Pluimveehouderij

Nieuws 3021 x bekeken

'Risico introductie Franse vogelgriep laag'

Het risico van introductie van het Franse hoogpathogene vogelgriepvirus in Nederland wordt op dit moment als laag bestempeld. Dat schrijft de deskundigengroep dierziekten in een verslag van een bijeenkomst waar de Franse situatie is geanalyseerd.

De deskundigen concluderen dat extra maatregelen in Nederland op dit moment niet nodig zijn, naast de al geldende verplichte extra reiniging en ontsmetting van pluimveetransport afkomstig uit Frankrijk. Wel is optimale aandacht voor 'early warning' en biosecurity in de hele pluimveeketen essentieel. De deskundigengroep brengt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken advies uit bij uitbraken van dierziekten.

Geen handelscontacten met Frans risicogebied

Het risico wordt op dit moment als laag ingeschat omdat er geen handelscontacten tussen Nederland en het Franse risicogebied zijn, en de kans op introductie door wilde vogels klein is. Wel waarschuwen de deskundigen dat het risico voor Nederland kan veranderen wanneer de vogeltrek richting het noorden op gang komt. In de loop van 2016 zou het risico kunnen veranderen, afhankelijk van de Franse wildmonitoring en analyses van de genetische samenstelling van de in Frankrijk rondwarende virussen.

Weinig klinische verschijnselen bij eenden en ganzen

Volgens de deskundigengroep hebben de hoogpathogene vogelgriepvrisussen mogelijk al geruime tijd gecirculeerd bij Frans pluimvee, voordat de eerste uitbraak werd vastgesteld. Dit was mogelijk doordat eenden en ganzen weinig klinische verschijnselen tonen, in tegenstelling tot kippen. "Het lijkt het meest waarschijnlijk dat het Franse hoogpathogene virus als laagpathogeen in eenden of ganzen is geïntroduceerd, en vervolgens is gemuteerd tot een hoogpathogeen virus," zo zeggen de deskundigen ter verklaring van de situatie. Vervolgens zou dit virus segmenten hebben uitgewisseld met andere laagpathogene virussen.

Of registreer je om te kunnen reageren.