Pluimveehouderij

Nieuws

Avined wil inzicht in risico's vogelgriep Frankrijk

De pluimveesector, bij monde van stichting Avined, heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag middels een brief gevraagd op korte termijn een analyse te maken naar aanleiding van de vogelgriepuitbraken in Frankrijk.

De sector heeft het ministerie verzocht een analyse te maken of de sporen van de in Frankrijk gevonden virussen kunnen worden gelinkt aan monitoringsgegevens onder wilde vogels in Nederland en in Europa.

Daarnaast vraag Avined om een advies van de deskundigengroep, die het ministerie adviseert bij uitbraken van dierziekten. Uit dit advies zou moeten blijken of er een verhoogd risico bestaat voor Nederland en welke voorzorgsmaatregelen Nederlandse pluimveehouders kunnen nemen om de kans op een uitbraak te verkleinen.

'Zorgelijke ontwikkelingen'

In een nieuwsbrief noemt Avined de situatie 'zeer zorgelijk'. Vandaag werd bekend dat in Frankrijk een dertiende uitbraak van hoogpathogene vogelgriep is geconstateerd. Op een eendenhouderij in de regio Pyrénées Atlantiques worden 1.500 dieren geruimd vanwege een besmetting met hoogpathogene H5N9. Daarmee staat de teller nu op 13 hoogpathogene en 2 laagpathogene uitbraken, van de types H5N1, H5N2 en H5N9.

Geen trekroutes

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland de trekroutes van wilde vogels tussen Nederland en Frankrijk in kaart gebracht. Daaruit bleek dat er op dit moment geen wilde vogels vanuit de besmette regio's in Frankrijk richting Nederland migreren.

Extra hygiënemaatregelen

Avined adviseert pluimveehouders vanwege de zorgelijke ontwikkelingen extra maatregelen te treffen om de kans op insleep te verkleinen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het plaatsen van ontsmettingsbakken bij de ingang van het bedrijfsterrein en het minimaliseren van wagens op het erf. Daarnaast worden pluimveehouders geattendeerd op een strikte toepassing van de hygiënesluis in de stal. 'Erfbetreders' (transport van voer, eieren etc.) worden gewezen op het belang van reiniging en ontsmetting van vrachtwagens en het desinfecteren van materialen als kratten en containers, met gebruik van desinfecterende middelen die werkzaam zijn tegen AI-virussen.

Onder het thema 'bedrijfshygiëne' staan op de site van Avined onder andere praktische tips om vogelgriep te weren.

Of registreer je om te kunnen reageren.