Pluimveehouderij

Nieuws 19 reacties

ACM: Kip van Morgen strijdig met mededingingswet

Den Haag - De afspraken die ketenpartijen hebben gemaakt in het kader van Kip van Morgen zijn een overtreding van het nationale kartelverbod. De afspraken voldoen niet aan de vrijstellingscriteria van de mededingingswet. Dat is de voorlopige conclusie van de Autoriteit Consument en Markt uit een analyse van de afspraken betreffende de Kip van Morgen (KvM). Het rapport, in bezit van deze krant, is nog niet officieel openbaar.

Vorig jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een Visiedocument 'Mededinging & Duurzaamheid' gepubliceerd waarin de organisatie aangeeft hoe bepaalde duurzaamheidsinitiatieven vrijgesteld kunnen worden van het kartelverbod uit de mededingingswetgeving. De KvM-afspraken tussen pluimveesector en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) over verduurzaming van het kipassortiment in de Nederlandse supermarkten zijn per definitie een kartelafspraak en moeten dan dus voldoen aan de vrijstellingscriteria van de ACM.

Eén van de criteria is dat de afspraak moet leiden tot verbetering van de productie of distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang; in het geval van KvM is dat te vertalen in verbetering van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid.

De ACM komt in zijn analyse tot de conclusie dat de consument geen voordeel ervaart van doorvoering van KvM. De organisatie heeft hier een uitgebreide economische analyse op losgelaten en komt tot de conclusie dat het saldo voor de consument uitkomt op 64 cent negatief. De consument gaat er dus op achteruit.

De ACM betwijfelt ook of een sectorbrede afspraak wel nodig was om de duurzaamheid van de vleeskuikenhouderij te verbeteren. De ACM signaleert dat er sowieso veel dynamiek is in de markt op het gebied van verduurzaming. Een nadere marktbrede afspraak is dan volgens de ACM niet nodig. Er blijft volgens de ACM wel restconcurrentie over. Consumenten kunnen voor gangbaar vlees terecht bij poeliers, slagers en ambulante handel. Ook blijft er concurrentie van pluimveevlees dat voldoet aan hogere eisen ten aanzien van dierenwelzijn.

Het rapport van de ACM is nog niet openbaar. Toen CDA-Kamerlid Jaco Geurts er in de Tweede Kamer om vroeg, zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dat het rapport nog niet is afgerond en nog ergens zweeft. "En dat is soms maar goed ook. Zodra het rapport afgerond is, zal ik het waar mogelijk voorzien van een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer sturen", aldus Dijksma.

Portefeuillehouder duurzaamheid Hans Huijbers van LTO Nederland is zeer bezorgd over het rapport, dat ook hij nog niet kent. Als de ACM niet akkoord is, moeten we kijken of de wet aangepast kan worden of dat het concept aangepast kan worden", vindt Huijbers.

 

Lees ook: Kip van Morgen levert geen voordeel op voor de consument

Laatste reacties

 • zon

  De ACM wil niet hebben dat de prijzen voor de burger hoger worden.
  Door hogere eisen te stellen aan voedsel worden de kosten echter hoger.
  De overheid wil hogere eisen opleggen maar niet betalen,daar komt het dus gewoon op neer.
  Was mooi iets geweest om de inflatie te verhogen.

 • Zuperboer

  Wat een wonder dat we de ACM niet gehoord hebben toen het batterijverbod door de kamer(s) gejast werd. Maar ja moeten ze toen gedacht hebben als die Nederlandse boertjes eraan zijn gegaan komt de stortvloed van goedkope batterij-eieren vanzelf weer op gang uit het buitenland. EU het nieuwe COMMUNISME! Putin is er waarschijnlijk jaloers op hoe effectief de EU haar eigen landbouw om zeep helpt geholpen door de nationale regeringen, de Nederlandse voorop.

 • ikkethuis

  collectieve afspraken om dierenwelzijn etc(kosten) verhogen mag wel, en collectieve afspraken om deze kosten vergoed te krijgen mag niet, RAAR.
  De consument gaat er toch op vooruit als het dierenwelzijn omhoog gaat.
  Dit is toch altijd tegen de agrarische sector gezegd. en daar hangt natuurlijk een prijs kaartje aan, maar dat is toch logisch.

 • schoenmakers1

  de consument is totaal niet geïnteresseerd in het dierwelzijn zoals het nu gebracht wordt

 • schoenmakers1

  is trouwens ook geen welzijn voor de dieren maar een gedachte van sommige hardroepers hoe hun denken dat het moet zijn

 • hopman

  komt dadelijk marianne thieme nog voor de kippenhouders op in de twee kamer??????????

 • info36

  Dat ze bij de ACM ziek in het hoofd zijn wisten we al langer.
  Al is de kip van morgen in plaats van 0,64 euro 6 euro duurder dan merkt de consument het nog niet, zo weinig geeft die uit aan voedsel.

 • niek brabant

  moeten we dan iedereen er van overtuigen dat als er geen meerprijs voor welzijn of milieu komt er ook niet meer in geinvesteerd word? Ik weet niet of dat de goede weg is overheid! we gaan dit niet voor niets doen. afspraken of er mee stoppen wat mij betreft.

 • Ishtar

  Je kunt het beter zo zien, supermarkten willen KvM niet, immers handen ze bij de ACM allang beroep aangetekend.
  ACM zal zeker wel doelen hebben, maar het blijft eeen feit dat ze altijd gekleurd kijken en dus door een filter, met een belang.
  Die filter weet niemand nu, kunnen we alleen naar raden.

