Pluimveehouderij

Nieuws

Eerste certificaten Welzijn van Vleeskuikens uitgereikt

Op vrijdag 26 september 2014 reikte scholingsconsulente Dineke Rietveld de eerste opleidingscertificaten Welzijn van Vleeskuikens uit. Dit vloeit voort uit de Regeling houders van dieren.

Tien cursisten volgden dit jaar de Basiscursus Vleeskuikenhouderij en ontvingen het certificaat Welzijn van Vleeskuikens op MBO-4- niveau. Volgens de Regeling houders van dieren van 23 juni 2014 moet een vleeskuikenhouder in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat hij of zij een passende cursus heeft gevolgd of passende ervaring heeft opgedaan. Als vóór 1 februari 2011 ervaring is opgedaan met het houden van vleeskuikens is dit voldoende en hoeft dus geen cursus te worden gevolgd.
Scholingsconsulente Dineke Rietveld: "In 2012 kwam vanuit de praktijk een vraag naar een basiscursus voor vleeskuikenhouders met een certificaat." Dineke Rietveld is de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ze krijgt op elk niveau ontwikkelingsvragen en kijkt in overleg met de sector hoe de vraag in een maatwerkconstructie beantwoord kan worden. Zo kwam ook de Basiscursus Vleeskuikenhouderij tot stand.
De cursus bestond uit acht modules over vleeskuikens in de keten, voeding, koppelcontrole, kengetallen, huisvesting en klimaat, hygiëne en biosecurity en gezondheid en welzijn. Voor elke bijeenkomst waren experts uit het bedrijfsleven ingezet als trainer. Door het beperkt aantal deelnemers was er volop ruimte voor discussie en kennisoverdracht. Dineke Rietveld: "De gemiddelde beoordeling van de cursus was een 8,2. Een mooi resultaat!"

Blijf je leven lang leren
De terugkombijeenkomst, op het vleeskuikenbedrijf van Antoine en Jolanda van de Kruijs in het Limburgse Swartbroek, was meer dan een certificaatoverhandiging. Dierenarts Sible Westendorp, een van de trainers, hield voor de cursisten een interactieve presentatie met terugblikken op de cursusonderwerpen en over hoe je als kuikenhouder kunt inspelen op de toekomst. De boodschap was: blijf je leven lang leren, want met kennis van zaken is er altijd toekomst. Investeer daarin. Blijven leren kan op vele manier door het volgen van een cursus, studenten onderzoek op je bedrijf laten doen, netwerken, studieclub, bedrijfsadviseurs, vakbladen en internet. Dineke Rietveld: "Bij ons is de vraag van de sector leidend. Als een cursus geld kost, mag je eisen stellen die we samen in gaan vullen."


Voor meer informatie: Dineke Rietveld, 06-21 19 98 93 en/of d.rietveld@agroopleidingshuis.nl.

Foto

  • Eerste certificaten Welzijn van Vleeskuikens uitgereikt
    Foto: Monique van Loon – van Duijnhoven

Of registreer je om te kunnen reageren.