Pluimveehouderij

Nieuws 64 reacties

Niet alle pluimveehouders voor afschaffing rechten

Zutphen - Pluimveehouders roeren zich op Twitter en pleiten tegen afschaffing van pluimveerechten. Volgens Davina Heijink pluimveehouder met een legbedrijf, van 100.000 leghennen in Zutphen komt afschaffing van de pluimveerechten neer op kapitaalsvernietiging.

Volgens Heijink wordt er ook veel te weinig gecontroleerd op de naleving van de plicht om de productie afgedekt te hebben met voldoende rechten. "Er moet veel beter gehandhaafd worden. Er zijn te veel bedrijven waar wordt geproduceerd zonder voldoende rechten. Dat is niet eerlijk. Ik pleit er voor om de naleving en de controle van de rechtenplicht op te nemen in het IKB-systeem." Een ander argument dat Heijink noemt tegen afschaffing van de rechten is de vrees voor productiegroei en de prijzendruk die daardoor ontstaat.

Volgens vakgroepvoorzitter Hugo Bens van ZLTO blijft de insteek van LTO/NOP toch om de pluimveerechten van tafel te krijgen. "Het is een kostprijsverhogend systeem. Ten opzichte van de landen om ons heen zitten we in een nadelige positie als we kijken naar de kostprijs. Met het oog op de jonge ondernemers en de toekomst moeten we daar van af." Bens houdt één optie open: "Als de politiek eist dat we moeten voldoen aan extra aanvullende voorwaarden om de rechten van tafel te krijgen, moeten we de zaak heroverwegen en goed kijken wat we doen." Bens gelooft niet dat er veel gefraudeerd wordt door pluimveehouders met de rechten. De controles door de NVWA en de RVO.nl zijn goed genoeg. Van opname in de IKB-regeling is Bens geen voorstander. "In IKB zitten zaken die we zelf vastleggen en afspreken. Daar hoort geen overheidsregeling bij."

Ook de NVP zit op dezelfde lijn als LTO/NOP. "Vooral niet toekomstgerichte bedrijven willen vasthouden aan de rechten", aldus secretaris Jan Brok. "Voor een toekomstgerichte sector moeten we af van de rechten."

Laatste reacties

 • groot boerdam

  Waarom de rechten er niet op laten,alleen als je nu wilt uitbreiden dan geen rechten meer kopen, mits dat je alle mest verwerkt.

 • Bussemakers

  Er zijn genoeg andere manieren om de 'gevreesde' productiegroei in de hand te houden, want hoe moeilijk is het wel niet om een nieuwe omgevingsvergunning te krijgen, waar je mede afhankelijk bent van de goodwill van de buren, gemeente en andere organisaties en groeperingen. Verder zeg ik: Laat de markt zijn werk doen! Met prijzen zoals afgelopen jaar zijn er vele die moeilijk zitten, deze zullen echt niet denken aan uitbreiden, eerder aan overleven met het huidige! En volgens mij hadden we afgelopen jaar toch ook pluimveerechten. Verder vind ik het absurd dat er voor de pluimveesector nog een evaluatie moet komen in 2016 om te kijken of de pluimveerechten afgeschaft kunnen worden in 2018, aangezien nu al aan de criteria kan worden voldaan over verwerkingsplicht. Dus liefst AFSCHAFFEN die rechten. Mochten ze toch niet afgeschaft worden dan vind ik (ik denk vele met mij) te rechtvaardigen dat er toch rundveerechten komen. Samen uit samen thuis, zeg ik maar.

 • eggfarmer

  inderdaad cebe! En Hugo en Jan ga zo door! Heel goed verwoord!

 • ariefritz

  Goed verwoord Davina!! Laatste tijd veel collegepluimveehouders gevraagd naar hun standpunt omtrent afschafiing pluimveerechten.
  Een duidelijke meerderheid is tegen afschaffing, ik begrijp niet waar LTO/NOP/NVP hun standpunt op baseren.
  Beter luisteren dus naar de mening van de (betalende) leden.

 • ariefritz

  Ik bedoelde natuurlijk collega pluimveehouders.

 • John Claessens

  In al die jaren fors investeert in rechten . License to produce ! Wat afschaffen !

 • Bussemakers

  Als je net als John fors geinvesteerd hebt in rechten snap ik dat je de rechten niet wil afschaffen, maar bedenk wel waarom die rechten er door de politiek in eerste plaats zijn gekomen... juist om het mestoverschot of mestprobleem destijds tegen te gaan. Maar ja nu bijna alle pluimveemest verwerkt, verbrand of geexporteerd wordt, is er geen sprake van een mestoverschot of mestprobleem binnen de pluimveesector, dus kan het instrument van pluimveerechten afgeschaft worden.

