Pluimveehouderij

Nieuws 3972 x bekeken 134 reacties

Pluimveesector blijft voor afschaffing rechtenstelsel

Barneveld - Ook de pluimveesector is hard aan het lobbyen onder politici om de pluimveerechten alsnog afgeschaft te krijgen.

Dat melden LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers en NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat. "De toezegging is altijd geweest dat de rechten zouden verdwijnen op het moment dat er evenwicht is op de mestmarkt. Die situatie hebben we bereikt", aldus Eric Hubers. Hubers zegt er aan de andere kant voor te willen waken dat er weer allerlei toezeggingen moeten worden gedaan door de sector die vooral kostprijsverhogend zullen werken. Hij is teleurgesteld dat de politiek de dierrechten voor de intensieve sectoren wil handhaven. "Juist de bedrijven die de afgelopen jaren vooral hebben geïnvesteerd in nieuwe milieuvriendelijke technieken worden niet beloond voor hun voorloperschap."Ook wijst hij er op dat Nederland binnen de EU het enige land is met deze vorm van productiebeheersing. "We hebben wat dat betreft een concurrentienadeel. Bovendien heeft de overheid met dit stelsel ook nog eens de mogelijkheid om generieke kortingen op te leggen. We willen daar vanaf."

NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat is voluit voorstander van het afschaffen van de pluimveerechten. "De miljoenen die nu worden gebruikt voor de pluimveerechten, kunnen beter worden aangewend voor milieuvriendelijker stallen."

De achterban van zowel NOP als NVP is echter zelf ook verdeeld over afschaffing van de rechten. Een aantal pluimveehouders pleit er voor ze te behouden. Verschillende pluimveehouders melden dat ze hun lidmaatschap om de opstelling van de voormannen in deze discussie hebben opgezegd. Zowel Hubers als Oplaat stellen dat het wel meevalt met de opzeggingen. Hubers meldt dat zijn organisatie juist opzeggingen kreeg van pluimveehouders die stellen dat LTO vooral een melkveehoudersclub is. Oplaat stelt onomwonden: "Ik ben geen voorzitter van een pensioenfonds, maar van de NVP."

Laatste reacties

 • probe14

  Nog meer kippen in ons landje. Zijn de prijzen nog niet laag genoeg? Familiebedrijven naar de filistijnen helpen door de grote jongens op te jagen naar een nog lagere kostprijs. Hoe halen ze het in het hoofd?
  En als deze 2 wijze heren het zo goed weten: waarom durven ze geen enquete te houden onder hun leden?
  De spreekbuis, alias trekpoppetjes, van de 10% snelle groeiers. Gelukkig ziet de politiek dit wanbeleid!!

 • H.M. Hubers

  @probe14
  Wiens wanbeleid bedoel je? De overheid voert beleid, wij proberen dit te beïnvloeden om een gezonde pluimveehouderij te behouden. Als je bedoelt dat de overheid dus wanbeleid voert, dan kan ik me jouw gevoel heel goed voorstellen.

 • kuiken007

  ik weet niet @hubers de berichten van de vorige reportage deden mij toch vermoeden dat het gros van de 'normale' pluimveehouders <50000 er geen voorstander van is om het af te schaffen!!!!

 • H.M. Hubers

  @kuikenJamesBond
  Je kunt niet afgaan op de reacties op het artikel, als het gaat om de verhoudingen voor/tegen. De mensen die het eens zijn met afschaffing reageren niet snel omdat ze het eens zijn met wat ze in het artikel lezen. De mensen die het er niet mee eens zijn hebben de grootste behoefte om te reageren.

 • ep

  Mijn hart zegt houden die rechten (ik heb geen opvolger). Mijn verstand zegt afschaffen als je de concurrentie met de buurlanden wilt kunnen volhouden.
  Volgens mij hebben de voormannen groot gelijk.

 • probe14

  Flauwekul Hubers. Je sluit je ogen en negeert een groot gedeelte van de pluimveehouders. Waarom ga je wel in op mijn opmerking over wanbeleid, bedoeld over de belangenbehartiging, en ga je niet in op mijn opmerking dat jullie geen peiling/enquête durven te houden onder de pluimveehouders??

 • MVonk

  Hubers,
  Niet afgaan op reacties? Zouden voorstanders dan ook niet reageren op deze reactie's? Waar gaat men dan wel op af?

 • peter1939

  nooit afschaffen die rechten, anders zeg ik mijn lidmaatschap op van nop/lto/ Waarom niet eerst een peiling onder de leden??????????

 • Momfer

  een handje vol industrieele pluimveehouders uit het zuiden des lands ,met scharrel en kooikippen ,maken de dienst uit bij nop/nvp die zien het liefst de gezins bedrijven zo snel mogelijk verdwijnen.

 • Momfer

  en ja Hubers jij voert wanbeleid, je luistert niet naar het grootste deel van de pluimveehouders.

 • Hugobens

  4007ib Eric heeft een bedrijf met vrije uitloop en voert zeer zeker geen wanbeleid. Als bestuurder, dus ik ook, moet je naar het heden en de toekomst van onze pluimveesector kijken met alle kennis en kunde die je bezit. Ook het NAJK is duidelijk:
  www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/oproep-aan-kabinet-en-parlement-investeren-in-lucht-moet-stoppen

  Overigens is op verzoek van de SGP en ondersteund door een Kamermeerderheid van o.a. VVD, CDA, PVDA en CU, besloten het AO van heden 20 februari over mestbeleid uit te stellen.
  Een meerderheid van de Kamer wil niet over het mestbeleid debatteren zolang de derogatie niet is verleend.

 • koen.kerkhof1

  Ik denk dat LTO/NOP en NVP juist goed bezig zijn om te pleiten voor afschaffing van de pluimveerechten. Ik heb een gezinsbedrijf, ook heb ik rechten gekocht, maar ik vind dat iedere vorm van kostprijsverhoging ten opzichte van andere landen moet worden voorkomen.
  Dus zo snel mogelijk weg met die rechten.

 • Bussemakers

  4007ib, je praat over gezinsbedrijf, maar wat voor grootte is een gezinsbedrijf nu en was het 10 jaar geleden. Juist het is groter geworden. Helaas moesten en moeten er nu nog steeds hiervoor rechten mee gefinancierd worden. Ik hoop dat dit in de toekomst niet hoeft en dat ik naar eigen keuze kan investeren in verdere ontwikkeling van de kansen van mest en zodoende mest niet als een bedreiging hoeft te ervaren.

 • Momfer

  Hugobens als gekozen bestuurders hoor je te luisteren naar je achterban en vooral niet te denken dat je de wijsheid in pacht hebt. najk, over hoeveel pluimveehouders hebben we het dan? en heeft eric alleen maar uitloop en hoelang heeft eric nog uitloop?

 • Momfer

  en heeft eric voldoende pluimveerechten of moet hij elk jaar bij huren.

 • Bussemakers

  4007ib, als een gekozen bestuurder kun je het bijna nooit voor hele achterban goed doen. Er zullen altijd wel verschillende meningen, opvattingen en standpunten zijn. M.b.t. deze discussie is deze achterban blij dat jij geen bestuurder bent en Hubers wel.

 • Momfer

  cebe19ap, een gezinsbedrijf is een bedijf zonder oosteuropese slaven.

 • Momfer

  en uit hoeveel pluimveehouders bestaat deze achterban.cebe19ap

 • koen.kerkhof1

  Beste reageerders, zet er je eigen naam bij als je een reactie geeft.
  En wat maakt het uit of bestuurders zelf genoeg rechten hebben, of wat voor kippen ze houden, het gaat om het resultaat wat ze bereiken.

 • B.Jongsma

  beste 4007ib vanwaar al die frustratie? bent u ook pluimvee houder of wilt u de rechten nog verzilveren? ben een jonge pluimvee houder zelf begonnen,en de rechten?ben ze liever kwijt dan rijk.eric en gert jan zet hem op.

 • MVonk

  Wat ik mis in deze discussie is de beredenering van het voor of tegen.
  Wat is de kostprijsverhoging per kg vlees of ei door rechten, hoe groot is het risico dat de mest markt weer uit balans raakt, wat heeft de mogelijkheid van het houden van meer dieren voor invloed op de vergunning aanvragen bij gemeente of provincie, etc.?

 • probe14

  Ik wacht op een reactie van Hubers op mijn inbreng op # 6.

