Pluimveehouderij

Nieuws 2907 x bekeken

Kritiek op ACM-oordeel Kip van Morgen

Den Haag – Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) betwijfelen of de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op een juridisch correcte wijze heeft geoordeeld over de Kip van Morgen.

De ACM oordeelde eerder dat de afspraken tussen supermarkten, producenten en verwerkers slecht uitpakken voor de consument.

Juridische analyse

Geurts en Dijkgraaf slaan aan op een kritische juridische analyse die een week geleden verscheen in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Reden voor de twee politici de vraagtekens van de twee juristen die de analyse schreven om te zetten in Kamervragen aan minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Kartelwetgeving

Het Kip van Morgen-concept komt volgens de ACM neer op een kartel. Een uitzondering op de kartelwetgeving kan gemaakt worden als de voordelen voor de consument groter zijn dan de nadelen van een verminderde concurrentie. De ACM oordeelt dat de consument wel wil betalen voor duurzaamheid, maar niet voor de 'beperkte verbeteringen' die dit concept veroorzaakt. Per saldo heeft de consument er dus geen voordeel bij, aldus de ACM.

Inkoopafspraak

Geurts en Dijkvraag vragen de bewindslieden of de 'informele zienswijze' van de ACM zou moeten voldoen aan de motiverings- en bewijsverplichtingen die normaliter gelden voor een besluit. Met andere woorden: moet de ACM niet aantonen wat het beweert? Ze wijzen erop dat sprake is van een inkoopafspraak en niet van afspraken over prijs, productievolume of verdeling van de markt.

Duurzaamheid en dierenwelzijn

Ook vragen of de bewindslieden ook vinden dat duurzaamheid en dierenwelzijn in het oordeel van de ACM niet meewegen. De ACM beperkt zich in haar oordeel tot de vraag wat de consument in euro's overheeft voor deze onderwerpen. Het duo wijst op het Wouters-arrest, dat stelt dat bij toepassing van het kartelverbod rekening gehouden moet worden met het publieke belang.

De Kamerleden vragen ook of Kamp en Dijksma van plan zijn de kritiekpunten mee te laten wegen bij de aanpassing van de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.