Pluimveehouderij

Nieuws 2759 x bekeken 1 reactie

Risicoscores voor bestrijding vogelgriep

Den Haag – Bij de bestrijding van vogelgriep kunnen individuele risicoscores worden gebruikt om te bepalen hoe vaak een bedrijf gemonitord moet worden, of ophokplicht nodig is en of specifieke hygiënische maatregelen nodig zijn.

Dat concludeert een groep deskundigen die het ministerie van Economische Zaken vragen heeft gesteld over vogelgriep.

Snel risicoscores

Staatssecretaris Sharon Dijksma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Centraal Veterinair Instituut (CVI) moet worden gevraagd of een dergelijke score op basis van bedrijfstype en locatie snel te maken is. Wanneer deze score wordt opgeleverd, zal Dijksma de Deskundigengroep vragen naar de mogelijkheden om de score te gebruiken voor preventieve maatregelen.

Focus op watervogels

Het CVI concludeerde eerder uit onderzoek dat de relatie tussen het risico op insleep van vogelgriep en de aanwezigheid van water of watervogels in de buurt van pluimveebedrijven sterker is dan de relatie met de grondsoort. Dijksma schrijft ook dat op advies van de Deskundigengroep bepaalde wilde watervogels in de toekomst extra moeten worden bemonsterd, om vogelgriep snel te ontdekken.

Van oktober tot en met december laat de staatssecretaris eenmalig een intensievere monitoring van deze wilde watervogelsoorten uitvoeren. Het Nederlandse hoofd van de veterinaire dienst heeft aan de andere Europese lidstaten gevraagd dit voorbeeld te volgen. Daarnaast wordt op advies van de Deskundigen gekeken naar hoe de pluimveesector in 2003, toen een grote uitbraak van vogelgriep plaatsvond, verschilt van de sector in 2015.

Geen oordeel standstill

Over nut en noodzaak van de 'standstill', een vervoersverbod, gaat de Deskundigengroep niet in. De maatregelen van de standstill hangen volgens de deskundigen mede samen met de maatregelen die na de standstill worden genomen. Deze zouden integraal moeten worden beoordeeld. Daarvoor hadden de deskundigen te weinig tijd.

Belang van hygiëne

De Deskundigengroep zegt dat de uitbraakgolf in de VS van het afgelopen seizoen mede samenhangt met bedrijfshygiëne. Er was namelijk veel meer overdracht van vogelgriep van bedrijf op bedrijf. Dijksma schrijft aan de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te hebben gevraagd een hygiënescan te ontwikkelen, waarbij pluimveehouders online een vragenlijst invullen die leiden tot een score.

De deskundigen

Voorzitter van de Deskundigengroep was hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren Arjan Stegeman (Universiteit van Utrecht). Andere leden waren onder meer Mart de Jong van het Poultry Expertise Centre en Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Eén reactie

  • HesselBouma

    Te weinig tijd om de stand-stil te beoordelen op de risico van uitbraak op vleeskuikenbedrijven.... Hoe is dat mogelijk. Op vleeskuiken bedrijven is nog nooit vogelpest uitgebroken. Doodmaken van eendags kuikens op de broedrijen voor levering naar vleeskuikenbedrijven is alleen al uit welzijns oogpunt verwerpelijk. Bovendien uit hygiënisch oogpunt en financieel oogpunt onzinnig. Maar de deskundigen hadden hiervoor te weinig tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.