Pluimveehouderij

Nieuws

Tien-kilometerzone Hekendorp opgeheven

Hekendorp - De vogelgriepmaatregelen in Hekendorp worden vrijdagochtend om 0.00 uur opgeheven, zoals staatssecretaris Sharon Dijksma eerder heeft aangekondigd. De instelling van de 3- en 10-kilometergebieden wordt ingetrokken.  In Zoeterwoude, Ter Aar en Kamperveen blijven de zones nog wel van kracht.

De intrekking van de beperkingen in Hekendorp betekenen dat daar nu dezelfde regels gelden voor pluimveebedrijven als in de rest van Nederland.  Die regels houden onder meer in dat transporten van en naar pluimveebedrijven beperkt moeten blijven tot één bedrijf per  transport;  dat de afvoer van kippen alleen is toegestaan na klinische controle en van eenden allen na een PCR-test. Opfokhennen, eendagskuikens en broedeieren mogen  worden afgevoerd, voor opfokhennen geldt een verplichte klinische controle; de ophok- en afschermplicht blijft van kracht, evenals het verzamel- en tentoonstellingsverbod voor commercieel gehouden pluimvee.  Er wordt onaangekondigd  gecontroleerd op de naleving van de hygiëneregels.

Of registreer je om te kunnen reageren.