Pluimveehouderij

Nieuws 8 reacties

Biologische pluimveehouders twisten over DGF

Barneveld - Biologische pluimveehouders zijn het niet eens met hun collega's over de wijze waarop de bijdrage van pluimveehouders aan het Diergezondheidsfonds (DGF) moet worden berekend.

Dit bleek vorige week tijdens overleg van de werkgroep die zich buigt over de verdeelsleutel voor de DGF-tarieven voor de komende vier jaren.

Pluimveehouders moeten elk jaar ruim €2 miljoen betalen aan dit fonds, waaruit de kosten voor de bewaking en bestrijding van besmettelijke dierziekten, zoals LPAI, worden betaald.

In de werkgroep zitten de voorzitters van de landelijke NOP-kringen en vertegenwoordigers van de Nederlands Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV). Die zijn het eens over het algemene uitgangspunt dat de pluimveedeelsectoren aan het DGF bijdragen naar rato van het risico op een LPAI-besmetting. Meer risico, dus meer bijdragen. Bekend is dat pluimveebedrijven met uitloop, zoals biologische en vrije uitloopbedrijven, een 7,7 keer zo groot risico op een LPAI-besmetting lopen. Daarom wordt in het laatste rekenschema die verdeelsleutel voor uitloopbedrijven voorgesteld. De biologische pluimveehouders willen echter niet verder gaan dan 5,9 keer zoveel heffing, gelijk aan de ondergrens die het CVI in Lelystad als risico op LPAI hanteert voor uitloopbedrijven, de 7,7 is een gemiddelde.

De werkgroep differentiatie DGF-tarieven heeft vorige week afgesproken een pakket maatregelen te gaan uitwerken om risico's op een LPAI-besmetting te verminderen. Daarbij voortbouwend op eisen aan de kippen uitloop die het PPE eerder heeft opgesteld.  Besloten is de PPE-werkgroep die deze eisen opstelde, weer bij elkaar te roepen. Biologische pluimveehouders willen uitsluitend in die PPE-werkgroep vertegenwoordigd zijn als op voorhand wordt afgesproken dat pluimveehouders die (verregaande) maatregelen nemen om het besmettingsrisico op LPAI te verkleinen een korting op de DGF-heffing krijgen. Om zo te stimuleren dat pluimveehouders dergelijke maatregelen ook zullen gaan nemen. Die toezegging werd niet gedaan.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Als eendenhouders en kalkoenhouders niet meedoen met de onderhandelingen heeft het geen enkele zin om als biologische pluimveehouders afspraken m.b.t. de D.G.F. afdrachten te maken. Immers deze soorten vee zijn veel vatbaarder dan buitenlopend pluimvee.

 • schoenmakers1

  waarom willen ze enkel de ondergrens van 5,9. De 7,7 is het gemiddelde, we zouden dus ook zomaar van 10 of zo uit kunnen gaan

 • gerjan slingenbergh

  Hoeveel van de biologische pluimveehouders zijn er nog lid van de BPV ? Willen ze ook beslissen over niet leden? Dat kan dus helemaal niet.

 • BoB de Bakker

  Buitenbeentjes blijven er altijd!

 • jehanvankroaks

  Dus geen lid ergens van zijn betekent dat jij je nergens iets van aan hoeft te trekken........
  Of is dat een verkeerde conclusie ??

 • kuiken007

  je zult als freiland pluimveehouder lid zijn van de nop, kun je er op rekenen dat er niet voor je wordt gevochten

 • Zents beheer

  Wanneer je nou net even iets verder kijkt dan je eigen bedrijf, dan kun je toch in alle redelijkheid stellen dat de rekening moet worden neergelegd daar waar de kosten van ruimingen worden gemaakt.
  Of gaan we ook de toeslag op de uitloop/biologische eieren over de hele pluimvee sector verdelen ?

 • gerjan slingenbergh

  @zentsbeheer Ik ben best bereid om meer af te dragen aan DGF maar als kalkoenhouders en eendenhouders dat niet hoeven is er sprake van ongelijkheid. Het jammer dat de mensen van de BPV, die de marge willen verbeteren door schaalvergroting, dit niet inzien.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.