 • H.M. Hubers

  Iedereen die geïnvesteerd heeft in pluimveerechten wist dat de rechten bij een evenwicht op de mestmarkt zouden vervallen in 2015. Daarom is ook de fiscale afschrijvingstermijn tot 1 januari 2015 vastgesteld. Pluimveehouders die fors geïnvesteerd hebben in mestverwerking en mestkwaliteitsverbetering met een stuk bedrijfsuitbreiding om al die investeringen weer ooit terug te kunnen verdienen, worden nu onterecht geconfronteerd met het in stand blijven van dierrechten en dus extra kosten. Mensen die denken dat het in stand houden van dierrechten ervoor zal zorgen dat de prijzen van eieren en vlees minder onder druk komen te staan, hebben het naar mijn idee mis. De landen om ons heen hebben geen kosten voor dierrechten en daarom hebben wij een kostprijsnadeel. Dierrechten brengen daarom onze concurrentiepositie in Europa in gevaar. Productiebeperking alleen in Nederland helpt alleen ander landen in Europa, maar zeker niet ons land en onze pluimveehouders.

 • peter1939

  ik ben toekomstgericht en wil rechten behouden. Graag een paar % minder hennen in Nederland, liefst EU voor betere werk/opbrenstverhouding

 • Wian

  Heren Hubers, Brok en Bens, moet je ons toch eens uitleggen waar dat kostprijs verhaal opslaat.
  Al het pluimvee dat nu gehouden word is afgedekt met rechten dus als je de rechten nu afschaft verandert er niks de rechten zijn immers betaald en afgeschreven in 2015.
  De kostprijs veranderd pas wanneer je gaat uitbreiden. Meneer Hubers denk jij dat productie uitbreiding In Nederland ons als pluimveehouderij wel verder helpt. Dit zijn naar mijn mening de verkeerde argumenten om voor afschaffing te pleiten. Het enige argument dat je kan aan voeren is dat de Nederlandse regering zijn belofte niet na komt, maar ja dat is niks nieuws.

 • jehanvankroaks

  @ H.M. Hubers
  perfect verwoord.

 • Bussemakers

  Beste Wian, afgezien van het feit dat sommige pluimveehouders wel veel in weinig tijd moeten afschrijven bij afschaffing in 2015 (hetgeen voortvloeid door uitbreiding en dus koop pluimveerechten in verleden) merk ik op dat een aantal mensen denken of bang zijn dat zonder pluimveerechten er veel meer geproduceerd zal gaan worden. Dit is in mijn mening niet echt logisch, zie mijn opmerking bij 2. Waar ik eerder bang voor wordt is uitbreiding van de productie in het buitenland ZONDER pluimveerechten.

 • jp.bierema

  Ieder kletst voor eigen gewin, dus doe ik ook een duit in het zakje. Zolang ik hier in het hoge Groningen veel geld moet betalen om een rondje mest voor export weg te krijgen moet je niet roepen dat er geen mestoverschot is. Cumela leden weten precies hoe ze de sector uit moeten melken voor eigen gewin. Vlak over de grens is mest gratis af te zetten en hier betalen we 10 Euri's de ton of meer.
  Daarnaast leg je oor maar te luister bij je toeleveranciers en vangploegen welke bedrijven allemaal uitbreidingsplannen hebben. Dat zijn grotendeels bedrijven zonder grond met al heel veel kippen (honderduizenden heb ik het dan over) die zonder kosten van een akkerbouwbedrijf continu groter willen omdat ze het geld anders naar de belasting brengen. Laat ze hun geld maar in grond steken en zorgen dat ze een groot gedeelte van de mest zelf op hun bedrijf verwerken en daarop weer hun grondstof telen voor kuikenvoer. Dan kunnen ze eerst jaren verder met hun toekomstplannen.
  Pluimveerechten wat mij betreft er mooi op laten en meer waardering voor grondgebonden veehouderij!

 • Zents beheer

  Hubers, Bens en Brok, zijn jullie nou zo naïef of weet je niet beter.
  Als de prijzen goed zijn gaan we groeien, nooit anders geweest. Er is van alles geprobeerd om het te stoppen maar ook in Brabant gaat het niet lukken. Hier hebben we nog ruimte zat, op ons bedrijf kan ik zo 50 % groeien binnen de bestaande vergunning. Hier verderop ligt nog een vergunning voor een bio-stal 25000 en er zijn overal mogelijkheden. Geen burgerwoningen en land genoeg. Wanneer het maar geen import uit het Zuiden is zegt niemand wat. En wat is er mis mee, jonge boeren hier willen nog een tweede tak en hoeven niet als jullie de stallen op elkaar te stapelen. Ook elders is het de normale gang van zaken om bij renovatie gelijk wat te groeien, mogelijkheden zat.

 • yongone

  De hele discussie gaat om geld en als de prijzen weer beter worden of zijn. Het klinkt tegen het arrogante aan. Nederland expoteerd ruim 70% als we dit willen volhouden kan dit alleen maar met een lagere kostprijs t.o.v. van de rest. Hier passen absoluut geen rechten bij. AFSCHAFFEN!!!!!
  Willen we nog wat langer kippen kunnen houden is dit een noodzaak. Laat de markt zijn werk doen zoals het al decennia gaat. De landen die concureren daar zijn geen rechten als het daar slecht gaat worden die ook nog ondersteund. Open uw ogen kijk wat verder dan uw eigen erf en denk dan nog eens goed na. nederland een heel klein stipje op de wereld

 • eggfarmer

  Inderdaad, ik hoor nog steeds geen ENKEL fatsoenlijk argument voor behoud van rechten!

