Pluimveehouderij

Nieuws 2022 x bekeken 2 reacties

LTO/NOP in verzet tegen onafhankelijke mestcontrole

LTO/NOP verweert zich tegen een mogelijke verplichting tot het structureel nemen van mestmonsters uit vaste mest door een onafhankelijke partij.

De organisatie wijst er in een brief aan het ministerie van EZ op dat het kostprijsverhogend werkt, terwijl het niet nodig is omdat er nauwelijks fraude plaatsvindt met pluimveemest. Door de lage mestafzetkosten ontbreekt volgens de organisatie een economische prikkel om te frauderen.
Naar aanleiding van de toenemende mestfraude kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma vorig jaar strengere regelgeving voor vervoer van mest aan. Onafhankelijk bemonsteren van vaste mest is daarbij al eerder genoemd als maatregel. Dat stuit op praktische problemen op bedrijven bij het verzamelen en afvoeren van mest. Bovendien werkt externe bemonstering extra kostprijsverhogend en zijn er veterinaire bezwaren. Een andere maatregel is het bevestigen van gps-apparatuur aan elk chassis van transportwagens die vaste mest vervoeren. Deze maatregel moet 1 juli ingaan. Veel pluimveehouders werken echter met eigen transport en/of zetten mest af via buitenlandse transporteurs.
In de pluimveesector gaat veel vaste mest naar DEP. Deze route is onder voorwaarden nog vrijgesteld van bemonstering. LTO/NOP wil dat zo houden. De organisatie pleit voor centrale bemonstering voor mest die in gecertificeerde ketens wordt verwerkt. Dijksma had eerder die mogelijkheid voor sectoren genoemd. Een andere mogelijkheid is om alleen bemonstering te verplichten als grenswaarden van een mestcode zijn overtreden. Verder wijst LTO/NOP erop dat mestcodes moeten worden herzien zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.
Staatssecretaris Dijksma wil binnenkort de Tweede Kamer inlichten over de maatregelen om mestfraude te voorkomen.

Rene Stevens

Laatste reacties

 • Burnetti

  Wil je mestfraude tegengaan dat moet je je willen laten controleren.

  Als dat wat kost moet je zien hoe je met deze kosten omgaat.

  Er kleven veterinaire risico's aan het uitblijven van controles op afvoeren van pluimveemest. Afvoeren via vergisters brengt risico op verspreiden van botulisme mee. Dit kan bij uitrijden van effluent de rundveesector en volksgezondheid in de problemen brengen.

  De groei van het aantal vergisters door de verplichte mestverwerking maakt deze weg interessant voor mestfraudeurs.

 • zon

  Bij pluimveemest is er weinig aan de hand,waarom controles?

  Kost alleen maar meer geld en kunnen ze weer mensen aan het werk houden op kosten van de pluimveehouder.
  Pluimveehouders worden als criminelen gezien.

Of registreer je om te kunnen reageren.