Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Dairy Campus start vierjarig onderzoek kalveropfok

Leeuwarden - Dairy Campus start een vierjarig project om een totaal nieuw opfokconcept voor kalveren te ontwikkelen. Binnen dit InnoCalfConcept werken Dairy Campus en Wageningen UR met verschillende bedrijven samen aan een opfokconcept dat bijdraagt aan een gezonder kalf, langere levensduur en een hogere melkproductie.

In het onderzoek dat in 2016 start worden alle relevante aspecten zoals voeding, huisvesting, hygiëne en management in de eerste zes maanden meegenomen. Ook de voeding en droogstand van de koe worden mee genomen omdat deze van invloed kunnen zijn op de vitaliteit van het kalf en de biestkwaliteit.  Bij de voeding van het kalf wordt gekeken naar biestmanagement, hoeveelheden opfokmelk en verschillende voersystemen. Op het gebied van huisvesting ligt de insteek op individueel, kleine en grote groepen en de vloeruitvoering.

In het project komt ook nadrukkelijk aandacht voor de opfok van stierkalveren. De eerste twee weken bij de melkveehouder zijn cruciaal voor de weerstandopbouw en de vitaliteit van het kalf. Dit bepaalt mede de veerkracht van het kalf tijdens de verschillende overgangen die het ondergaat vanaf het melkveebedrijf tot de opvang op het vleeskalverbedrijf en de prestaties op het kalverbedrijf zelf.

Naast de bedrijvenpartners betrekken Dairy Campus en Wageningen UR actief veehouders in het project door middel van een klankbordgroep. Hiervoor worden veehouders gezocht die de praktische haalbaarheid van projectbevindingen gaan toetsen.

Het InnoCalfConcept wordt mede gefinancierd door het Innovatiefonds Dairy Campus. Het integrale onderzoeksproject start begin 2016 zodra de nieuwbouw van Dairy Campus klaar is. Dit jaar worden de eerste deelprojecten zoals bijvoorbeeld de vloeruitvoering in eenlingboxen en kleine groepen gestart.

Eén reactie

  • jinkehes

    In het totaal nieuwe opfokconcept is helaas geen aandacht voor het aspect ''kalf bij de koe laten''. Ik kom het althans niet tegen in de beschrijving van Inno Calf Concept. Jammer. De gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland, die bijdragen aan het innovatiefonds, zouden er alsnog op kunnen aandringen dat ''kalf bij de koe'' in het onderzoeksproject wordt opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.