Pluimveehouderij

Nieuws

AVINED verstuurt facturen 2015

Stichting AVINED stuurt de komende weken facturen uit voor de wettelijke taken die het uitvoert voor de pluimveesector. Het gaat om het beheer van databases voor identificatie en registratie (KIP), antibioticaregistratie (CRA) en registratie van salmonella-uitslagen (KIPnet).

Pluimveehouders kunnen binnenkort een factuur van AVINED verwachten. Het betreft een rekening voor de wettelijke taken die de stichting uitvoert voor de pluimveesector. De tarieven hiervoor zijn door de overheid goedgekeurd. Pluimveebedrijven zijn verplicht de factuur te betalen.
De organisaties LTO/NOP, NVP, NEPLUVI, ANEVEI en COBK hebben besloten dat de pluimveesector deze taken via stichting AVINED zelf uitvoert. De taken worden uitgevoerd met een kleine werkorganisatie door medewerkers die de sector goed kennen. Hierdoor zorgt de sector voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze voor de sector belangrijke basistaken.

De kosten van de wettelijke taken van AVINED worden verrekend per KIP-nummer. Elke taak heeft per bedrijfstype een vastgesteld tarief, dat wordt berekend per KIP-nummer. De hoogte van het tarief is bepaald door de gemiddelde uitvoeringskosten voor een bepaald bedrijfstype per wettelijke taak. De tarieven zijn kostendekkend en worden jaarlijks zo scherp mogelijk vastgesteld. Bedrijven die die geen gebruik meer maken van hun KIP-nummer kunnen dit eenvoudig bij EVINED beëindigen.

AVINED voert de volgende wettelijke taken uit:

I&R administratie

I&R is de basisadministratie van pluimveebedrijven, koppels dieren en verplaatsingen. Van belang bij een goede aanpak van dierziekte-uitbraken en een bron van nuttige gegevens. Pluimveebedrijven registreren aanvoer, afvoer en verplaatsingen in database KIP. De tarieven worden gebruikt om de kosten te dekken van de database KIP en het ondersteunen van bedrijven bij het registreren van gegevens.

Registratie Salmonella onderzoek

De database KIPnet wordt gebruikt om de uitslagen van de salmonella-onderzoeken te registreren. De registratie van de onderzoeken gebeurt namens de pluimveehouders door de erkende laboratoria. De gegevens worden onder andere gebruikt om trends te volgen. Hoe eerder ontwikkelingen bekend zijn, des te sneller daarop kan worden ingespeeld. En dat is van belang voor de hele sector.

Registratie antibiotica

De antibioticadatabase bevat de door de dierenartsen geregistreerde antibioticaleveringen gekoppeld aan de gegevens van de koppels dieren. De gegevens worden gebruikt voor analyses, om zorgvuldig en correct gebruik van antibiotica te stimuleren en om het gebruik van antibiotica te monitoren. Vleeskuikenbedrijven, opfokbedrijven in de vleessector en kalkoenbedrijven ontvangen individuele benchmarkrapporten over het gebruik van antibiotica.

Of registreer je om te kunnen reageren.