Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

Risico op salmonella-insleep via kratten

Via kratten en containers lopen pluimbedrijven risico op insleep van salmonella. Dit blijkt uit onderzoek van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), die in 2012 en 2013 een screening uitvoerde om na te gaan in welke mate containers en kratten na reiniging en ontsmetting nog besmet waren met salmonella.

Het ging om containers gebruikt tijdens het (uit)laden van slachtpluimvee en van kratten gebruikt bij het transport en de opfok van opfokhennen en opfokmoederdieren. Uit de screening bleek dat 30,8 procent van 26 monsters op vleeskippen- en opfoklegbedrijven salmonella-besmet was, 21,4 procent van 42 monsters bij slachthuizen en 20 procent van 15 monsters die pluimveehouders hadden genomen.

Volgens DGZ zijn er verschillende aandachts- en verbeterpunten. Reinigen van kratten en containers kan beter, waarbij DGZ opmerkt dat hoe ingewikkelder de structuur van containers is, des te moeilijker ze zijn te reinigen. Ook het gebruik van de containers kan beter. Wanneer ze in de mest worden geduwd tijdens het de stal in rijden, hoopt zich gemakkelijk mest op in de openingen onderaan de container. Dat bemoeilijkt de latere reiniging in het slachthuis.
In de slachterijen is scheiding tussen het vuile en het schone deel een verbeterpunt. In verschillende slachthuizen gebeurden de reiniging en ontsmetting van de containers in hetzelfde lokaal waar de slachtdieren werden aangevoerd. Daarbij was er vaak onvoldoende scheiding tussen het vuile en het schone deel van de ruimte, met een reëel risico op kruisbesmetting. Dat risico bestaat ook bij gebruik van dezelfde vorkheftruck voor zowel het afladen van de volle containers als het verplaatsen van de gereinigde containers naar de opslagplaats.

Eén reactie

  • red

    Was allang bekend dat de grootste besmettings bron de kratten en de containers zijn, waarom moet dit worden onderzocht, problemen zijn wel bekend maar zoek naar oplossingen.
    Snel geld verdienen met simpele onderzoeken dat moet maar eens over zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.