 • schoenmakers1

  het enigste argument dat Dijksma heeft is dat ze wil dat de kostprijs in nederland ten opzichte van andere niet te laag zal zijn, ze wil niet dat de nederlandse landbouw het goed doet

 • Koen Franken

  Als de meningen dan zo verdeeld zijn dan zou ik zeggen laat iedere pluimveehouder er zijn stem maar over horen , zoals het hoort in een democratisch land , en de meeste stemmen gelden , navenant de uitslag moeten onze vertegenwoordigers van de sector zich maar hard gaan maken voor dit standpunt

 • H.M. Hubers

  @iemand
  Op zich heb je gelijk. Als de meeste pluimveehouders de rechten willen behouden, dan kun je als belangenbehartiger niet eigenwijs zijn en het tegendeel bepleiten. Maar het is wel erg lastig als gedurende de wedstrijd de spelregels worden veranderd. De afspraak met de overheid was dat de rechten eraf zouden gaan in 2015 als er evenwicht zou zijn op de mestmarkt. Nu dit evenwicht er voor de pluimveesector is, is het toch vreemd als pluimveehouders de rechten alsnog willen behouden. Blijkbaar zijn er dan andere beweegredenen voor het behoud van deze rechten dan de mestproblematiek. Persoonlijk vind ik dat we de discussie zuiver moeten houden. Dierrechten zijn ontstaan om de mestproblematiek te reguleren en niet om de productie van vlees en eieren te reguleren. Ook niet om bedrijfsontwikkeling tegen te houden waar dat niet gewenst is, hier is de vergunningverlening voor. Er is volgens mij maar één argument te verzinnen voor het in stand houden van de dierrechten en dat is dat er voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen er nog een stukje warme sanering is door de verkoop van deze rechten. Aangezien er van mij op dit moment verwacht wordt dat ik mijn best doe om de beste randvoorwaarden voor een gezonde pluimveehouderij in Nederland te bepleiten, lijkt het mij voor de hand liggen dat ik voor de continuerende pluimveehouder de beste argumenten in de strijd gooi.

 • Bussemakers

  goed verwoord Hubers!

 • eggfarmer

  Hubers for president!

 • Schoppenboer

  Helemaal mee eens Hubers! Mij heb je volledig achter je. Davina en anderen zijn klaarblijkelijk al gewend aan een overheid die per definitie onbetrouwbaar is.

 • keine

  het is toch logisch, iemand die wil uitbreiden (zonder extra pluimveerechten/dus minder kosten) die wil het liefst dat de pluimveerechten verdwijnen en mensen die niet willen uitbreiden willen niet dat er meer dieren bij komen zodat er meer aanbod(overschot/lagere prijzen)die willen de pluimveerechten houden.

 • niest028

  Het maakt niet uit als men voor of tegen is, voor beide opties is wat te zeggen. Echter feit is wel dat de waarde van je bedrijf in 1 keer een stuk daalt. m.a.g.v.d. Daar zullen bedrijven die niet kunnen of willen uitbreiden meer last van hebben dan bedrijven die willen groeien.

 • peteratlas

  Degenen die denken dat de pluimveerechten nog een stukje oudedagsvoorziening zouden kunnen zijn, komen misschien toch bedrogen uit. Tegen die tijd zullen de rechten m.i niet veel meer waard zijn.

 • mwhjanssen5

  Wat Hubers zegt klopt, maar volgens mij is het zo dat de rechten nu wel worden gebruikt om uitbreiding tegen te houden. Heb wel eens een ambtenaar horen zeggen zolang er voor de rechten nog zo veel betaalt wordt schaffen wij ze niet af dit is voor ons een teken dat er nog voldoende animo is om uit te breiden. Ze zien nu aankomen met de verwerkingsplicht dat er binnenkort geen mestprobleem meer is en dus hebben ze dan geen stok meer om mee te slaan.
  let wel Ik heb ook het liefste dat ze afgeschaft worden, maar geef ons in ieder geval duidelijkheid en beloof niet telkens iets en kom er later weer op terug vind je het gek dat boeren dan de overheid niet meer serieus nemen.

 • yongone

  Als je je bedrijf als ouwedag reserve ziet heeft het alleen maar waarde als er kopers voor zijn. Als je op dit moment een bedrijf wilt kopen met rechten of zonder rechten is het een simpel sommetje. Een goede onderbouwde visie waamee de (jongere) ondernemers mee vooruit kunnen zal een ouwedag reserve meer waarborgen dan rechten!

