Pluimveehouderij

Nieuws 14717 x bekeken 95 reacties

Hoogpathogene H5N8 bij wilde eend

Schwerin - Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is bij Duits onderzoek in een wilde wintertaling aangetroffen. Het dier vertoonde geen ziekteverschijnselen.

Het dier is gevonden in Rugen op meer dan 50 kilometer van het eerder besmette kalkoenenbedrijf in Greifswald (Mecklenburg-Voorpommeren). Dit is de eerste concrete aanwijzing dat het virus door wilde vogels kan worden verspreid.

In de omgeving van het kalkoenenbedrijf in Greifswald is een koppel van zes wilde eenden onderzocht op vogelgriep. Drie eenden hadden geen besmetting, twee dieren hadden laagpathogene vogelgriep en één eend werd positief bevonden op het hoogpathogene H5N8-type.

Minister Till Backhaus van Leefmilieu, Landbouw en Consumentenbescherming spreekt in de mededeling van de deelstaat van een onaangename situatie. "We moeten spreken van een Europa-brede uitbraak". De minister wijst er op dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de uitbraken in Duitsland, Nederland en in Engeland waarbij steeds van het zelfde virus sprake is, uit de natuur afkomstig zijn en dat er in de natuur een reservoir van H5N8-virus is.

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het ministerie van landbouw van Mecklenburg Vorpommern een ophok- en afschermgebod voor alle pluimvee in de deelstaat afgekondigd.

Eerder werd het H5N8-virus in Japan bij in het wild levende zwanen aangetoond, zonder dat deze er ziek van werden.

Nederland en Duitsland hebben de Europese Commissie gevraagd extra geld uit te trekken voor onderzoek naar de herkomst van het virus.

Ondertussen heeft staatssecretaris Dijksma een commissie ingesteld die toezicht houdt op het dierenwelzijn bij de uitvoering van maatregelen. De commissie is ingesteld, onder leiding van de voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Jan Braakman en Sake Moesker

Laatste reacties

 • Burnetti

  Welk onderzoek wordt er gedaan naar de besmettingsschakel wild - staldieren?

 • Burnetti

  http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/kleine-zwaan-is-hoofdverdachte-bij-verspreiding-vogelgriep-1.4632180

  Ron Fouchier, de collega van AB Oosterhaus, weet er een paar dingen over te zeggen.

 • arib

  Wist men in de middeleeuwen niet dat vogels ziekten konden overbrengen ? Is een eend geen gevogelte dan ?

 • part

  Op 21 november kwamen wij langs een uitloop voor vrije scharrel kippen
  we dachten ze lopen buiten, maar het waren allemaal zwarte kraaien het hele veld vol. Zouden die het ook over kunnen brengen ?
  Moeten we die nog beschermen of is het Zij dood of Wij failliet?
  Jan

 • Bloemestein

  Ja Jan, alles wat in het wild vliegt moet geknuffeld worden, maar de hardwerkende agrarische ondernemer mag het gelag betalen.

 • koestal

  ik zie hier allemaal ganzen vliegen en die verliezen onderweg ook nog wat

 • LUCTOR

  Als het motto in de gehele agrarische sector nu eens werd met minder naar meer. Zodat er een fatsoenlijke financieele buffer opgebouwd kan worden voor tijden wanneer er sprake is van een calamiteit en niet wanneer er weer een beetje lucht is investeren in meer. Of voelen we ons persoonlijk verantwoordelijk de wereld bevolking te voeden?

 • hout&co

  'Vogelgriep komt niet door wilde vogels'
  Gepubliceerd op vrijdag 21 november 2014 om 18:34

  De uitbraak van vogelgriep is niet te wijten aan wilde vogels. Dat stelt dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). Het H5N8-virus is volgens de organisatie niet bij wilde vogels in Europa aangetroffen. 'Bovendien hebben de in Nederland getroffen bedrijven geen uitloop naar buiten. De dieren zitten er altijd binnen.'

  CIWF wijst de intensieve pluimveehouderij aan als schuldige. 'Het is bekend dat de intensieve veehouderij met haar volle stallen, waar soms tienduizenden kippen dicht op elkaar staan, een ideale voedingsbodem is voor de verspreiding van veeziekten. Wanneer in zo'n stal één dier ziek wordt door een besmettelijk virus zijn al snel veel meer dieren ziek.'

