Pluimveehouderij

Nieuws 7 reacties

Meer deelnemers monitoring snavels nodig

Wageningen - Het aantal deelnemers aan de praktijkmonitoring van onbehandelde en behandelde koppels leghennen en vleeskuikenouderdieren is nog te klein om te kunnen beoordelen of houden van niet-snavelbehandeld pluimvee haalbaar is.

Tot nu toe zijn drie koppels leghennen en één koppel opfokleghennen gemonitord, een kleine twintig vleesvermeerderingskoppels en zo'n tien opfok-VB-koppels. ,,We hebben er meer nodig voor een goede analyse'', zegt Ingrid de Jong, onderzoekster van Wageningen UR, dat de gegevens gaat analyseren. ,,Er moeten er nog wel de nodige bijkomen'', voegt haar collega Thea van Niekerk toe.

Snavelbehandeling vanaf september 2018 verboden

Vanaf 1 september 2018 wordt het verboden de snavels van leghennen, ouderdieren en kalkoenen te behandelen. Dat verbod wordt wellicht uitgesteld als uit een evaluatie in 2017 blijkt dat het niet behandelen van snavels onverantwoord is. Evalueren is dus heel belangrijk en dient op de juiste en voldoende gegevens te zijn gebaseerd om er conclusies aan te mogen verbinden.

Effecten van nalaten ingrepen

De monitoring is erop gericht na te gaan wat de effecten van het nalaten van ingrepen (vooral de snavelbehandeling) zijn op dierenwelzijn en technische resultaten en welke managementfactoren het succes van het houden van niet-behandelde koppels vergroten.

Monitoring eiersector in opstartfase

Dat in de pluimveevleessector al meer koppels zijn aangemeld dan in de eiersector, komt volgens onderzoekster Van Niekerk doordat in de pluimveevleessector de praktijkmonitoring eerder is opgestart. In de eiersector is dat pas in juni gebeurd. ,,Ik denk dat dit soort activiteiten wat opstarttijd nodig hebben en dat wat extra aandacht nodig is om het 'aan de rol' te krijgen. Vlak voor de zomervakantie is ook geen echt goede tijd om de boel op te starten.''

In de eiersector staan de monitoring van twee koppels op het punt om te worden uitgevoerd.

Ook zittende koppels met behandelde dieren

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) riep onlangs pluimveehouders op om deel te nemen aan de praktijkmonitoring. Ook zittende koppels met behandelde dieren worden meegenomen; deze gelden als een nulmeting/referentiegegevens.

Laatste reacties

 • Roy Tomesen

  Vind het niet zo gek dat er niemand mee wil doen! Heb een aantal jaren terug meegewerkt aan een proef, 3 keer heb ik een dag iemand in de stal gehad om allerlei testjes te doen en de kippen te beoordelen! gegevens zijn er verstrekt en heb overal aan mee proberen te werken. Echter een verslag of conclusie of whatever heb ik nooit gehad! Heden ten dage zijn nagenoeg al mijn kippen onbehandeld en met ups en downs draait het naar behoren, echter meewerken aan onderzoek van Wageningen, nee dank je! Vraag me af voor wie deze mensen er zitten, maar ben bang voor hunzelf!!!!!!!!!!!

 • Almagro

  Oei Wageningen, enige uitleg lijkt me zeer op z'n plaats. Als bovenstaande klopt (en waarom niet) dan gaat het snel over wanneer de liefde van één kant komt.

 • Ingrid

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Ingrepen. De pluimveesector heeft er belang bij om in beeld te brengen of het verbod op ingrepen consequenties heeft, o.a. op gebied van dierenwelzijn. In 2017 zal er een evaluatie plaats vinden naar de Staatssecretaris met betrekking tot de mogelijkheden van het houden van niet-snavelbehandelde koppels vleeskuikenouderdieren en leghennen.
  Daarnaast levert kan het onderzoek, wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn, inzicht geven in succesfactoren en risicofactoren voor het houden van niet-snavelbehandelde koppels, en kan het dus de pluimveehouder tools geven om niet-snavelbehandelde koppels te houden en het risico op problemen te beperken. De gegevens zullen worden teruggekoppeld naar de Stuurgroep Ingrepen en op sectorbijeenkomsten, en in de vakpers. (Ingrid de Jong, onderzoeker WLR).

 • Braaksma

  Roy ik ben het volledig met je eens. Op een stoel vier uur lang een vooraf opgesteld lijstje checken kan iedereen wel,maar echt het gedrag van hennen beoordelen doe je niet vanaf een stoel en ook niet altijd op het zelfde tijdstip.
  Kortom het onderzoek wat zebij mij hebben uitgevoerd kan iedereen wel doen. Je zou je, dood schamen als w,ageningen onderzoeker.
  Dries Braaksma

 • Roy Tomesen

  Het is idd van de gekke dat er aan dit flauwekul onderzoek geld wordt uitgegeven! Heb reeds een aantal keer geprobeerd contacten te leggen om onderzoeken (oa mbt bezettingsgraad) te willen onderzoeken in mijn stallen echter U raad het al NUL op het rekest, daar is namelijk geen geld voor! Vraag me inmiddels wel af wat nou de bedoeling van het onderzoek is? Ben bang dat een aantal mensen juist op zoek is naar bewijzen dat het NIET-behandelen van snavels niet mogelijk is! Afgelopen week een bijeenkomst van mijn eierhandelaar gehad met een club pluimveehouders die allemaal Onbehandelde dieren hebben. Conclusie is dat het niet vanzelf gaat! We zullen als sector het houden van kippen opnieuw moeten leren! Voor de stuurgroep heb ik ook niet heel veel goeds over, Ga je verdiepen in de sectorgenoten die wel aan de gang zijn en ga PRAKTIJK ervaringen bundelen ipv het, door de sector bijeengebrachte geld, te storten in een WAGENINGEN put!!!! Ik ben trouwens wel bereid om alsnog met de stuurgroep in overleg te treden!!

  Roy Tomesen

 • stefandonkers

  Heren,

  Ik doe wel mee aan het onderzoek(met 2 stallen) omdat het zeer belangrijk is dat we zien wat het verschil is tussen niet snavel gekapte dieren en wel gekapte dieren. Dit gebeurt echter niet 4 uur op een stoel zittend , maar dit doe ik zelf samen met mijn voer verkoop adviseur.Dit vergt overigens maar 2 uurtjes van ons beide per bedrijfsbezoek( en dat 4 keer). Allebei geheel belangeloos ten behoeve van de sector. Mochten er verschillen zijn tussen beide stallen dan is het belangrijk dit te weten. Ik vind dan ook de aanval op Wageningen vrij ongepast, zij hebben al vaker goed onderzoek gedaan, vooral voor de vermeerderings sector. Over de andere sectoren kan ik minder goed oordelen. Wel hoop ik inderdaad en dat ben ik met jullie eens dat de resultaten goed terug gekoppelt worden en in eerste instantie naar de deelnemers zelf.

  En Roy als jij zelf dingen wil laten onderzoeken dan is er toch ook niks mis mee dat je het onderzoek zelf betaald! En niet de sector daarvoor op laat draaien.

 • stefandonkers

  Deze mensen zijn overigens nooit te beroerd om in studieclub verband onderzoeks uitkomsten met u te delen!!
  Nodig ze gewoon eens uit zou ik zeggen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.