Pluimveehouderij

Nieuws

H5N1 circuleert in Egyptische pluimveesector

Parijs - Het vogelgriepvirus H5N1 circuleert in alle delen van de Egyptische pluimveesector. Door de wijde verspreiding van het hoogpathogene virus (HPAI) komen er meer mensen mee in aanraking.

Sinds november zijn bij 165 mensen besmettingen vastgesteld, waaraan 48 mensen zijn overleden. Dit constateren samenwerkende gezondheidsorganisaties (waaronder de WHO, FAO en OIE) in een rapport over de situatie in Egypte. Het is het grootste aantal HPAI-besmettingen bij mensen dat in een dergelijke periode is geconstateerd. Bovendien werden tussen december 2014 en februari 2015 333 uitbraken van het H5N1-virus bij pluimvee gemeld. Dit terwijl veel kleinschalige boeren zelf pluimvee zijn gaan houden voor hun eigen voedselvoorziening of inkomen. Deze pluimveehouders vallen buiten bestaande monitoring.

Een gestructureerdere aanpak van de situatie door de overheid is nodig adviseren de organisaties, om nieuwe besmettingen tegen te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.