 • H.M. Hubers

  @probe14
  Ik heb eerder al aangegeven bij het vorige artikel op deze website, dat het niet mijn bedoeling is om te blijven pleiten voor het afschaffen van dierrechten als de meerderheid van de pluimveehouders dat niet wil. Ik ben echter nog steeds van mening dat het rationeel beter is om de dierrechten af te schaffen en dat dit ook recht doet aan het evenwicht op de pluimveemestmarkt.

 • Momfer

  Beste B.Jongsma, ik ben een niet gefrustreerde pluimveehouder met uitloopkippen, al 14 jaar. ik heb in die 14 jaar bakken met geld verdiend en ga nog wel een jaartje of 20 door. dus die pluimveerechten kunnen mij op dat gebied gestolen worden het enige wat ik verzilveren wil dat is een goede eierprijs en dat ga je niet bereiken met een forse uitbreiding van het aantal legkippen, wat ongetwijfeld gaat gebeuren als de pluimveerechten worden afgeschaft. je moet niet vergeten dat de Europa wat eieren betreft helemaal vol zit en dat blijft zo. Dus eerst maar eens andere rendabele afzetmarkten zien te vinden.

 • Momfer

  @ H.M.Hubers, dan zal je een referendum moeten houden onder alle pluimveehouders dan weet je welke kant het op moet.

 • jp.bierema

  We moeten ons schikken in de meerderheid, en verstandige beslissingen nemen is een zware taak. De hunkering naar groei van het eigen bedrijf. Eigenbelangen van beleidsmakers spelen vaak een rol, of dat hier ook het geval is....????
  Maar eh laten we eens iets heel anders bij de kop pakken, de moordpartijen in Ukraine. Het land waar ook Nederlandse pioniers naar toe trekken en denken dat de veiligheid daar gelijk staat aan die in de Europese Unie. De EU heeft het over sancties, hoe staat het met de invoer (van Ukraine naar Europa) van de kip producten worden die ook tegengehouden? Laten we onze energie verleggen en mensen die kennis en kunde exporteren naar landen waar men op zo grove wijze de mensenrechten schendt aanmoedigen hun energie die ze daarin steken te staken. Want het bewijst maar weer dat mensenlevens voor landen die banden hebben met Rusland niets waard zijn en met zulke dictaturen behoor je geen zaken te doen, laat staan ze te helpen met kennis en kunde.

 • heico1

  Vraagje voor de titelmaker van dit artikel.... Definieer 'Pluimveesector'.
  Pluimveesector = Belangenbehartigers???
  Zo kan een oneliner, die ook ronddwarrelt op Twitter een erg verkeerde indruk geven. Want dit is nou juist het punt. Is de pluimveesector wel voor afschaffing??

  Verder blijf ik dus bij de vragen uit het vorige artikel.

 • probe14

  Dus meneer Hubers, wees een kerel en durf je kwetsbaar op te stellen. Neem een enquête af door een onafhankelijk buro onder alle pluimveehouders. Kipnummers zijn bekend. En dan pas weer een standpunt ventileren in de media of bij de politiek. Lees o.a. het artikel van Pomper in BoerderijVandaag van donderdag! Is dat geen toekomstgerichte ondernemer???

 • eggfarmer

  Als de bovenstaande mensen die voor behoud van rechten nu eens zo vriendelijk willen zijn de reacties op het vorige artikel op deze website eens rustig en GOED door willen lezen. Als er dán nog argumenten zijn voor behoud van rechten meldt je dan zou ik zeggen! Durf toch eens met een inhoudelijk en oprecht argument te komen voor behoud van rechten inplaats van zoals de heer Oplaat al noemde aan je eigen pensioen te denken! alsjeblieft zeg..

 • probe14

  Heel simpel: behoud van gezinsbedrijven en voorkomen van nog meer overproductie. De industrie en banken lachen wel, maar wij houden alleen werk over en geen geld. Genoeg dieren in ons land. En mest ook. Als er 1 vogel uit de lucht valt gaan de grenzen dicht. Dan is de mest weer ons grootste probleem. Meer argumenten nodig?

 • H.M. Hubers

  Om te voorkomen dat ik voortdurend dezelfde dingen zeg, verwijs ik voorlopig naar mijn column in pluimveehouderij volgende week.
  Niet om mij er gemakkelijk vanaf te maken, maar ik denk dat bij voortdurende welles/nietes reacties de emotie het wint van de ratio.

 • probe14

  Hier toon je jezelf niet kwetsbaar dus flink. Ga eens in op een raadpleging onder alle pluimveehouders. Je gaf in deze discussie zelf aan dat je neer zou leggen bij een meerderheid als die voor handhaving zou zijn. En dat lijkt zo te zijn. Dan wil je dat toch weten? Of blijf je toch stiekem je eigen ratio volgen? Dat mag, maar spreek dat dan uit en accepteer dat er rebellie ontstaat onder jouw leden. En zeg eerlijk tegen de politiek dat je namens de grote groeiers en de periferie praat en niet namens de meerderheid van de pluimveehouders.

 • Momfer

  en dan ook nog een grote mond over een onbetrouwbare overheid!
  exit lto/nop/nvp

 • Bussemakers

  probe14
  Je zegt dat een meerderheid voor handhaving is, waar haal je dit uit? toch niet uit deze reacties hoop ik. Ik hoop dat deze discussie een is op basis van goede argumenten en niet van emotionele aard of verwensingen naar anderen. Hetzelfde geld voor 4007ib. Hoe ik erover denk met beargumentering kun je terug vinden bij andere artikelen over pluimveerechten.

 • Paul Grefte

  Volgens mij is er wel een tussenoplossing mogelijk waarmee beide 'kampen' vrede zouden kunnen hebben.
  Je laat gewoon het huidige pluimveerechtensysteem in tact. Pluimveehouders die willen uitbreiden kunnen dit dan doen door het aankopen of leasen van bestaande rechten. Hierdoor behouden deze een bepaalde waarde.
  Als alternatief zou een pluimveehouder die wil uitbreiden ook kunnen kiezen voor een andere route, namelijk dat voor wat de uitbreiding betreft, alle mest gegarandeerd wordt verwerkt of geëxporteerd. Zodoende komt er geen kg mest bij. Voor Dijksma zou dit acceptabel moeten zijn. De bestaande pluimveerechten kunnen dan door haar nog steeds worden gebruikt voor uitruil met de varkens en rundveehouderij totdat daar de mestverwerking voldoende op gang is gekomen. Ook heeft deze uitbreiding geen invloed op de nog binnen te halen derogatie. Er komen immers geen mineralen bij in Nederland...
  Als extra eis zou je er dan over kunnen denken om de pluimveehouder die bij bouwt te laten voldoen aan een bepaalde 'Maatlat Duurzame Veehouderij'. Hierdoor ontstaat er een extra druk op uitbreiding. Maar ja, iemand die nu nog bijbouwt in ons volle kikkerlandje, dient toch rekening te houden met zijn omgeving.....

 • Koen Franken

  Wat ik mis bij al deze reacties , denk eens hoeveel onrust het teweeg zal brengen bij Jan Publiek als de rechten weg gaan , je hoort dit nu al bij het afschaffen van de melkquota , en dan hebben we het niet over de andere diersoorten want daar word echt met scherp op geschoten dan.
  Ik zeg op termijn weg , maar alleen als de men de men dit op een goede manier kan uitleggen aan de grote menigte

 • eimania

  en aan welk pensioen denk jij beste eggfarmer en aan welk pensioen zou onze geniale ex politicus de heer oplaat denken. ga toch weg man, de enige hier met goede argumenten zijn 4007ib en probe14. de rest heeft allemaal maar 1 probleem en dat is, MEER KIPPEN DAN PLUIMVEERECHTEN! en na een jaartje slechte prijzen geen geld meer om ze te kopen. tjonge jonge wat een vooruitstrevende ondernemers.

 • probe14

  Precies. Eimania, men strijdt voor die groep. Die groep heeft zich weten te nestelen in de bovenste bestuurslagen.
  Maar ik wacht nog op antwoord van Hubers over de raadpleging van de pluimveehouders.

