Pluimveehouderij

Nieuws 1 reactie

België controleert streng op vogelgriep

Brussel – De Belgische dienst voor de voedselveiligheid FAVV heeft de afgelopen drie weken bijna 600 controles uitgevoerd op het correct toepassen van de maatregelen tegen vogelgriep. Daarbij zijn volgens de dienst alleen maar enkele kleine tekortkomingen geconstateerd.

In slachthuizen hebben 355 controles plaatsgevonden rond de reiniging en ontsmetting van vrachtwagens, hun uitrusting en de kooien voor het pluimvee. Daarbij kwam geen enkel probleem aan het licht. Ook bij de 79 professionele pluimveebedrijven die een controleur op bezoek kregen werden alle maatregelen correct toegepast. Bij de 58 gecontroleerde pakstations werden enkele kleine gebreken geconstateerd die inmiddels zijn verholpen. Hetzelfde geldt voor twee kleine tekortkomingen rond de reiniging en ontsmetting van materiaal in de tien gecontroleerde diervoederbedrijven.

Het Voedselagentschap blijft de situatie op de voet volgen en evalueren en gaat door met het uitvoeren van controles. ''Het FAVV herinnert er nogmaals aan dat het absoluut noodzakelijk is dat alle maatregelen die van kracht zijn op het Belgisch grondgebied nauwgezet worden nageleefd. Aan de bedrijven van de verschillende betrokken sectoren wordt gevraagd de berichtgeving nauwlettend te volgen.''

Ruud Peys

Eén reactie

  • red

    Zouden ze hun eigen auto's ook controleren op reinheid??????

Of registreer je om te kunnen reageren.