Pluimveehouderij

Nieuws 4 reacties

NOP maakt bezwaar tegen Ontwerpbesluit Huisvesting

De NOP/LTO Vakgroep Pluimveehouderij gaat bezwaar maken tegen het Ontwerpbesluit Huisvesting, waaraan nieuwe (pluimvee)stallen vanaf 1 januari 2015 moeten voldoen. Hiertoe gaat de NOP een zogenoemde zienswijze indienen bij de overheid. Dit kan tot vier weken na bekendmaking van het Ontwerpbesluit in de Staatscourant. Dat was op 18 september.

In het Ontwerpbesluit Huisvesting staan emissienormen voor ammoniak en fijnstof waaraan vanaf 1 januari 2015 nieuwe (pluimvee)stallen en bedrijven die met meer dan 50 procent dierplaatsen uitbreiden, moeten voldoen.
De NOP maakt bezwaar om twee redenen, aldus Hugo Bens, voorzitter ZLTO vakgroep Pluimveehouderij en binnen de NOP-kring leghennenhouders portefeuillehouder mest en mineralen. De eerste reden is dat er verkeerde cijfers in het Ontwerpbesluit staan bij de maximale emissiewaarde voor fijnstof bij leghennen. Die zou volgens het Ontwerpbesluit voor leghennen in volièrehuisvesting 42 gram per dier per jaar zijn en voor leghennen in grondhuisvesting 46 gram. Bens: ,,Dit klopt niet. Uitgaande van 31 procent reductie bij gebruik van de tweede generatie warmtewisselaars, is die emissie 46, respectievelijk 59 gram per dierplaats per jaar. Dus meer dan in het Ontwerpbesluit staat.''
Het tweede punt van bezwaar van de NOP is dat er in het Ontwerpbesluit een link wordt gelegd met PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof, waarin maatregelen worden opgenomen om de stikstofbelasting terug te dringen. Bens: ,,Het is duidelijk dat de invoering van PAS, 1 januari 2015, niet wordt gehaald. Dat wordt uitgesteld. Daarom willen we dat ook de ingangsdatum van het Ontwerpbesluit wordt uitgesteld. Zodat het in de pas loopt met PAS.''

Laatste reacties

 • A.Grarisch

  Volgens mij is NOP de enigste gemeente die nog echt opkomt voor haar boeren. Hier moeten andere plattelands gemeenten een voorbeeld aan nemen.

 • kuiken007

  nop gemeente???

 • zon

  NOP is pluimveesectorclubje van de LTO

 • B.Jongsma

  gemeente noord oost polder misschien?

Of registreer je om te kunnen reageren.