 • eggfarmer

  Beste eimania, die vraag kan ik beter aan jou stellen, ik verdien mijn pensioen met productie van gezonde tafeleieren. En aangezien ik bij gezondheid nog minstens 50 jaar verder kan komt dit mooi uit!Als jij het niet anders kan dan binnen afzienbare tijd je rechten
  verkopen kan ik niet anders stellen dat je iets goed verkeerd doet. Dit is ook de laatste keer dat ik het zeg, ben voorzien in eigen rechten, als jij ongelovige thomas bent moet je dat zelf weten.
  Jullie grijze muizen doen niet anders dan verkondigen dat er zonder rechten een megagroei komt, nou dit argument is al 100 keer weerlegd dus stop daar maar gerust mee. Ik snap dat jullie graag geld willen beuren voor je rechten 1 advies: ik zou maar opschieten.
  Een toekomst met rechten is er één met meer kosten, geen enkele inkomensgarantie en kans op een situatie waarin overheid dierplaatsen gaat laten verdwijnen zodat deze in het buitenland opgevuld kunnen worden. Hoera daar worden we blij van! Rechten? Nee dankje, wen er maar vast aan!

 • AlexOirlo

  Geachte heren/dames van de 'behoudt onze pluimvee/pensioenrechten'-club,

  De pluimveerechten zijn door de oer-pluimveehouders in 1986 gekregen van dezelfde overheid waar wij al jaren problemen mee hebben. Dus wat let ons als sector om ze weer terug te geven! Verder wordt bij iedere bedrijfsoverdracht/financiering de waarde van € 0,00 (net als lucht) aan deze rechten toegekend door de eigenaar en/of de bank gewoonweg, omdat er dan geen overname mogelijk is, binnen de huidige bank-rekenregels. In ieder geval ben ik persoonlijk tevreden dat er binnen het bestuurskader ondernemende bestuurders zitten die verder kijken als de individuele balanspositie van iedere pluimveehouder, aangezien dat een momentopname is. Binnen het speelveld Europa/Wereld, waarin wij zaken doen, staat een vooruitstrevende pluimveehouder niet te wachten op financiele belemmeringen. Durf in ieder geval deze afweging mee te nemen.
  p.s. Ik durf verder ook nog eens onder mijn eigen naam te discussieren, jullie ook????????????????

 • siebe66

  helemaal mee eens eggfarmer, een goed ondernemer heeft geen dierrechten nodig om te ondernemen.

 • joostslingenbergh

  alex snapt het.... !!!!!

 • FarmerNL

  Hallo Eric en Hugo, zou het een idee zijn niet meer te reageren op mensen die niet eens openlijk met hun naam durven te reageren.
  probe14, info175 en de rest, waarom niet gewoon je echte of herkenbare naam gebruiken?
  Frank.

 • f.keurhorst1

  Eric Hubers ik ben het helemaal met je eens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pluimveerechten is gewoon vervalsing in concurrentie met het buitenland de jonge pluimveehouders hebben er niets dan laste verhoging dus snel eraf met die pluimveerechten wie er tegen is dom als je rechten gekocht had dan had je ze er in twee jaar af moeten schrijven dat weet je toch met lucht kopen snel afschrijven en dan weer kijken of je er nog meer moet hebben dat is ondernemen dus ik zeg het nog met nadruk pluimveerechten snel eraf.

 • ekkelkamp

  Wij vinden dat ze ook moeten blijven.

 • ariefritz

  De pluimveerechten moeten gewoon blijven, niks gekregen , gewoon gekocht en met mij veel meer ondernemers.
  Bestuurders toon lef, laat een enquete onder alle pluimveehouders jullie 'gelijk' aantonen.

 • keine

  wedden dat Oplaat ook wil uitbreiden dus afschaffen die pluimveerechten

 • ross25

  De rechten kosten mij niets. Laat de 'groeiers' er wat voor betalen. Zij zijn ook de veroorzakers van de eindeloze productie druk met de nodige lagere prijzen. L.T.O. Heb je de meningen van de achterban gehoord? Ik heb de indruk dat bestuurders vaak luisteren naar mensen die het niet nodig hebben.

 • legkip1

  houden die rechten er zijn genoeg kippen in nederland

 • jp.bierema

  Nouhou, dat wordt nog wat voor de beslissers. Meneer keurhorst1: U beticht pluimveehouders die in het verleden hebben geïnvesteerd in rechten als dom en beschrijft de aankoop als zijnde lucht te hebben gekocht. Ik heb in 2008 mijn bedrijf vergroot en heb daarvoor pluimveerechten aangeschaft. Die heb ik gekocht bij een makelaar in noord Limburg waar pluimveerechten in overvloed waren en die worden nu door mij in noord Groningen gebruikt waar de dichtstbijzijnde pluimveehouder op 3 kilometer zit. Ik herinner mij oa ten tijde van aanschaf een aanbieder/handelaar uit de Gelderse vallei die ook wat in pluimveevoer handel doet en nu mee het hardst schreeuwt om afschaffing van rechten. Deze 'heer' wist destijds goed van pluimveerechtenprijzen. Op Twitter zag ik dat de beste man ook nog pluimveehouder is en nu is mij duidelijk dat dat soort mensen graag willen uitbreiden zonder daarvoor rechten te hoeven kopen. Dat uitbreiden mag van mij, maar dan rechten kopen in hun regio waar de dichtheid hoog is. Tevens ben ik overtuigd dat zonder rechten de uitbreidingsdrift bij velen dermate groot is dat tegen beter weten in er veel nieuwe stallen zullen verreizen. Wanneer dan in een periode van lage prijzen diezelfde mensen schreeuwen om met z'n allen 'een weekje extra leeg te gaan staan', zeg ik mooi houden die rechten en de rem erop.

 • jp.bierema

  En eggfarmer kan zeggen dat een argument al 1000 maal weerlegd is, dat betekent niet dat dat de waarheid is.
  Misschien toch maar een ledenraadpleging doen en niet afgaan op de grootste schreeuwers.

 • probe14

  Bierema, u bent wel snel aangevallen op opmerking Keurhorst1. Ieder neemt zijn eigen beslissingen. Het zal blijken overigens dat politiek niet meer dieren in ons landje toelaat. Dus dan heeft u het goed gedaan en hij niet. Maar dat geduld moeten we nog even op kunnen brengen. Ik ben alleen verontwaardigd dat 'onze' belangenbehartigers zo stelling nemen voor afschaffing terwijl ze niet de leden willen/durven raadplegen!
  En uw verhaal over die handelaar/pluimveehouder: ik verwacht wie u bedoelt. Ken hem wel. Die is trouwens ook faliekant voor handhaven van de dierrechten vanwege behoud van de familiebedrijven en heeft voor zijn eigen bedrijf rechten ingekocht volgens mij. Dus dat verhaal is niet juist. Heb afgelopen jaren vaker zaken gedaan, altijd correct en plezierig.
  ArieFritz: jij verwoordt de mening van meer dan de helft van de pluimveehouders, daar ben ik van overtuigd. Laat die enquête maar komen.

 • Momfer

  De legpluimveewereld is niet zo groot Frank, ook de pluimveehouders die voor behoud van de rechten zijn hebben wel eens een nieuw systeem nodig.

 • eggfarmer

  Beste Bierema en anderen, kom er toch gewoon is voor uit waar het u en anderen echt om gaat, dat doe ik ook. Er wordt constant (ook in het vorige artikel over dit onderwerp) verkondigt dat aan de ene kant de invloed van rechten op onze kostprijs 'zogenaamd verwaarloosbaar' zijn. Aan de andere kant verkondigt men dat er een 'mega groei' zou komen in de komende situatie zonder rechten. Als die kosten van rechten 'zogenaamd verwaarloosbaar' zijn, wat veroorzaakt dan dat er zonder rechten straks die 'mega groei' zou komen?!
  Beetje dubbel niet..
  Ik vind het jammer dat enkelen nu het bijna zover is dat de rechten er af zijn beginnen te schreeuwen voor behoud. Afschaffing zat er al zo lang en te komen en we hebben er recht op. Wees nu eens eerlijk, waarom gaat het in 100 andere landen ook prima zonder rechten?(daar komt nog bij dat we in ons kikkerlandje de verwerking van mest, dierenwelzijn en inventaris voor het houden van pluimvee prima voor elkaar hebben)
  Heren Hubers, Oplaat en Bens, ik zou zeggen ga zo door. Hoe eerder zonder rechten hoe beter voor de pluimveesector in Nederland.

 • FarmerNL

  @4007ib blijf het jammer vinden dat niet iedereen openlijk met zijn eigen naam hier verschijnt, jullie zijn toch niet bang voor de buurman?
  Of dat je aangesproken wordt op de beurs in Venray volgende week, dat zou juist wel moeten, zo krijg je de discussie levendig en niet alleen annoniem over een forum. Mijn mening is, zo veel te annoniemer zo veel te minder waarde heeft het argument.

