Pluimveehouderij

Nieuws 4 reacties

Zorgen over welzijn kalkoenen en konijnen

Den Haag - De Dierenbescherming maakt zich zorgen over de controle op de huisvesting van kalkoenen, konijnen en vleeskuikenouderdieren na de opheffing van het Productschap Pluimvee en Eieren. De organisatie vreest dat de controles op de huisvesting van deze dieren tekort zal schieten en dat de kans groot is dat de ondernemers zich niet meer houden aan de welzijnsvoorschriften die tot nog toe voor deze sectoren gelden.

De Dierenbescherming heeft zijn zorgen geuit in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. De welzijnsregels voor de genoemde categorieën dieren zijn tot nu toe geregeld via een verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren die voor alle bedrijven geldt. Handhaving van de verordening gebeurt via verplichte controles en tuchtrechtelijke sancties. De voorschriften worden na opheffing van het productschap vastgelegd in wetgeving, maar de verplichte jaarlijkse controle die via de verordening was geregeld komt te vervallen. De handhaving komt in handen van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Dierenbescherming heeft er geen vertrouwen in dat die handhaving doeltreffend zal worden uitgevoerd. Frank Dales schrijft in de brief aan de staatssecretaris: "De NVWA controleert gemiddeld slechts één keer per 10 á 15 jaar de bedrijven op dierenwelzijn."

In de brief roept de Dierenbescherming de staatssecretaris op te zorgen voor goede controles en naleving. Volgens woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming zou het het beste zijn als er een IKB-regeling voor deze sectoren zou komen. De controles zouden kunnen worden uitgevoerd via een erkend ketenkwaliteitssysteem, eventueel via 'toezicht op het controlesysteem'.

In de brief die minister Kamp vorige week aan de Tweede Kamer stuurde meldt hij dat hij deelname aan een privaatrechtelijk kwaliteitssysteem niet wil verplichten.

Laatste reacties

 • joannes

  De dierenbescherming wantrouwt het NVWA en wil/ziet zelf een rol via het IKB of het NVWA speelt de bal via de Dierenbescherming voor meer mankracht en controles! Beide senarios gaan ervanuit de dierenhouders niet te vertrouwen zijn. Die handschoen moet opgepakt worden. Waarom zou er weer een controle orgaan moeten worden opgetuigd? Het produceert niets, komt altijd ongelegen, en de kosten worden altijd op de sector afgewikkeld. Dan kan je beter proactief zelf aan de gaan gaan om incidenten te voorkomen en het niveau hoog te houden. Maar ja wie krijgt die autoriteit van dierhouders? Of anderom, in wie hebben dierhouders het vertrouwen om het welzijn van dieren te bewaken?

 • bremhof1

  Helemaal mee eens Johannes. Toevallig laatst nog ergens in brabant een symposium gehad waar de dierenbescherming deelnam aan een discussie. Gezamelijk hadden we toen een conclusie getrokken: Dat we meer samen moesten optrekken en niet elkaar aanvallen. Hoe moet dat nu als ik duidelijk uit dit artikel afleid dat er geen vertrouwen is in onze sector (IKB systeem, en tevens organisaties die zelf door de sector zijn opgericht voor het overnemen van taken van het productschap)

 • zon

  Dierenbescherming wil hun wensen opleggen daarom kweken ze een sfeer alsof veehouders sowieso misdadig worden(criminalisering van een groep).Die controles gaan natuurlijk elementen bevatten die zij willen en het liefst controleren zij zelf.
  Ik weet niet hoe je die mensen moet noemen,maar ze zijn door en door slecht.

 • pluimpje

  Er is maar 1 oplossing om 'negativisme' enerzijds en een afwachtende houding anderzijds af te kappen! Regel zelf als sector proactief een adequate, effectieve en goedkope onafhankelijke controle en leg die als verantwoorde dierhouderij aan jezelf sectorbreed op! Regel vervolgens een lobby, zodat in het licht van level playing field deze zaken ook europese richtlijn worden en de sector europees ook aan richtlijnen en controle erop dient te voldoen.
  Het heeft geen zin om mensen die kritisch zijn op de sector slecht te noemen. Het heeft ook geen zin om te wachten op datgene wat de overheid (of nog erger retail) wel/niet oplegt, dan ben je als sector altijd de verliezer, al is het maar in de ogen van diezelfde kritische mensen. Ben trots op wat je doet, ben kritisch op jezelf, dat geeft de consument vertrouwen!

Of registreer je om te kunnen reageren.