Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Van Dam wil permanente dierwelzijnscommissie

Met het oog op een eventuele uitbraak van vogelgriep wil het ministerie van EZ een permanente dierwelzijnscommissie instellen. Die gaat maatregelen bij een vogelgriepuitbraak beoordelen.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) schrijft over het voornemen voor een permanente dierwelzijnscommissie in een brief aan de Tweede Kamer. Die commissie krijgt alle vrijheid om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. De samenstelling van de commissie is openbaar.

Op dit moment wordt tijdens een uitbraak ook een dierwelzijnscommissie ingesteld. Een permanente commissie kan echter zelf bepalen wanneer zij de adviserende taken oppakt, aldus Van Dam.

Nieuwe beleidsdraaiboek voorjaar 2016 klaar

Het nieuwe beleidsdraaiboek is naar verwachting in het voorjaar van 2016 gereed. Het ministerie wil het nieuwe draaiboek eerst met de sector en maatschappelijke organisaties bespreken en tegelijkertijd maakt het CVI een analyse over het verschil van de diergezondheidsstatus in de pluimveehouderij in 2003 en 2015, wat mogelijk gevolgen heeft voor het beleidsdraaiboek.

NVWA krijgt regie over reiniging en ontsmetting na een ruiming

In het draaiboek zal onder andere opgenomen worden dat de NVWA voortaan de regie voert over de reinigings- en ontsmettingsstappen nadat een bedrijf geruimd is. Tot nu toe werd een deel van deze werkzaamheden overgelaten aan de pluimveehouder. De extra kosten komen ten laste van aan het Diergezondheidsfonds en worden doorberekend aan de pluimveesector.

Vervoer eendagskuikens en tijdsduur standstill

In het nieuwe beleidsdraaiboek zal de noodzaak van vervoersmaatregelen voor eendagskuikens ook bekeken worden, net als de duur van de standstill, die nu nog 72 uur is. Er komen mogelijk ook nieuwe regio's in het geval van de uitbraak van een dierziekte. WUR onderzoekt de economische gevolgen van de regio-indeling. Van Dam benadrukt dat bij de samenstelling van de regio's de veterinaire afweging de belangrijkste is. Verder wordt naar logistieke argumenten gekeken zoals slachtcapaciteit, en logistiek van mest, melk en voer. Meer dan vier regio's zullen uit oogpunt van handhaafbaarheid niet ingevoerd worden, schrijft Van Dam.

Laatste reacties

  • wienbemelmans

    daar gaan we weer weer een commissie er bij,hij heeft zeker met thieme koffie gedronken .dat is het enige waar ze goed in zijn nieuwe commissie,s instellen en de boer betaald, maar met een goede oplossing komen ze nooit om dat ze er geen verstand van hebben,we moeten nodig
    ministers voor landbouw krijgen zoals Braks en Veerman enz en niet van die broekjes die ze weer een goede baan toedelen.en nergens verstand van hebben altands niet van landbouw.

  • Barneveldsei

    Ook hier weer een Teeven deal. De boeren kaal plukken en niet vertellen waar het geld naar toe is overgesluist. Graag vakbekwame personen op deze post. Ambtenaren hebben geen verstand van, en weten alleen het geld te verdienen door extra uren te schrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.