Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:31 jul 2015

Geen risicovol pluimveetransport uit Duitsland

Den Haag – Uit een risicoanalyse van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat er geen vanwege vogelgriep risicovolle transporten vanuit Duitsland hebben plaatsgevonden.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, gevraagd naar de risico's die de Duitse AI-uitbraak meebrengt voor Nederland.

Emsland

In Duitsland werd maandag bekend gemaakt dat een pluimveebedrijf besmet is met het hoogpathogene H7N7-virus. Vanaf dit bedrijf zijn echter geen recente transporten van pluimvee, pluimveevlees of eieren naar Nederland bekend. Vanuit de Duitse regio Emsland, waar het getroffen bedrijf ligt, zijn er de afgelopen weken wel enkele transporten van pluimvee naar slachthuizen in Nederland geweest.

Extra reiniging vervoersmiddelen

Voor vervoersmiddelen die gebruikt zijn voor het transport van broedeieren en gevogelte vanuit zowel Engeland als Duitsland geldt nu een extra reiniging en ontsmetting bij binnenkomst in Nederland. Dat is een standaardmaatregel als een Europese lidstaat kampt met een HPAI-uitbraak.

Geen aanvullende maatregelen

Verder worden er geen aanvullende maatregelen genomen. Wel wordt aandacht gevraagd voor het naleven van bestaande hygiëneprotocollen door erfbetreders en extra alertheid bij pluimveehouders op symptomen die eventueel op vogelgriep kunnen wijzen.

Ook de vakgroep pluimveehouderij van LTO/NOP vraagt pluimveehouders in een nieuwsbrief extra alert te zijn omdat het risico van vogelgriep aanwezig blijft. Bovendien is er veel handelsverkeer met de pluimveesector van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Belang van scherpe monitoring

Op dit moment lijkt het erop dat de laagpathogene variant van het H7N7-virus op pluimveebedrijven muteert naar hoogpathogeen, zegt LTO, wat nog eens het belang aantoont van de in Nederland scherpe monitoring op laagpathogene AI.

Of registreer je om te kunnen reageren.