 • niek brabant

  ACM staat aan de kant van overheid en consument. zo goedkoop mogelijk. Hoe dat interesseert ze niet en dat dat boeren de kop kost ook niet. Begrijp wel dat als je hier alles kapot maakt het gewoon geimporteerd word en niet goedkoper.

 • Ishtar

  Toch klopt er iets niet met de ACM.
  -er zijn maar een paar inkooporganisaties voor alle suppermarkten, ACM nooit over gehoord of wel?
  -deze supermarkten bestreiden elkaar, en zo is er een spiraal naar beneden qua verkoop prijs in de winkel.
  En daarmee ook de inkoopprijs van boeren.
  En dat mag wel van de ACM dat NL de laagste prijsen in de supers hebben vergeleken met landen om ons heen?
  Dus als supermarkten iets doen is het strategie en marketing, en als ze daarmee steeds de prijs verlagen aan de inkoopkant, dan mag dat wel?
  Maar als er keten afspraken gemaakt worden om kostendekkende te zijn, mag het niet?
  CBL speelt dubbelspel.
  Zeker omdat de CBL zo woedend was dat WD cijfers bekent maakte van kiloknallers.

 • Lin

  Zolang er nog vlees geïmporteerd wordt heeft de consument zelf de keuze. En ik verwacht dat het gros voor het geïmporteerde goedkope vlees kiest.

 • w v gemert

  In Duitsland is een vergelijkbaar systeem voor varkens vooraf goedgekeurd en is op 1-1-2015 ingegaan. Heel vreemd.
  Graag Europese regels en Europese handhavers.

 • Ishtar

  Als de supers een prijzenoorlog beginnen mag dat wel van de ACM?
  Dus een spiraal naar beneden.
  En als dan de prijs iets omhoog gaat door een keten afspraak, dan mag dat niet van de ACM?
  Er klopt iets ernstig niet hier.
  Wetten zijn leuk en aardig, maar zijjn opgesteld met filters voor richting, en zijn vaak tijdelijk, eehehe horen tijdelijk te zijn.
  Maw, wetten en regels zijn altijd veranderd, dus lijkt me verstandig om ACM snel andere regels te geven door de wetgever, 2e kamer.
  Ik mag aannemen dat CBL dat ook wil en groot voorstander van is, en de CBL dat snel gaat regelen?
  mmmm, ben bang dat CBL dat niet wil regelen, wel nu, cda en sgp, mooie kans voor jullie, kom op voor jullie achterban?
  cda en vvd europarlementariers kunnen dat ook mooi in Europa regelen, lijkt me nuttig werk voor hen.
  Waar zijn ze, als je ze nodig hebt?

 • John*

  produceren op bestelling.. niet besteld en vooraf een afspraak gemaakt over de producteisen, dan ook lekker bulk blijven maken. In NL lopen een paar schreeuwers rond van waarvan 99% vegetarier is. Daar ga je je product toch niet voor aanpassen? De kans dat dit clubje gaat kopen i kleiner dan dat de conument de hogere prijs accepteert en evenveel blijft consumeren. De consument accepteert onze dierhouderij zolang het product maar betaalbaar blijft.

 • Jan van het Zand

  Huijbers door de bocht: Moeten we de wet aanpassen.
  Een half jaar geleden werd in Dé Boerderij nog gesteld dat er 106 procent geproduceerd wordt.
  Nog dit jaar is in Dé Boerderij gepubliceerd dat de nieuw uit te geven pluimveerechten overvraagd zijn.
  Wat er ook gebeurd. Ik tik bijna elke dag een eitje. En soms wel twee. En dat mag echt wel 64 eurocent per maand/jaar meer kosten. Als dat het niet meer kan lijden.

 • AmMy Consultancy

  Als mensheid hebben wij ons eigen boven alles uit verheven, dus we beslissen over leven en dood en tussen welzijn en wan toestanden. De wereld is de afgelopen decennia, mede door de social media, hard verandert en mondiger geworden. Dat organisaties als de ACM daarin mee moeten mogen duidelijk zijn. De invulling van de vraag naar de KvM moet daarin mogelijk zijn, immers er is ook markt voor fair trade en deze markt groeit alleen maar.
  Daarnaast heeft een producent ook een verantwoordelijkheid die niet alleen mag worden ingegeven door economische belangen. Een producent heeft ook een verantwoordelijkheid naar de mensheid toe, waar hij zelf onderdeel van is, om zijn product op een verantwoorde manier te produceren, zowel voor mens als dier. Dat de consument per ratio alleen maar voor goedkoop kiest is een kortzichtige manier van benaderen en geldt maar voor een klein deel van de consumenten.
  Veel belangrijker in dit verhaal is het feit dat de producenten hebben verleerd om neen te zeggen als de geboden prijs onder de kostprijs komt en de kilo knallers in de supermarkt gaan financieren.

 • ongedierte

  ongeloofelijk die extra toeslag is al geen vetpot dan worden nederlandse boer door allerlei wetten gedwongen voorop te lopen en te inversteren en op de koop word je erna met een grote boete weer door een geld belanghebbende partij weer beboet. vraag steeds meer af wat de meerwaarde van een europa is . de theorie dat hoe groter een economie hoe communistische en uitbuitende zo`n orgaan word .

 • jp.bierema

  Het wordt tijd dat de APM (Autoriteit Producent en Markt) een rapport uitbrengt!!!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.