Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

RvS: Ruim baan voor Twentse pluimveehouder

Den Haag- De Raad van State heeft een aan een pluimveehouderij verleende vergunning om uit te breiden overeind gelaten. Alle argumenten van bezwaarmakers werden van tafel geveegd.

Eind september 2014 had de gemeente Tubbergen op basis van de Wet milieubeheer een revisievergunning verleend een aan pluimveehouderij in Albergen. Door deze vergunning kreeg de pluimveehouder de mogelijkheid een nieuwe stal te bouwen voor 53.500 vleeskuiken en twee bestaande stallen uit te breiden met 1.700 en 3.000 vleeskuikens.
Tegenstanders van de uitbreiding van de pluimveehouder haalden ter zitting bij de Raad van State vele argumenten aan waarom de groei van het bedrijf niet zou kunnen. Zo is er geen milieueffectrapport gemaakt terwijl dat volgens de bezwaarmakers niet is uitgesloten dat de inrichting significante nadelige gevolgen zal hebben voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Springendal en Dal van Mosbeek. Daarnaast zou het college van Tubbergen geen rekening hebben gehouden met de gevolgen voor de volksgezondheid en is de ammoniak- en geuruitstoot van het bedrijf verkeerd berekend. Ook zou geen rekening zijn gehouden met een groeiende geluidbelasting.
In zijn uitspraak onderschrijft de Raad van State de handelswijze van de gemeente Tubbergen en ziet de Raad geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid en zorgvuldigheid van de vergunningverlening. De pluimveehouder kan zijn bedrijf uitbreiden.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.