Pluimveehouderij

Nieuws 3449 x bekeken 2 reacties

Streep door vergunning pluimveehouderij

Den Haag - Een pluimveehouder in Someren is het slachtoffer geworden van het niet nakomen van een aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant opgedragen taak, door de Raad van State (RvS).

De verleende uitbreidingsvergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de pluimveehouderij, is daarom deze week door de Haagse rechters vernietigd.

Nieuwe salderingsberekeningen

In een tussenuitspraak op 1 april van dit jaar, had de RvS de provincie opgedragen nieuwe salderingsberekeningen op een veehouderij in de buurt van de pluimveehouderij uit te voeren. Volgens bezwaarmaker IVN zouden de gegevens van dat bedrijf, zoals zijn opgenomen in het Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB) onjuist zijn. Deze nieuwe berekeningen moeten duidelijk kunnen motiveren dat de uitbreiding van de pluimveehouderij de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet aantast, aldus de RvS.

Oordeel tussenuitspraak

Door vast te houden aan eerder ingenomen standpunten en te verwijzen naar al bekende besluiten voldoet GS niet aan de gegeven opdracht. GS verwacht volgens de rechters dat de RvS terug zou komen op het oordeel in de tussenuitspraak. Dat doet de RvS alleen in 'zeer uitzonderlijke gevallen', aldus het rechtscollege. Daar is hier geen sprake van.
Het besluit wordt vernietigd omdat GS de gegevens uit het BVB niet gemotiveerd heeft betwist door geen nieuwe berekeningen uit te voeren.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    deze pluimveehouder was dus politiek gezien ongewenst

  • agrieehollande

    Ronduit sneu dat een vergunning wordt ingetrokken doordat GS niet motiveert als de RvS daar om vraagt. De ondernemer is hiermee het slachtoffer van de slechte inspanningen van anderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.