgens het LEI profiteerden de leghennenhouders van het wegvallen van de Verenigde Staten als grootste eierexporteur op de wereldmarkt, die afnemers noopte te zoeken naar nieuwe leveranciers.

Doordat enkele Nederlandse bedrijven sinds juni eiproducten naar de VS mogen uitvoeren kreeg het prijsniveau van eieren een steun in de rug. Eiproductenfabrikanten kopen meer kooieieren vanwege betere exportkansen, waardoor de prijzen flink zijn opgelopen. De prijzen scharreleieren volgden dit patroon. De saldi van een standaard legbedrijf waren in juni en juli niet eerder zo hoog.

Napijn van vogelgriep in vleeskuikensector

De vleeskuikensector voelde dit voorjaar de napijn van de uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in november vorig jaar. Die leidden tot exportbeperkingen naar derde landen, wat de sector veel geld heeft gekost. Die beperkingen zijn inmiddels opgeheven, maar nu doet de handelsboycot van Rusland zich voelen: de 337 ton in de eerste vijf maanden steekt schril af tegen de 40.000 ton tot en met mei vorig jaar.

Voer voor legkippen duurder

De legpluimveehouders hadden te maken met een oplopende voerprijs, terwijl de LEI-prijs van vleeskuikenvoer redelijk stabiel was.

Of registreer je om te kunnen reageren.