Pluimveehouderij

Nieuws

Heffingen PPE stoppen eerder

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) stopt eerder dan voorzien met het opleggen van heffingen aan de diverse geledingen van de pluimveesector.

In de aanvankelijke PPE-begroting voor 2014 was ervan uitgegaan dat tot 1 oktober zou moeten worden bijgedragen voor de activiteiten die het PPE tijdens de afbouwfase van het schap nog uitvoert. Nu blijkt dat voor de meeste deelsectoren van de pluimveehouderij de heffing al eerder beperkt kan worden tot alleen de bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) en - in de legsector - ook voor het Se/St-fonds. Deze beide heffingen lopen door tot eind 2014. Dit schrijft het PPE vandaag in een nieuwsbrief.

Het PPE verkeert op dit moment in de afbouwfase. Tot het eind van het jaar worden de werkzaamheden op het gebied van I&R, salmonella en antibiotica nog voortgezet. Naar verwachting zal het PPE per 1 januari 2015 zijn opgeheven. De taken zijn dan overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken, naar de bestaande brancheorganisaties en naar de nieuwe private organisaties Avined, Ovoned en Pluimned.

De stand van de financiële reserves en de te verwachten kosten voor de komende maanden maken het op dit moment mogelijk om voor de meeste deelsectoren al per 1 augustus 2014 geen heffing meer op te leggen, met een uitzondering voor DGF en Se/St in de legsector (die beide doorlopen tot eind 2014).

Voor de fokkers en opfokkers in de pluimveevleessector en de kalkoensector zijn de reserves onvoldoende groot om eerder te stoppen met heffen. De heffing voor de fokkers zal per 1 september a.s. komen te vervallen, voor de opfokkers per 1 oktober a.s. De heffing voor de kalkoensector loopt door tot het einde van dit jaar.

De wijzigingen van de PPE-heffingen staan op de website van het PPE en zien er per deelgeleding als volgt uit:

  • Pluimveevleessector:  fokkers: per 1 september 2014 alleen nog DGF-heffing; opfokkers: per 1 oktober alleen nog DGF-heffing; vermeerderaars: alleen nog DGF-heffing; broederijen per 1 augustus 2014 alleen nog DGF-heffing; vleeskuikenhouders: per 1 augustus alleen nog DGF-heffing; kalkoensector: heffing loopt door tot eind 2014. De slachterijen betalen over heel 2014 geen heffing meer;
  • Eiersector: fokkers: per 1 augustus 2014 alleen nog DGF-heffing; vermeerderaars: per 1 augustus 2014 alleen nog DGF-heffing; broederijen: per 1 augustus alleen nog DGF-heffing; opfok legeind: per 1 augustus alleen nog DGF-heffing; legpluimveehouders: per 1 oktober 2014 alleen nog DGF-heffing en de bijdrage voor Se/St-subsidieregeling. De pakstations en de eiproductenindustrie betalen over heel 2014 geen heffing meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.