  Tot volgende week in Venray allemaal, FarmerNL stand 149.

  Frank.

 • jp.bierema

  Afschaffers proberen zich in alle bochten te wringen om gelijk te krijgen, velen onder schuilnaam. Kom nou eerst eens naar buiten met de naam wie je bent en respecteer de mening van een collega en dram niet door.
  Ja, we hebben het goed voor elkaar in Nederland, dierenwelzijn en inventaris. Mest geef ik geen antwoord op want daarover heb ik een persoonlijke mening, tegelijkertijd weet ik dat wanneer export naar Duitsland droog valt hebben wij een groot probleem. Dan komen de vrachtauto's naar niet overschotgebieden in ons land om daar met veel geld toebetalen van de lading af te komen, want zo zit het.
  En trouwens waarom maak je je zo dik, moet je nog rechten kopen of zo. Er is toch geen uitbreiding zei je?
  Het enige waarom je zo je best doet voor afschaffing is mogelijkheid tot uitbreiding, allemaal die willen afschaffen. Die hebben allemaal uitbreiding in de kop en anders niks. Het blijkt dat we 2 kampen hebben en op dit forum komen we er niet uit. Dus misschien moeten we gewoon die ledenraadpleging maar doen en wordt het een democratische beslissing.

 • probe14

  Of ze hebben al uitgebreid en geen recht in bezit. Geen geld om te leasen. Laat de vwa dat eens streng controleren. Over concurrentie vervalsing gesproken. Eerst de markt kapot maken met nieuwe stallen, dan geen rechten kopen of huren, mest de vrije handel in en dus niet meewerken aan gezamenlijk mestverwerking terwijl ze dat zo hard roepen en nu huilie huilie dat de pluimveerechten blijven bestaan. Politiek: groots gelijk en lees deze discussie nog een paar keer over van boven naar beneden.

 • l coumans

  ja probe dat gevoel heb ik ook , als ik eens rechten over heb om te verhuren gebeuren er nog gekke dingen op 31 dec en komt het met de prijs altijd goed

 • eggfarmer

  Beste Bierema, probe en coumans, haha over drammen gesproken! Dus als ik het goed begrijp is van een zogenoemde mega groei geen sprake bij de komende afschaffing. Das mooi, zo denk ik er ook over.
  Wat ik wel denk is dat jullie bedrijven (bij geen opvolging, wat zeer aannemelijk is aangezien er zo weinig jonge pluimveehouders zijn) over een aantal jaren te koop komen.
  Zo gaat dat immers van generatie op generatie. Als jullie beste collega's dan écht een pensioen willen moet je zorgen dat je bedrijven wel over te nemen zijn. En met rechten (lees lucht) wordt dat een alleen maar moeilijker verhaal. Nog 1 keer de oproep: leg nu eens uit wat de pluimveesector de komende 10/20 jaar en langer aan rechten heeft? Lastig hé? Redenen voor afschaffing zijn er ook teveel om bijna op te noemen.
  Vriendelijke groet, jonge pluimveehouder van 23 jaar met een gezinsbedrijf met 50000 scharrelleghennen met EIGEN rechten. Aangezien de sector toch zo klein is, is een naam noemen ook al overbodig.

 • keine

  Gewoon democratisch stemmen, Nop en Lto heb ik jaren geleden al opgezegd, die komen alleen maar op voor bedrijven die willen groeien want maken Lto en Nop ook kans op langer te blijven bestaan.
  laatst kon men reageren op voor of tegen afschaffen de meeste waren voor houden

 • probe14

  Ik wacht nog steeds op Hubers over een onafhankelijke enquête. Oplaat mag ook reageren.

 • H.M. Hubers

  @keine
  Waar wil jij democratisch stemmen? Je zegt geen lid te zijn bij mijn organisatie. Als ik een enquête houd onder mijn leden, waarvoor ik de belangen behartig dan neem jij daaraan geen deel. Ik heb sowieso van de namen die hierboven reageren bijna niemand op de ledenlijst kunnen vinden. Alléén leden kunnen mij opdragen wat ik moet doen!

 • jordi 1455

  @Hubers, gek dat als de (Z)LTO een regel of doordrukt daar in den haag dat het ook voor niet-leden geld en daardoor op meer kosten wordt gejaagd, die hele mestwetgeving is er 1 van.

 • gerjan slingenbergh

  @ Hubers Is het ook democratisch als een vertegenwoordiger van ongeveer 30%
  van de pluimveehouders de anderen de regels probeert op te dringen?

 • jp.bierema

  Eggfarmer, beste 23 jarige vriend: Ik heb een akkerbouwbedrijf met daarbij natuurland aan de waddenkust met daarnaast een pluimveetak. Ik heb een eventuele opvolger van 21 jaar die kippen leuk vind maar daarnaast net als ik ook dol-enthousiast is over akkerbouw. Of hij opvolger is of niet, ik sprak een collega die was van mening dat ik mijn pluimveetak moest uitbreiden om 'de toekomst aan te kunnen'. Momenteel hebben we 115000 vleeskuikens en die kunnen we als familiebedrijf goed aan. Wanneer wij ons bedrijf zo snel en groot laten groeien met kippen wat jij in je hoofd hebt worden dergelijke bedrijven onverkoopbaar!
  Die kunnen dan alleen worden opgekocht door investeerders waar loonslaven op worden gezet die het werk doen.

 • jp.bierema

  En aan de heer Hubers wil ik zeggen: klopt, ik ben lid van de NVP omdat ik in het verleden meerdere keren teleurgesteld ben door de NLTO die voor mijn lidmaatschapsgeld mij totaal niet ondersteunden in oa een twistpunt met de netbeheerder van stroom om voor een normale prijs een stroomaansluiting te krijgen. Wel lidmaatschapsgeld opstrijken maar weinig voor terug doen. Dat wil niet zeggen dat ik uw inzet niet respecteer en in welk spagaat u zich bevind, maar ik heb het voorgevoel dat u en ook mijn voormannen zich niks gaan aantrekken van de meningen van toch wel veel achterban. En dat is best raar. Maar aan uw reactie's is te merken dat u geirriteerd bent, echter u zult toch moeten respecteren dat pluimveehouders verschillende meningen kunnen hebben.
  Daarom hoop ik ook dat de politici daar doorheen prikken en een wijs besluit nemen voor ons allemaal.

 • Tuig

  Ben wel lid, pluimveerechten afschaffen!!!

 • eversjo1

  Hallo Erik

  Ik ben wel lid en sluit me aan bij degene die pleiten voor democratisch peiling over het lot van de pluimvee rechten, ik kan me niet voorstellen dat je iets wil verdedigen wat niet wordt gedragen door je achterban.

 • ariefritz

  Ben ook lid en tegen afschaffing pluimveerechten. Bovendien ben ik niet het enige LID met dit standpunt.
  Laat die enquête maar komen!!!

 • MVonk

  Hubers,
  Knap dat je van de meeste bovenstaande namen iets kunt maken, jammer dat men niet duidelijk hun naam noemt.
  Mijn naam ben je wel tegengekomen als het goed is en ik zou zegen:
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 • Schieven

  Misschien gaat het niet eens alleen om de rechten. Ik wil een betrouwbare overheid, die doet wat ie beloofd. Vandaag zijn het de rechten, morgen weer wat anders. Ik wil duidelijkheid, vandaag en morgen. Mag de overheid te pas en te onpas het beleid waar wij naar toe moeten werken veranderen. Het punt is bereikt dat er ook de overheid haar afspraken moet nakomen. Anders doen ze het nooit meer.En nogmaals, de rechten zijn gekregen en daarna verhandeld etc. Er is op afgeschreven en er is belasting over betaald.

 • m.vandenboomen1

  Als ik bestuurder was zou ik wel zeker willen weten of een voorstel steun krijgt vd achterban !
  Het bestuur kan ook teruggefloten worden lijkt me.