 • jan zwaneveld

  Ik ben een tegenstander van afschaffen.De bedrijven die het voor elkaar hebben,hebben de rechten al betaald.Het afschaffen is kapitaalvernietiging,ik denk dat we het geld gewoon kwijt zijn en dat we weer ergens anders in moeten investeren.Wij hebben het als sector voor elkaar(althans qua mest) waarom zou je ze dan afschaffen als het alleen geld kost? Ik lees in de nieuwe mestregels niks over de positieve ontwikkelingen(al 15 jaar) in de pluimveesector.Uitspraken van LTO bestuurders over handel in 'zwarte mest'maakt me dan ook woedend.De mensen die dit soort dingen roepen hebben denk ik koeien<dit is namelijk een sector waar al 25 jaar niks gedaan is aan innovatie op gebied van mestverwerking ,droging,bewerking.Leg dan ook bij deze mensen de beperking neer,en niet bij de pluimveesector!
  Het mestprobleem zit zeker NIET bij pluimvee maar ik denk bij o.a.rundvee.Ik vind LTO maar een clubje mensen die zeggen dat ze belangenbehartiger zijn van de agrarische sector,maar volgens mij is het belangenbehartiger van koeboeren!! Ik denk dat dit me niet door iedereen in dank wordt afgenomen,maar ik zet er tenminste mijn eigen naam onder.Verder ben ik nog benieuwd of ze garanties gaan afgeven of er ook daadwerkelijk niets anders voor terugkomt,want ze hebben het alleen maar over afschaffen van de dierrechten en verder nergens over,vind ik wel heel minimaal en kort door de bocht.

 • Wian

  @ Hubers in #19 geef je de juiste beweeg reden waarom de rechten afgeschaft zouden moeten worden. Wat betreft het verhaal dat de bedrijven goed koper worden zonder rechten valt nog te bezien , bedrijven die over de juiste vergunningen beschikken zullen in waarde stijgen daar op deze locatie dan het recht van houden van en bepaalde dier soort is door de MB en NB vergunning. Bedrijven die niet op orde zijn zullen minderwaard worden er is immers geen recht meer om dieren te houden. Dus of dat de kostprijs gaat dalen voor uitbreiding en overname is nog maar de grote vraag bij afschaffing van de rechten. Wat er in ieder geval wel gebeurd is dat speculanten die in bezit zijn van rechten geen geld meer uit de sector kunnen trekken.

 • FarmerNL

  Ik constateer een levendige discussie die ergens over gaat op dit forum, vaak wel anders, jammer dat er niet nog 50 meningen meer zijn (komen misschien nog) .
  Zo veel te meer hier iedereen zich uitspreekt zo veel te duidelijker het ook voor Eric en de andere belangen behartigers wordt om een zo breed mogelijk gedragen mening te laten horen.
  Een tevreden toeleverancier.

 • eggfarmer

  Jij snapt het yongone! Ook ik ben een 'yong one' pluimveehouder. Willen alle pluimveehouders (die hierboven voor behoud van rechten stemmen) een echte oude dagvoorziening hebben, moeten ze voor AFSCHAFFING stemmen om het nog enigzins mogelijk te maken dat een 'jonge' ondernemer het bedrijf over kan nemen.
  Kijk nu allemaal eens terug, wie is er de afgelopen 10/20 jaar niet gegroeid?? Je bedrijf blijven ontwikkelen is al moeilijk genoeg en met rechten alleen maar moeilijker.

 • Wian

  @eggfarmer,ik begrijp goed dat je als jonge pluimveehouder de drang hebt om te groeien ,ik heb in de zelfde situatie gezeten. vergeet alleen niet dat twee keer zoveel kippen niet twee keer zoveel verdienen is. Ik begrijp dat dit gevoelig ligt zoals je zelf zegt de afgelopen 10/20 jaar heeft de nadruk gelegen op groeien en daar zijn jullie mee opgegroeid en is nu een soort must geworden. Wat betreft de oudedag voorziening opmerking is niet hellemaal terecht een aantal pluimveehouders van nu hebben dik moeten betalen voor de rechten ze hebben hier wel eens waar op afgeschreven maar het blijft toch een hard gelach wanneer je dit als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen. Dit neemt niet weg dat er een regeling moet komen die ons beloont dat we onze mest overschot hebben op gelost. Er zijn ook tussen oplossingen om uit eindelijk de rechten hellemaal te laten verdwijnen.

 • eggfarmer

  @ Wian, het is inderdaad zo dat er veel (jonge) ondernemers zijn die (hard) willen groeien. En schaalvergroting stopt ook echt niet als je het mij vraagt. Maar er is een verschil tussen extreem en ongebreidelde groei van bedrijven en een ontwikkeling van een bedrijf in 'gezonde' stappen.
  Dit laatste is een absolute must om als pluimveehouder te blijven bestaan!
  Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die te hoog zijn gesprongen de afgelopen jaren en die betalen daar nu ook de prijs voor. Ook hier in de buurt. Maar dit betekend dus niet zoals ik al noemde dat een gezonde ontwikkeling van de pluimveebedrijven (ieder op zijn of haar manier) de komende jaren niet aan de orde is. Die ontwikkeling gaat door en met rechten zijn we onszelf te gek af!
  Specificeer jou tussenoplossing eens?

 • Wian

  @ Eggfarmer, De rechten blijven bestaan, wanneer men wil uitbreiden kan dat zonder rechten aan te kopen mits dat men alle mest van het bedrijf laat verwerken. Dit is de zelfde regeling die bestaat bij de reeds bestaande ontheffingen. Langzaam zullen dan de rechten kunnen verdwijnen door dat de verwerkingsplicht zoals nu in de nieuwe mest wet is op genomen elk jaar meer word. Je zou dit wel af moeten dekken met een jaarlijkse overeenkomst vooraf aan het kalender jaar van gebruik en niet zoals nu met de rechten als het op het eind van het jaar maar klopt. De veehouder die niet wil/kan verwerken kan dan altijd uit breiden via aankoop van rechten.

 • zon

  behoud de rechten,kies voor de grote middenmoot die de zaakjes redelijk voor elkaar hebben.de grote uitbreidingen hebben voor ons alleen maar nadelen,zie hoe moeilijk de mestafzet nu al is ondanks dat gezegd wordt dat dat zo makkelijk gaat.en de nieuwkomers moeten ook maar rechten regelen,heb ik ook gemoeten,leasen of kopen.zelf heb ik nog veel ruimte om uitte breiden.en toch ben ik tegen afschaffen rechten.

 • eimania

  Vraag me af of er ooit wel een meerderheid is geweest die voor afschaffing van de pluimveerechten is, ik ben in ieder geval tegen.
  En ik ben ook blij dat we ze al 27 jaar hebben gehad, anders was de malaise nu veel groter geweest. Voor wat betreft het effect op de kostprijs, als je ze maar lang genoeg kan gebruiken en door de fiscale regelingen die er voor zijn, die is totaal te verwaarlozen.

 • eggfarmer

  @ Wian, versta jij onder mest verwerken ook export?
  Leuk plan maar wat is nu het voordeel tov directe afschaffing?
  @zon, als jij de mestafzet moeilijk vindt moet je eens met je afnemer gaan praten, als je goed kunt drogen ist helemaal een makkie maar ook export loopt prima, uitrijden begint zo weer in Duitsland en dan die biogas nog..
  Ik vind je argument tegen afschaffing erg kortzichtig net als die van eimania: Of je gaat al bijna met pensioen maar anders ga je mij niet vertellen dat je vroeg of laat een stal moet aanpakken/uitbreiden.
  Ik houd nu alles nog even laag aan: stel uitbreiding met kooprechten van 5 euro maal 20.000 plaatsen, aftikken 100.000 euro incl rente.
  Te verwaarlozen?? Ik weet niet met wat voor rekenmachine je werkt?
  En gelijktijdig maar lachen die overheid en al je buitenlandse concurrenten! Ik kan er niet bij, bang om van de halsband van onze overheid los te komen? (op dit ene puntje tenminste)

 • bankivahoen

  Van mij mogen ( moeten ) de rechten erop blijven. Diegene die nu nog niet snappen dat grote bedrijven nog groter willen worden en zo nog meer weerstand oproepen bij de door wakker dier en pvdd gemobiliseerde bevolking die hebben echt een plank voor de kop!
  We worden al uitgekotst door de media en axsiegroepen laat dit niet verder escaleren !

 • Momfer

  @eggfarmer jij denkt dat je met grof geweld je europese concurenten van tafel kan vegen, maar je vergeet dat de consument aldaar onze eieren niet wil,zie het verschil tussen nederlandse en duitse, engelse,franse,enz. eierprijzen.
  en tegen landen in midden en zuid amerika ga jij het altijd afleggen, daar loopt de voervijzel zo vanaf het land de stal in.

 • yongone

  Dus bijna iedereen is voor kostprijs verhoging veel controle's extra kosten mestverwerking extra kosten huisvesting e.t.c. Afgeproken is dat de rechten per 2015 eraf gaan. Afspraak is afspraak. Niks nieuws ook niet voor degene die net rechten heeft gekocht. Maar anders hopen na hun aankoop. Ik lees alleen maar persoonlijke agrumenten geen sectorale waar we met elkaar voordeel van hebben of krijgen. En als de rechten als ouwedag reserve bekeken worden zal de rest van de gebouwen en inrichting wel niks meer zijn, en dan begrijp ik ook wel waarom men rechten wil houden. Maar schrijf dat dan ook. ps ik ben geen jonge ondernemer en heb geen mega bedrijf maar wil wel graag wat toekomst met pluimvee in nederland houden.

 • Zents beheer

  Of de rechten direct of later afgeschaft worden maakt mij niet uit. Wie denkt dat het de concurrentie positie veel beter maakt komt bedrogen uit. Hier in Duitsland bouwen we veel duurder zonder rechten. Ook hier kun je moeilijk groeien zonder grond. Je wordt op steeds meer plekken snel verwezen naar een industrie gebied. En wanneer je een Nederlander bent staat momenteel alles op rood. En jonge boeren hebben het nu niet slechter dan wij toen. Ik heb ze de laatste jaren onverantwoord snel zien groeien met als gevolg een reddeloze positie nu. Daar verandert wel of geen rechten niets aan. Mijn inziens gaat de sector in Nederland krimpen tenzij er snel vervangende markten worden gevonden. Hier is het momenteel zo dat de eieren steeds meer uit de zelfde deelstaat moeten komen. We beuren nu nog kale Weser-Ems , daar kan geen lage kostprijs in Nederland tegen op. Dus eerst na denken of er afzet is, dan pas naar de bank maar ook dan max 15 euro / kip na investering, anders is aflossen nog steeds geen vies woord !