 • eggfarmer

  @ Bierema, zo te horen een mooi bedrijf, kun je trots op zijn.
  Toch moet u beter lezen want zo'n mega groeier ben ik niet en wordt ik niet zoals genoemd. Als ik de laatste 5 jaar dat ik in maatschap zit dit had ondernomen hadden wij deze dramatische tijden echt niet doorstaan. Wat een must is voor elke pluimveehouder is te blijven investeren in je bedrijf. Ieder op zijn of haar tempo maar in gezonde stappen. vroeg of laat is er de volgende stap en die hebt u ook gemaakt in het verleden zo te horen.
  Jammer dat u daarvoor moest investeren voor pluimveerechten.
  Nu is het zo dat zoals 'Schieven' zegt dat de overheid ons de afschaffing heeft toegezegd bij een evenwicht op de mestmarkt. Die is er dus houden wij de overheid hier aan!! Zo kunt u en uw zoon ook in de toekomst vrolijk pluimveehouder blijven (als u dat wilt) zonder geld uit te geven aan die onzin rechten die ons niets bieden! Dat was overigens nog de vraag.....wat hebben we er nu aan?!
  Dus even wakker worden allemaal!

 • H.M. Hubers

  @jordi1455
  Knap dat je denkt dat LTO regels door kan drukken in Den Haag. Dan zou het er goed uitzien voor Agrarisch Nederland.
  LTO moet opkomen voor de belangen van haar leden. Als je iets wil bereiken in Den Haag, dan moet je wel koersvast zijn. Rondvraag bij leden leert dat weliswaar de meeste leden voor afschaffing lijken te zijn, maar lang niet iedereen is ervan overtuigd dat de rechten moeten verdwijnen. Ook @eversjo1 was er bij aanwezig toen ik in zijn studieclub vroeg naar de mening van eenieder.
  Het punt is dat ik nog niemand argumenten heb horen noemen waarom het in stand houden van dierrechten het evenwicht op de mestmarkt nog verder zal verbeteren. Sterker nog, het afschaffen van dierrechten is een veel betere garantie voor dit evenwicht, omdat bij uitbreiding de mest verplicht moet worden verwerkt of geëxporteerd. Dan blijft er dus maar één reden om dierrechten in stand te houden en dat is quotering van de productie. De landen om ons heen hebben dit systeem niet en dat maakt het voor deze landen aantrekkelijk om de productie zelf op te voeren. Onze zelfvoorzieningsgraad van 300% maakt dat wij de binnenlandse markt niet kunnen beschermen. Onze producten zijn in principe nooit meer waard dan de exportwaarde. Nederland is bij uitstek afhankelijk van Europa en komt met iedere nationale beperking of kostprijsverhoging verder op achterstand.

 • eggfarmer

  ook wij zijn trouwens lid.

 • eggfarmer

  en zo ist maar net! echt waar een kind snapt dit nog!

 • ariefritz

  Pluimveerechten vertegenwoordigen nog steeds een waarde,
  momenteel ruim 6 euro. Waarom zou je dit afschaffen als je niet weet wat je er voor terug krijgt. De markt kan een nog grotere ei produktie niet aan.
  De onrust op de mestmarkt komt vooral om dat er geen dierrechten voor koeien zijn gekomen. Behoud pluimveerechten. Een onafhankelijke ledenraadpleging zal aangeven wie er gelijk hebben.

 • H.M. Hubers

  @ariefritz
  een onafhankelijke ledenraadpleging gaat niet aangeven wie er gelijk heeft, maar gaat aangeven wat de meerderheid voor een gevoel heeft bij het wel of niet in stand houden van de rechten. Een goede discussie met de juiste argumenten en feiten gevoerd, zou volgens mij veel verantwoorder zijn dan een raadpleging. Bovendien heb ik nog een vraag:
  Als er een onafhankelijke ledenraadpleging moet komen, gaat dan iedere club dit organiseren? Ik bedoel, gaat behalve NOP ook de NVP en de club van FREERIDERS dit dan doen? Wat is anders de waarde voor Den Haag?

 • probe14

  Erik zei dat hij zich neer wil leggen bij de meerderheid en nu wil hij niet weten waar de meerderheid voor is.

 • eversjo1

  Erik bij de bewuste studie club van de opfokkers was ik niet aanwezig ik denk dat je je vergist met mijn broer. Een jaar geleden tijdens een bijeenkomst van de kalkoenhouders hebben we er wel samen over gesproken, toen gaf je aan dat je een grote verdeeldheid bespeurde betreffende de rechten. Blijkbaar is de verdeeldheid dusdanig dat een democratisch peiling het enige rechtvaardige is.

 • H.M. Hubers

  @eversjo1
  Klopt, sorry voor de persoonsverwisseling. Dat er verdeeldheid is, is duidelijk!

 • ariefritz

  Erik, de vertegenwoordigers raadplegen hun eigen achterban, deze vertegenwoordigen ze toch? De bedrijfsgegevens zijn bekend dit kan dus eenvoudig geregeld worden.

 • H.M. Hubers

  @ariefritz
  Wie vertegenwoordigt de pluimveehouders die geen lid zijn van een belangenbehartigingsorganisatie, de freeriders?

 • MVonk

  dierrecht is geen kostenverhoging voor bestaande dierplaatsen. hier zijn deze verwaarloosb. Geld niet alleen voor pluimvee maar ook voor varkens Alleen als men wil uitbreiden of dit in het verleden al gedaan heeft zonder rechten zal het bij handhaving kostprijsverhogend zijn.300%zelfvoorz. is al teveel.Zonder dierrecht zal dit%oplopen met gevolg nog lagere prijzen.Het evenw. op de mestmarkt zal hier onder lijden.In100 andere landen gaat het prima zonder dierrecht omdat men hier onder de100%zit.In1van deze100landen(voor ei de grootste afnemer)heeft men al een vereniging onder het mom van gec. altern. dierhuisv. die(terbescherming van eigen markt)hetde NLpluimveeh. bijna onmogelijk maakt nog aan dit land te leveren.De bevolking in dit land heeft liever ei uit eigen land.Niet zo lang geleden werd er gezegd dat de eisector opzoek moest naar andere afzet kanalen.Waarom risico lopen van nogmeer productie en minder afzet.Onze maatschappij wil niet meer dieren,maar liever minder.Luister hier ook eens naar.Het is niet aan de mensen uit te leggen dat we risico willen lopen van meer te dure grondst. te moeten import. en verv. ons ei onder kostprijs verkopen.Zij zitten met overlast terwijl periferie winst opstrijkt.Ik hebhet eerder gezegd en iedere bestuurder hoort het te weten Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald Of zoals we bij ons zeggen Kiek nie te veulle achterum want dan zie'j nie wat d'r veur gebeurt

 • politiek

  @ MVonk.
  Ik denk dat u het correct ziet. De mestbalans was bij pluimveehouderij een tiental jaren terug ook geheel ontregeld en uit balans. Dat was vooral de grote reden om dierrechten in te voeren. Echter de pluiveehouderij heeft afgelopen periode een geweldige prestatie geleverd en en alles onder controle gekregen wat betreft mineralenbalans. Mineralenbalans klinkt ook beter als mestbalans en is correcter.
  Inderdaad 300% zelfvoorzienend wat betreft marktafzet vlees/ei is al teveel en de huidige marges zijn ontzettend klein en zeer risicovol vanwege die 300%.
  Wil je (gezins)bedrijven beschermen dan zullen er gewoon productierechten moeten blijven. Ik denk ook dat de eventuele kostprijsverlaging voor bedrijven die willen uitbreiden en dus geen ,,lucht,, behoeven te kopen niet ten voordeel is van de sector zelf. Zal er wel economisch voordeel zijn dan gaat dat gewoon naar periferie. Als je als argument opgeeft dat je welzijn en milieu wil verbeteren met die kostenbesparing in ,,lucht,, dan is dat juist een bewijs dat de huidige marges flinterdun zijn en dergelijke beslissingen nu dus niet kunnen.

 • probe14

  De laatste 2 reacties geven exact aan waar het omgaat. En bij wat schaarste wil de periferie gewoon onze producten wat duurder afnemen ten koste van hun marge. Ondanks wereldmarkt prijs en dat soort onzin. Laat je toch niet gek maken. Houden die rechten!

 • probe14

  Erik, jouw vraaf of nvp en freeriders ook een raadpleging gaan doen is niet relevant. Jij vertegenwoordigd jouw achterban en jij geeft aan de politiek door dat jouw club voor afschaffing is. Dat is eigenlijk prostitutie. Je gebruikt jouw achterban als het uitkomt als DE pluimveesector, maar als het spannend wordt wil je de achterban niet raadplegen omdat dit geen totaal beeld zou zijn voor dezelfde sector. Dit voelt aan als d66 die voor referendum is, maar geem referendum wilt als het over de toekomst van Europese deelneming gaat. BANG voor een uitkomst die niet past in je straatje. Walgelijk. Mensen: wordt wakker!!