 • eggfarmer

  Mijn vermoeden wordt bevestigd, ben begin twintig en merk dat er extreem weinig opvolging is om mij heen, ook onder iedereen die hier reageerd! Inderdaad voor de industrie eieren wordt het moeilijk om te blijven concureren met het buitenland, maar voor de verse tafeleieren is en blijft er weinig concurrentie in de toekomst helemaal als europa nu eens 1 lijn trekt in regelgeving! En daar is afschaffing van rechten een klein stapje van in de goede richting!

 • eggfarmer

  Daarnaast zijn er nog grote(!) stappen te zetten in het meerwaarde creëren van onze heerlijke eitjes. Zie zuivelsector met al haar toetjes! Denk aan de eiburger en allerlei andere mogelijkheden!

 • withaag1

  Voor beide keuzes is wat te zeggen. GROTE uitbreiders willen terecht afschaffing. Dat is kostprijsverhogend. Maar afschaffen betekend ook een versnelde grote uitbreiding van de kippen stapel. Dat betekend ook een versnelde sanering van de achterblijvers. En dat wordt dan een koude sanering (,door de eigen 'collega's'?) En dát is het probleem, Wij hebben geen sector meer, en zijn geen collega's meer!! Wij zijn concurrenten van elkaar. Er is maar één belang , en dat is eigenbelang. En daarom kunnen we als 'sector' niks meer geregeld krijgen. En daarom drukt 'onze goede overheid' lekker z'n eigen zin door en hebben we niks te zeggen.

 • bankivahoen

  Mooi verwoord withaag1@.
  Alleen de 'grote' jongens zijn tegen behoud van de rechten de gewone bedrijven niet omdat die WEL inzien dat groter niet de oplossing is.

 • alco1

  Het tegengaan van 'groter' worden is dat eigenlijk wel realistisch. Let wel: Ik zie ook niets liever dan familie bedrijven.
  Kijk eens naar andere winkels e.d.
  Heeft een kleine middenstander nog toekomst. Ik zie overal om mij heen dat kinderen zeggen tegen hun ouders: 'Nee bedankt, zo kan ik niet concurreren'.
  Alles wordt groter en dat wordt zelfs al ondermijnt door het internet verkoop.
  Ik denk dus ook, hoe graag we het ook anders willen zien. Die ontwikkeling is niet te stuiten.

 • red

  Als voorbeeld kan je noemen melkqota nu het qotum niks meer waard is stijgen de prijzen van de grond in een rap tempo.
  Al de pluimvee rechten eraf gaan moeten we meer voor het voer betalen en krijgen minder voor het vlees teven laten ze ons ook meer betalen voor de mest afzet, dus per saldo een aderlating.
  Als de 9Eigen)belangen behartigers zich niet te veel laten leiden door lobieisten die hun mooie bestuurs baantjes aanbieden maar realisties besturen.
  Het is niet voor niks dat maar 40 % lid zijn van belangenbehartigers.
  Als je ze uitsplitst op gespecialiseerd en gemengd zit je bij die 40 % op 25 % gespecialiseerd rest gemengd.
  Want die LTO staat alleen voor melk en akker niet voor intensief daar schoppen ze het liefst tegen aan.
  Dier rechten eraf.......NOWAY

 • H.M. Hubers

  @red
  Het doet me pijn dat je me een eigen-belang-behartiger noemt, maar daar moet je tegen kunnen in dit werk. Ik ben het ook absoluut niet eens met de stellingen die je verkondigt. Zoals ik al eerder in deze discussie heb gezegd, geloof ik niet in marktregulering via dierrechten. Als je de productie quoteert, net als bijvoorbeeld in Canada, dan moet je ook de markt beschermen voor producten uit landen waar geen quotering is. Je kunt er niet omheen dat dierrechten een verhogend effect hebben op onze kostprijs, daarmee wordt onze concurrentiepositie t.o.v. producerende landen om ons heen slechter. In deze landen is geen quotering en zal de productie daardoor toenemen. Dit hebben we de afgelopen jaren ook heel duidelijk gezien.
  Het valt niet mee om deze discussie zuiver te voeren en ik ben de laatste die zijn zin wil doordrijven als de meerderheid dat niet wil, maar ga zoveel mogelijk uit van feiten en baseer je meningsvorming zo min mogelijk op emotie!