 • red

  Laat alle pluimvee houders maar stemmen. Dan kunnen de zogenaamde belangen behartigers ook eens zien wat echt onder de pluimveehouders leeft.
  Dus niet alleen voor leden want dat zijn toch meestal volgers maar voor alle pluimveehouders.
  Dit kan nog mooi geregeld worden door het productschap.
  Dit is ook weer een voorbeeld, ze hebben zonder op de baricaden te klimmen het productschap latten ontmantellen. We hebben nooit een oproep gekregen van de belangen organisaties om naar den haag te komen om te demonstreren.
  Neem wat dat betreft maar een voorbeeld aan de franse boeren.

 • poldes

  een eindje op weg helpen.
  Wat is het meest duurzame?
  pluimvee rechten. of
  pluimvee houden.

 • Momfer

  Iedereen die tegen afschaffing is zelf even een mail naar het ministerie economische zaken sturen.

 • bankivahoen

  Houden die pluimveerechten !

 • jp.bierema

  Da's een hele sterke. En als ik Hubers mag adviseren zou ik mij niet dik maken om FREERIDERS zoals u ze noemt want dat deed u gister ook niet toen u opmerkte in bericht 62 dat de schrijvers voor u geen lid waren van NOP.
  Maar die mail naar economische zaken is de beste uit de bovenste 90 berichten.

 • alco1

  Een stemming over het wel of niet behouden van pluimveerechten zal een afspiegeling geven van hoeveel bedrijven in de toekomst denken te gaan stoppen versus die door willen.
  Het staat echter onomstotelijk vast dat er door de quota net als bij melkproductie rechten, ontzettend veel geld uit het boerenbedrijf gezogen wordt, waardoor onze concurrentie positie ten opzichte van het buitenland wordt bemoeilijkt.
  Economische zaken zal dus altijd voor het afschaffen zijn.

 • eggfarmer

  Inderdaad alco 1, net als in een bedrijfsvoering is het vaak desastreus als de 'oude garde' blijft hangen in het oude. Dit gebeurd nu in de pluimveesector, zoals mvonk zegt wordt erg nogal eens vergeten te leren van het verleden en vooruit te kijken! Iedereen heeft zijn mening, maar doortastend denken mist nogal eens! Veel geschreeuw maar we moeten het zelf doen, van de overheid moet je niks verwachten, hoogtijd dat we los komen van overheidsregulering, hoe eerder hoe beter! Zoals genoemd wordt er onderschat dat bij behoud van rechten de overheid kan doen en laten dmv het laten verdwijnen van pluimvee eenheden! En nee daar wordt onze marge niks beter van!

 • gerjan slingenbergh

  @hubers Als de dier rechten eraf gaan hoeveel zullen de mest afvoerkosten stijgen? Of denken ze daar bij LTO niet over na? De LTO heeft er door lobbyen al voor gezorgd dat de rundveehouderij straks veel meer mest gaat produceren. Dus de mestafzet kosten worden aanmerkelijk duurder.

 • alco1

  @Gerjan. Afzet of beter gezegd aanbod wordt bepaald door de opbrengst.
  Opbrengst wordt bepaald door verkoop minus de kosten.
  Hoe deze kosten van opbouw zijn is niet bepalend voor het aanbod.
  Waarom zou je dan kosten maken voor rechten, dan kun je beter dat geld achter de hand houden of misschien gebruiken voor extra kosten in mest afzet. Kortom, marktwerking doet zonder rechten nog beter concurrerend werk. Verder zie #93

 • van elp

  heb met belangstelling de discussie gevolgd. Vind de optie om de rechten te handhaven voor huidige situatie en voor uitbreiding onder voorwaarden te laten vervallen een goed idee. Het sluit ook aan bij de rundveesector. Ook zij moeten bij uitbreiding voldoen aan strengere voorwaarden.

  Dit heeft meerdere voordelen: pluimveerechten houden hun waarde, maar zullen richting de toekomst langzaamaan verdwijnen; stoppers kunnen hun rechten nl dan niet meeverkopen.. Alleen pluimveehouders met te weinig rechten hebben dan nog belang bij rechten

 • jp.bierema

  Volgens mij voldoet de pluimveehouderij al aan hele strenge voorwaarden. De Pluimveesector is de laatste 15 jaar continu met lasten opgezadeld om zaken als dierwelzijn voor de burger te verbeteren en uitstoot van ammoniak te verlagen en systemen voor lager energieverbruik aan te schaffen. Het houd nooit op en men is nooit tevreden.
  Ik zie pluimveerechten en met mij gelukkig veel collega's als een bescherming voor plotselinge toename van productiecapaciteit. Omdat bij loslaten van het rechtensysteem er massaal geprobeerd zal worden om op het eigen bedrijf de produktieruimte te vergroten. Dit wordt her en der tegengesproken door stellingen als moeizame vergunningverlening en al dat soort van argumenten maar je ziet het nu al in de veehouderij dat diverse bedrijven gaan vergroten in het aantal melkkoeien.
  Of de pluimveesector die groei aan kan is de vraag, slachterijen en pakstations zullen altijd ja zeggen maar de producent is degene die de klappen op zullen moeten vangen. Helaas hebben de voormannen hier een ander oordeel over, blijkbaar hebben die meer kennis dan de gewone pluimveehouder.

 • jvandegoorvof

  Laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) een mogelijkheid bieden om als individuele pluimveehouder te stemmen of je voor of tegen het afschaffen van de pluimveerechten bent. Deze instantie behoort onpartijdig te zijn en het maakt dan ook niet uit of je nu wel of niet lid bent van een of andere 'belangenorganisatie'. Op deze manier wordt elke stem gehoord.
  Even voor de duidelijkheid; Wij vinden dat de pluimveerechten moeten blijven. Argumenten in deze zijn door anderen genoeg aangedragen (zie bovenstaande reacties) Hebben vandaag het lidmaatschap van de NOP opgezegd omdat de indruk wordt gewekt dat men spreekt namens het overgrote deel van hun leden. Wij zijn, als zijnde lid, nooit benaderd om onze mening te geven voor wat betreft het afschaffen van de pluimveerechten. En met ons denken wij, veel andere leden die ook niet gehoord zijn. En 4007ib, wij zullen zeker een mail naar het Ministerie van Economische Zaken sturen en wij hopen met ons, vele anderen.
  Vecht voor je pluimveerecht!!!!

 • alco1

  @ jvandegoorvof. Zie #93

 • Momfer

  jvandegoorvof For President !

 • keine

  Volgens mij is het simpel mensen die willen uitbreiden zijn voor afschaffen en de anderen die niet willen uitbreiden en ik denk dat het over grootte deel is zijn bang dat de markt overspoelt wordt zijn tegen afschaffen.
  Ik werk ook bij een zuivelfabriek en als nu al hoor wat voor een melkplas er zit aan te komen, je kunt er staan wachten dat de melkprijs onder uit keldert de melkboeren krijgen straks veel meer werk en risico en gaan minder verdienen. Ik vraag mij af de pluimveehouders dat ook willen, in november en december zijn de prijzen nu al vaak belabberd.
  Maar ik neem ook mijn petje af voor de bestuurders die staan tussen 2 verschillende groepen in.

 • alco1

  Keine. De inbreng van Nederland op zowel de zuivermarkt, voor varkenvlees en voor pluimvee is maar een druppel op de gloeiende plaat die wereldmarkt heet, want daar wordt de prijs bepaalt. Als economische zaken van Nederland is het van belang om een export product te hebben waarmee geconcurreerd kan worden, dus niet extra duur wordt door extra kosten op rechten. Kortom een eerlijke marktwerking moet zijn werk doen.

 • gerjan slingenbergh

  Alco heeft niet door dat hij zelf een onderdeel van de markt is.

 • alco1

  En wat wil je daarmee zeggen. Ik praat namelijk nooit voor mijzelf, iets wat 99% van alle mensen wel doet.

 • jp.bierema

  Nederlandse Pluimveesector druppel op de gloeiende plaat? Waar hoor ik die mooie praatjes ook al weer? Oh ja, op de jaarvergadering van de cooperatie zegt men dat ook vaak als de omzet weer omhoog moet in het opvolgende jaar.

 • MVonk

  @jvandegoorvof. Jammer van die opzegging,nu zijn we weer met minder pluimveehouders binnen de vereniging. Wil je iets bereiken zul je gezamenlijk moeten optreden. Als pluimveehouders juist nu lid zouden worden om hun voor of tegens te laten blijken zal dit zeker bij Hubers, maar ook bij de overheden, meer indruk maken dan een opzegging.