 • wimschaap

  ik ben tegenstander van afschaving rechten je hoef niet altijd maar meer te hebben steeds minder voor eieren beuren daar heb je niks aan . en dan komt er weer wat anders wat ook weer geld kost terwijl je de rechten al heb

 • yongone

  De meeste reactie's geven aan dat ze bang zijn voor groter wordende bedrijven. Waar is de creativiteit gebleven in pluimveeland. Hiermee hebben we het altijd snel kunnen handelen. Is iedereen ingezakt en blijft men hangen in het oude(re) denken. Kom op wordt eens wakker en lees goed. En wat te denken van een sector die roept dat de overheid onbetrouwbaar is. En dit allemaal leest. ??? Zodra de prijs weer te veel stijgt rollen alle goedkopere eieren nederland zo weer in maar ook bij de klanten waar we nu leveren.

 • Wian

  @ H.M.Hubers even los van het feit of de rechten moeten worden afgeschaft. Je praat over kost prijs verhoging dit is niet de juiste beweeg reden om rechten af te schaffen ten eerste leg eens uit hoeveel kostprijs verhogend deze rechten dan wel zijn. De rechten moeten inderdaad verdwijnen puur uit het feit dat deze afspraak is gemaakt met de regering als we aan bepaalde voorwaarden voldoen nu dit is gerealiseerd moet men de afspraak ook na komen. Of dit in een keer moet gebeuren is twijfel achtig grote veranderingen gaan meestal niet zonder slag of stoot kijk naar het kooi verbod van 2012 waarschijnlijk zou de pijn van slechte eierprijzen veel minder geweest zijn als men dit gefaseerd had in gevoerd.

 • eggfarmer

  @Wian, zie mij reactie bij #37, ik begrijp niet waarom je niet snapt dat rechten onze kostprijs verhogen?
  Ze verhogen wel de opbrengst van de bedrijven die over een aantal jaren te koop komen. Dit is duidelijk te merken aan alle reacties hierboven die pleiten voor behoud van rechten. Dit is het probleem, er zijn helaas veel oudere pluimveehouders die nog graag willen cashen.Logisch maar dit is geen reden om voor behoud te stemmen. We praten hier over een toekomst van de pluimveesector! En daar moet de heer Huibers ook voor staan zoals hij doet!
  Iedereen weet echt wel drommels goed dat rechten op de manier zoals het hier nu gaat (import van eieren/producten die in de verste verten nog niet voldoen aan onze eisen) geen enkele invloed hebben op onze opbrengstprijs.Dus geen gemauw over behoud van rechten, hier hebben we lang voor gewerkt en verdiend dat ze verdwijnen. En reken erop dat ze er af gaan. Daar hebben we alle recht toe!!

 • Wian

  @eggfarmer, dat de rechten moeten verdwijnen is duidelijk is voor mij ook geen discussie. Wat betreft de kostprijs verhogend werken ben ik niet met je eens op het moment dat de rechten gaan verdwijnen zullen de prijzen van bedrijven stijgen omdat dan de vergunning het recht wordt om dieren te houden. dus per saldo maakt dit niks uit. Dit snappen de economen in den Haag ook dus dit is een zwak argument, het enige argument dat telt is dat men hun afspraken moeten nakomen

 • eggfarmer

  @ wian, inderdaad wordt een milieuvergunning dan bepalend.
  En inderdaad zullen bedrijven die gunstig liggen dan duurder worden.
  Echter er zijn ook erg veel bedrijven die niet gunstig liggen en vervolgens niet verkocht worden en stoppen. Het komt er dus op neer dat afschaffing van rechten in de toekomst zal zorgen voor veel minder bedrijven, minder bedrijven minder kippen en een hogere prijs voor de eieren! Weer een argument voor afschaffing erbij!

 • eimania

  Kunnen de mensen die hier het hardst schreeuwen om afschaffing van de pluimveerechten even vertellen hoe groot het effect is op de kostprijs van eieren over de komende 40 jaar, mag je wat mij betreft 10 euro per pluimveerecht rekenen als je ook de fiscale voordelen meeneemt in je berekening.

 • H.M. Hubers

  @eimania
  Bij een gemiddelde leaseprijs van 40 cent per hen (afgelopen jaren was het gemiddeld meer!) heb je het bij een bedrijf van 50.000 kippen over 20.000 euro.

 • bankivahoen

  # 54, vele collega's zien het als een goede zaak dat er zo snel mogelijk veel pluimveebedrijven stoppen in de hoop dat het dan beter wordt , dat zie ik dus niet gebeuren , integendeel, wanneer een sector te klein wordt is ze gedoemd te verdwijnen zie als voorbeeld de kalkoensector ! Die dachten in de jaren 80-90 ook nog dat het niet kapot kon , zie wat er nu nog van de sector over is .
  Vergis je niet hoe weinig pluimveehouders ( full profs ) er momenteel nog maar zijn in Nederland , het is de vraag hoelang bv een pluimveeblad op die paar mensen nog kan bestaan laat staan de rest van de secundaire bedrijven er om heen!

 • eimania

  @Hubers niet huren, nu kopen fiscaal afschrijven en 40 jaar gebruiken en dan verkopen of doorschuiven naar opvolger.