 • H.M. Hubers

  @MVonk
  Zo is het!

 • l coumans

  alco als jij denkt voor 99% voor andere te spreken kan je beter niet meer reageren . praat voor jezelf of hou je bek.

 • alco1

  Coumans. Ik denk dat je me niet begrijpt. Ik zeg dat als ik bovenstaande reacties lees, bijna overal proef dat mensen een standpunt innemen waarbij ze zelf het beste kunnen scoren. Dat is heel anders dan zoals jij het stelt, dat ik voor 99 % van de mensen spreek.
  Laten we nog duidelijker zijn. Ik ben mijn hele leven al, totaal tegen de melk quotering, hoewel ik daar mijn kostje behoorlijk in heb verdient.
  Ik praat veel meer in economisch landsbelang om anarchie te voorkomen.

 • heico1

  @Mvonk
  In principe ben ik het met je eens, zo zou het moeten zijn!! Ik heb alleen al gedurende langere tijd de indruk dat het niet zo werkt.
  Ik sta in meerdere standpunten lijnrecht tegenover de LTO en heb totaal niet het idee gehoord te worden of ook maar enige invloed te hebben. Nou hoeft dat natuurlijk ook niet als ik de enige ben die er anders over denkt, maar dat is duidelijk niet het geval. Ook als er direct naar dingen wordt gevraagd of naar het werk wat er wordt gedaan, blijft het vaag.
  Juist dáárom het voorgaande artikel en bijbehorende vragen, waar het antwoord maar op wegblijft. Hoe komen ze aan hun standpunt? Is dit eigen mening, is dit peiling, of is dat wat anders. Begrijp me niet verkeerd, alle antwoorden kunnen goed zijn, maar als het antwoord bijvoorbeeld ‘eigen mening’ is, zal er waarschijnlijk meer voor nodig zijn de leden tevreden te houden. Hoe dan ook, we willen toch meer transparantie in de sector toch, (ik ben vóór in ieder geval), laten de belangenbehartigers dat dan ook doen.
  Om deze redenen zijn wij dus ook geen lid meer. De LTO/NOP heeft me tot op heden niet kunnen overtuigen wel weer lid te worden helaas. En ik hoop wel degelijk dat of NOP of NVP dit vertrouwen wél weer gaan uitstralen, wij worden dan ook zeker weer lid.

 • probe14

  Hubers reageert alleen als het hem uitkomt, zoals reactie 108. Waar blijft hij met de raadpleging van leden/enquete onder zijn leden?
  Dan zou die zijn standpunt bijstellen als de uitkomst handhaving van rechten is. Dit heeft hij hierboven verwoord. Maar nu reageert hij daar niet meer op, om niet in welles/nietes te verzanden.

 • mwhjanssen5

  Wat we van de overheid willen is volgens mij duidelijkheid. dus of ze er nu af gaan of niet zal me een worst wezen als het maar duidelijk is dan kunnen we ermee rekenen maar elke keer beloven en dan weer uitstellen zorgt voor een onzekere situatie waar niemand op zit te wachten.
  Want dan krijg je mensen die gaan zitten speculeren dat ze er af gaan en vervolgens uitbreiden met de gedachte dat ze over 2 jaar eraf gaan tot die tijd leasen en als ze er dan vervolgens niet af gaan hebben ze een probleem. Ze houden ons nu telkens een worst voor en als we dan dingen oplossen als het mestprobleem dan trekken ze hem vervolgens weer terug. Ze zien nl. dat het mestprobleem binnen aanzienlijke tijd opgelost is en ze dan de dieraantallen niet meer in de hand kunnen houden als de rechten verdwijnen! Het is nl jammer dat de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan dat maakt onze sector zeer kwetsbaar en voor de bestuurders bijna niet te doen om met een geluid richting de politiek te spreken, maar je kunt het nooit voor alle mensen goed doen.

 • yongone

  Als de overheid wil ingrijpen dan grijpt de overheid gewoon in.
  Wat voor regels er ook zijn. De historie heeft dit allang uitgewezen. Wat wel stoort is dat dat er afspraken gemaakt zijn en die worden niet na gekomen zo kun je niet ondernemen. Iedereen weet wist van de spelregels en heeft daar zijn eigen beslissingen in genomen. Dus van tevoren ook de risico's overdacht. Nu we richting de of een eind ronde komen kunnen we niet zomaar de spel regels veranderen en als we dat wel doen, dan unaniem.
  Dit gaat natuurlijk niet gebeuren zie boven genoemde reactie's
  O ja ik ben namelijk ook free rider, en als free rider wordt ik niet overtuigt door een belangenclub waar ik mij al wil aansluiten.
  Ook niet in deze discussie.

 • jvandegoorvof

  Zijn het in principe eens met de reacties van MVonk (107) en heijinkeieren1 (111).
  We hebben nog tot december de tijd om van gedachten te veranderen. Maar op dit moment hebben wij het gevoel dat er over ons heengelopen wordt. Er is tot op heden nooit gecommuniceerd met ons als leden van de LTO/NOP, maar met andere leden wel als wij het goed bedrijpen, immers, die worden vertegenwoordigd door de LTO/NOP in de door hun geschreven brandbrief. Dit is toch een tekortkoming van de organisatie. Bij deze dan nogmaals een oproep: stel iedereen die pluimveerechten heeft in de gelegenheid zijn stem uit te brengen. Onze conclusie is dan ook dat wij als gezinsbedrijf, met voldoende rechten, de weg vrij moeten maken voor de grote bedrijven, waarvan het gros structureel tekort heeft aan rechten omdat men er op gokt dat de rechten verdwijnen.

 • Koen Franken

  Ga er maar vanuit dat Dijksma dit mee heeft genomen als wisselgeld om zo de derogatie er door te krijgen , als dit zo is dan ligt het tot en met 2017 vast dat de rechten erop blijven . Maar ook de rest van de politiek hoort de geruchten over zwarte mest en ook de kippen welke zonder rechten zitten , dit is voor hun ook een reden temeer om de rechten te behouden

 • jp.bierema

  mwh janssen, het mestprobleem is opgelost zolang de grenzen open zijn. Wanneer de grenzen sluiten om wat voor reden dan ook is er binnen 6 maanden een acuut probleem in Nederland. Daarmee wil ik niet stellen dat de hele sector niet enorm zijn best doet en met allerlei alternatieven is gekomen zoals Moerdijk. Maar als export van mest op z'n gat komt te liggen kunnen we wel inpakken.
  Maar de stelling van de meeste tegenstanders van afschaffen van dierrechten voor pluimvee is de huidige en vooral toekomstige marktsituatie. Daarover verschillen de pluimveeondernemers in Nederland van elkaar, met als groot voorbeeld Hubers die oogkleppen draagt.
  En voorstanders van afschaffen kunnen wanneer ze willen uitbreiden gewoon rechten kopen en hun bedrijf vergroten. Daarin worden ze door geen enkele collega tegengehouden, laten we dat even vaststellen met elkaar. Het enige waarvoor ze nu lullen is nog lagere kosten maken om hun financieële plaatje rond te krijgen. Daar hebben uitbreiders uit het verleden die rechten hebben moeten kopen ook mee gezeten.

 • l coumans

  mooi gesproken JP.Bierma

 • van elp

  # jp,bierema
  terecht merk je op dat het behoud van dierrechten niet de ontwikkeling/schaalvergroting tegenhoud. Het zal het verdwijnen van gezinsbedrijven eerder versnellen, omdat bij overname de dierrechten moeilijk gefinancierd kunnen worden: je weet immers met onze onvoorspelbare overheid niet hoelang ze nog waarde hebben.

  De reden dat ik voor ben, ligt gelegen in het feit dat ik het geld liever steek in werkelijke duurzame investeringen. Want ik heb niet de illusie dat met het leasen/kopen van rechten de rentabiliteit van de sector te sturen is.

  Als dat zo was.... ja dan mogen ze blijven.

 • jp.bierema

  #mts van elp
  Behoud van dierrechten houd de ontwikkeling/schaalvergroting in de hand heb je uit mijn tekst kunnen halen.
  Wanneer je hebt geleasd de laatste jaren heb je kosten bespaard en heb je met dat geld andere dingen kunnen doen/gedaan. Ook in de toekomst blijf je vrij in de keuze om te blijven leasen maar je kunt ook rechten kopen. En als je wilt groeien kun je ook kopen of leasen van een andere ondernemer die deze rechten niet benut of zijn werkzaamheden staakt waarna u zijn produktieruimte kunt innemen. De tijd van totale pluimveeuitbreiding in Nederland is met de huidige prijzen in zowel de vleessector als de eiersector niet gewenst.
  Daarbij in het achterhoofd wetende dat je vers vlees en eieren in Nederland en onze omliggende EU landen zult moeten vermarkten is het niet verstandig ongelimiteerde bedrijfsvergrotingen te hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld melkprodukten en akkerbouwprodukten die je over grote afstanden in de wereld kunt vermarkten. Alleen bevroren pluimveevlees kan ver weg worden verkocht, dat is het grote verschil waarom je niet kunt spreken van: 'Nederland is een druppel op de gloeiende plaat in de wereldhandel'.

 • eggfarmer

  Ja hoor en weer gooit men het op de zogenaamde megagroei. ga toch weg man, knappe jonge als je op dit moment in Nederland 'eventjes'een stal bij wilt bouwen! het enigste wat er in de hoofdjes rond dwaalt is; mijn pensioen mijn pensioen oh mijn pensioen
  #bierema, ooit van eipoeders gehoord?!

 • probe14

  Het prijssysteem is verrot doordat er van veel producten een overschot is. Dus moeten we naar schaarste. Kijk naar broedeieren op de vrije markt. Nu net zo duur als eendagskuikens. Lak aan de wereld marktprijzen. Tekort moet er hier zijn. Met minder meer verdienen. Genoeg kippen en varkens in ons land!!!!

 • bankivahoen

  Probe14#, daar hoef je niet al te lang op te wachten op dat tekort, dat is al volop in de maak ! Meer als 50 % van de sector staat al op omvallen dus er gaan vanaf nu elk jaar veel minder dieren komen in NL. Vraag maar eens aan de deskundigen van de bank hoe hun cliëntele er momenteel voorstaat !

 • probe14

  En wat gebeurt er met die bedrijven? Juist ja, overgenomen door grote groeiers die er weer een stal of wat bij zetten. Ik kan je wel een rondleiding geven door ons landje. Kijk maar wat er in Middenmeer/Slootdorp gebouwd wordt, in Scherpenzeel/Barneveld/Lunteren. Prima hoor, ondernemers pur sang. Maar als je teugels los gooit moeten die van de bank doordraaien, ongeacht de markt en de afnemers lachen zich te barsten. Wil je weten hoe het zit: rij naar de parkeerplaats van Venray van de standhouders. Overtuig je zelf daar. Daar zitten de centen. Dat was minder geweest bij een tekort. Dan pas gaat het geld ook naar de boer.
  Die pluimveerechten worden dan dik terugbetaald. Er zijn altijd stoppers, dus altijd rechten te lease/koop.
  Het is hetzelfde als isolatie. Je bent goedkoper uit met bouwen, maar je stookt je te barsten en blijft arm. Wie lacht er dan: juist de energiebedrijven. Maar zo een voorbeeldje, maar hoe kan ik het nog beter duidelijk maken.
  En Bierema heeft het goed in de gaten: de export is zo gevoelig als maar kan. We hebben het echt niet zo goed voor elkaar als er geroepen wordt. Groot gelijk dat de politieke meerderheid het niet aandurft om de rechten af te schaffen.

 • yongone

  Dus met rechten gaat 50% failliet en worden de berdrijven door de grote jongens overgenomen. Als ik alle reactie's lees moeten de rechten er op blijven om dit te voorkomen ???? Want met de rechten blijven de famlie bedrijven overeind. En met de rechten boert het beter of boerde het beter.
  Maar dat blijkt ook al niet te kloppen. ??? Het wordt steeds duidelijker. nog eens 100 reactie's er bij dan weten we het.

 • jp.bierema

  eggfarmer, jij bent niet bij te spijkeren in economie dus dat geef ik op.
  Voor jouw woonplaats Den Ham zijn gelukkig rechten verkrijgbaar, is jouw gebied Oost of Overig? Heb je acuut rechten nodig of moet je ze voor de toekomst? Misschien kun je nu door de onzekerheid wel goedkoop zakendoen. Nou laat het maar even weten.

 • eggfarmer

  #bierema, ik zal het even weerleggen, niet zo moeilijk namelijk met die rechten. Investeren in rechten terwijl je zelfvoorzienend bent en ze er binnenkort afgaan? Daarnaast staat er op het koopcontract in kleine lettertjes; Deze rechten bieden geen enkele garantie voor een betere marge, ook zorgen ze voor een nadelige concurrentiepositie, meer kosten en zorgen ze er voor dat u in de teugels van de overheid blijft.
  Mmmmm, nee hoor het is mij wel duidelijk wie hier verstand van economie heeft.
  Ik zou zeggen succes ermee en breek de dag tik een eitje!

 • jp.bierema

  Ga ik zeker doen.

 • mwhjanssen5

  Bierema als de grenzen dicht gaan vanwege ziekte dan hebben we toch allemaal een probleem want dan willen ze de eieren ook niet meer en krijgen we echt een koude sanering. Daarom moeten we als exporterend land alles in het werk stellen dat dat niet gebeurd en eens beginnen om de kippen niet meer buiten te laten voor plus een cent, dat risico is dus vele malen groter dan wel of geen rechten!!

 • jp.bierema

  Zeker ben ik dat helemaal met u eens, maar daar moet u het rechtensysteem niet aan verbinden. U moet het rechtensysteem eens benaderen als je vriend, het beschermd u en mij tegen overproductie van pluimveeprodukten. Het is alleen voor de uitbreiders een extra investeringspost, dat is vervelend. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je investeert in een sector die dan gedeeltelijk afgeschermd is. (Omdat je nog wel kunt overhevelen van leg naar vlees en omgekeerd). En wat ze in het buitenland doen moeten ze daar weten, wij hebben het met hier te doen. Met vlees en consumptie-eieren richten wij ons op Nederland en de omliggende landen.
  Produceren voor kosten+0, daar is zolangzamerhand iederéén strontzat van. Daar kan geen argument tegen op, sorry maar dat is wel duidelijk na 130 reactie's toch.

 • jvandegoorvof

  Wij zouden het niet beter kunnen verwoorden, bedankt! probe14 en Jp.bierema. De oogkleppen moeten toch een keer afvallen zou je zo denken. Belangrijk is dat de politieke meerderheid in blijft zien dat afschaffing van de rechten een complete ramp is en dat ze vanwege bovenstaande argumenten het niet aandurven om de rechten af te schaffen.
  Er zal door ons, als tegenstander van het afschaffen van de pluimveerechten, meer gelobbyd moeten worden richting overheid.

 • yongone

  Een splitsing in vlees en leg in de argumentatie lijkt hier wel op zijn plaats.
  In de eier sector is het momenteel bar en boos hier zal dan ook de sanering moeten plaats vinden. Vlees is net als melk zelden of nooit onder kostprijs mits je het technisch voor elkaar kunt krijgen. (zie het pluimveeblad de afgelopen 15 jaar). Dat vlees voor behoud van rechten is is dan ook beter te begrijpen want dan kunnen die straks voor appel en ei uitbreiden ten koste van de eitjes. En deze discussie mis ik bij de belangenbehartigers en daarom blijf ik nog even free rider.

 • jp.bierema

  Ik denk dat de beste oplossing is door een brief met uw mening te schrijven naar Assen en te vragen uw mening door te spelen aan het ministerie en de staatssecretaris. Dan weet u zeker dat het daar terecht komt, het is maar de vraag of mevrouw Dijksma dit forum intensief volgt en dus is het goed haar hiernaar te verwijzen.
  We kunnen daarmee stoppen op het moment dat de voormannen te kennen geven te luisteren naar hun gehele achterban en daar mee doen wat ze behoren te doen. Op dat moment kunnen ze hun verantwoordelijkheid weer aan.

 • zon

  men gaat ervan uit dat rechten hetzelfde zijn als pensioen!,met de laatste paar jaren zal er her en der nog wel niet alles afbetaald zijn op de rechten,dus dit lijkt mij geen pensioen.
  Men zegt het geld voor koop of lease van de rechten kan niet gebruikt worden voor milieu en welzijn,de verhuurder of verkoper denkt daar anders over.
  Men zegt dat onderzoek uitwijst dat er geen uitbreiding komt bij afschaffing.
  Ik betwijfel dit ernstig.

Laad alle reacties (130)

Of registreer je om te kunnen reageren.