 • heico1

  @Hubers, dat kostprijsverhaal is écht onzin. 20.000 euro, bij een koppel van 50.000, dat is dus nog geen 2% van je omzet en zo'n 10 ct per 100 eieren. Die 10 cent op de 100 eieren aan prijsdaling zit er dik in bij afschaffing van de pluimveerechten, want het is naief te denken dat er dan niet uitgebreid wordt, hoe klein de markt van NL ook is. En de NOPnotering... die reageert daarop.
  Of een euro op de 100 kg voer.. nou die zit er ook zo op. Het enige wat afschaffing zo, mijns inziens, dus wordt is waardedaling van je bedrijf.
  Ik heb veel voors en tegens langs zien komen. Toch ben ik als jonge pluimveehouder, naar mijn mening zeer toekomstgericht, ondanks de stelling van dhr Brok, tégen afschaffing van de rechten in NL.
  Verder ben ik nog steeds benieuwd óf de organisaties die vóór afschaffing pleiten werkelijk onder hun leden hebben gepeild wat de werkelijke stem van hun leden is. Een eerlijke peiling en daarvoor uitkomen, zou dan misschien meer pluimveehouders over de streep kunnen trekken zich aan te sluiten, door het idee te hebben dat er geluisterd wordt.

 • eggfarmer

  @Heijink, het is dom als u misschien niet heel lang geleden rechten hebt gekocht en deze nu nauwelijks meer kunt afschrijven. Afschaffing zat er aan te komen en dat was ook bij jullie bekend, net zo als dat met het melkquotum gaat bij sommige boeren.
  Maar dan moet u dit niet willen oplossen door voor behoud van rechten te stemmen met zulke argumenten. De plank wordt namelijk weer eens compleet mis geslagen. Pluimveehouders die wel in droging van de mest hebben geïnvesteerd om het mestprobleem op te lossen en als beloning afschaffing van de rechten behoren te krijgen, zorgen er voor dat u nu in deze wintermaanden niet met de handen in het haar zit! Anders had u nu mest naar Duitsland kunnen afvoeren tegen 25 euro/ton ipv 8 euro! Beetje teren op andermans verdiende voordeel noem ik dit.
  Daarnaast kunt u mooi rekenen met uw 2% van de omzet maar dit is op dit moment wel mooi 100% van de winst!
  Elke euro telt voor als u dat nog niet wist.
  Volgens u worden er echter ook heel veel hennen zonder rechten gehouden dus met of zonder rechten, daar wordt het aantal hennen echt niks anders van.
  Nogmaals het is zo simpel als wat, rechten bieden ons niets behalve kosten en dus WEL een nadelige concurrentiepositie!

 • MVonk

  Kan me hellemaal vinden in de reactie van Heijink. De kostprijsverhoging door dierrechten valt wel mee. Als straks de markt van verwerkte/gedroogde mest overvol raakt en we voor gedroogde mest weer 25 Euro per ton moeten betalen stijgt de kostprijs pas echt.

 • H.M. Hubers

  @eggfarmer
  Ik sluit me helemaal aan bij jouw verhaal! Je kunt niet èn in duurzame mestafzet investeren èn in fijnstofreductie èn in wat er allemaal nog meer op ons afkomt èn dan ook nog in dierrechten die er vanaf zouden gaan als we ons zouden inspannen om een evenwicht op de mestmarkt te realiseren. Je kunt wel de kosten van dierrechten bagatelliseren, maar voor bedrijven die geïnvesteerd hebben in duurzame productietechnieken is de veerkracht er wel een keer uit als dit nooit wordt beloond.

 • Momfer

  @Hubers, je kan wel investeren in onrendabele uitbreiding van scharrel en kooihuisvesting?

 • heico1

  Dus Hubers: alle bedrijven die geïnvesteerd hebben in duurzame productietechnieken willen uitbreiden, en al die bedrijven willen dat de rechten er af gaan? Gaat niet zo zijn.

  Maar los van deze inhoudelijke discussie komt er nog steeds geen reactie van de heren belangenbehartigers.

  Er zijn volgens mij meer dan afdoende speerpunten in de pluimveehouderij te vinden die actie nodig hebben, waar de pluimveehouders om schreeuwen, en waar we een behoorlijk eenzijdig front kunnen vormen. Laat ik eens wat noemen: stroomdraadjes? De belangenorganisaties lijken zelfs bij de overleggen hieromtrent aanwezig te zijn geweest, en wat gebeurd er? De sector spartelt. De belangenbehartigers? Stilzwijgen. Winterslaap?
  Maar neem dan de dierrechten, zonder te overdrijven durf ik toch te zeggen dat de sector gespleten is. En het is maar de vraag of het overgrote deel van de sector, of de leden van de organisaties werkelijk vóór afschaffen is. Ik denk van niet. Er is nog steeds niet gezegd hoe de organisaties aan hun standpunt zijn gekomen. Eigen meningen? Peilingen? Geluiden uit de sector?
  Maar op dít onderwerp zoekt men wél openlijk de publiciteit. Overal lees je het en de brandbrieven fikken in Den Haag.
  Ik begrijp het niet.

Laad alle reacties (60)

Of registreer je om te kunnen reageren.