  De organisatie vindt het dan ook opmerkelijk dat er direct naar wilde vogels wordt gewezen. 'Het is opmerkelijk hoezeer de voorstanders van de intensieve veehouderij zich haasten wilde vogels aan te wijzen als de oorzaak van de uitbraken en te eisen dat kippen met een vrije uitloop grote delen van het jaar, tijdens de vogeltrek, binnen worden gehouden', stelt directeur Geert Laugs.

  'Uiteraard hebben we geen bezwaar tegen de tijdelijke ophokplicht die nu van kracht is en die dient om verdere uitbreiding van de vogelgriep tegen te gaan', voegt Laugs daar aan toe. CIWF vindt dat het nu nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken over de herkomst van het virus.

 • Gijs Gans

  Dierenbeschermers verliezen wel vaker realiteit uit het oog.

 • deelen

  In zuid Korea stierven siberische talingen in grote getale aan H5N8.
  Grote kans dat deze talingen de verspreider zijn. naar de pluimveebedrijven in west Europa

 • leo,s vriend

  @hout &co, hoezo tegenstrijdig,lees je eerste zin en je laatste zin nog eens.

 • Broes

  Het gaat hier om één wintertaling.
  @deelen: Siberische talingen trekken niet naar Europa.
  Miljoenen mensen vliegen wel jaarlijks van Azië naar Europa.

 • Professor P

  #4 part: Zwarte kraaien zijn geen trekvogels en komen daarom minder in contact met vreemde ziektes. Kraaien vormen vaak wel een iets groter risico voor ziektes in het algemeen, omdat ze in groepen leven en ook aas en afval eten. Of het trekvogels zijn, zegt trouwens ook niet zo veel. Zwaluwen zijn bijvoorbeeld wel trekvogels, maar dit zijn 'schone' insecteneters. Ook komen trekvogels in dezelfde gebieden als de standvogels en de standvogels kunnen dus ook besmet zijn. De praktijk wijst uit dat de watervogels het grootste risico vormen, waarschijnlijk raken watervogels makkelijk besmet in combinatie dat ze redelijk ongevoelig zijn voor de effecten van de ziekte. Hierin ligt misschien ook de oplossing: deze vogels hebben waarschijnlijk via allerlei mildere besmettingsvormen immuniteit opgebouwd. In Duitsland wordt daarom preventief geënt in en rondom besmettingsgebieden.

 • l coumans

  bedankt Professor P eindelijk een zin en waardevolle reactie

 • degroot20

  2 jaar terug salmonella onder koeien gekregen, 7 dode koeien en nog eens 10 afgevoerd.
  Altijd salmonella vrij geweest, 1 positieve tankuitslag gehad en nu alweer 2 jaar vrij.
  Toen geen idee waar het vandaan kwam, geen vee, geen mest aangevoerd, ook konden koeien nergens oppervlaktewater drinken.
  Er zaten alleen honderden kraaien, roeken en kauwen in de wei tussen het vee.
  Dieren die buiten liepen werden ziek, degene die binnen stonden hadden nergens last van.
  Op mijn verzoek bij laboratorium enkele geschoten roeken laten onderzoeken, deze hadden 2 soorten salmonella bij zich, eentje welke algemeen bij vogels voor komt en het salmonella type welke mijn vee ziek gemaakt heeft.
  Toen een vergunning gekregen om middels vangkooi kraaien en kauwen te van, na half jaar werd vergunning door provincie ingetrokken, van alles geprobeerd om weer verlengd te krijgen, maar zo'n zwarte bende zijn belangrijker dan vee wat buiten in de wei loopt.
  Schade, welke door taxateur van faunafonds om meer dan 30000,- euro werd gesteld proberen te verhalen op faunafonds, maar die bende komt er toch altijd onderuit.

 • joannes

  Vooral je laatste opmerking @degroot20, maakt de rechtsongelijkheid, de onrechtvaardigheid, met regerings instituten duidelijk. Het lijkt alsof zij geen maatschappelijk verantwoordelijk hebben, behalve ¨terug naar de Natuur¨! Economische of gezondheids risico´s die genomen worden blijken niet de verantwoordelijk van Fauna en Natuurbeheer te zijn! Hoe kan tenslotte de Natuur verantwoordelijk houden, zal de gedachte zijn? Nu het zijn hun beslissingen niets te doen, totdat er rampen plaatsvinden, en dan nog wijzen ze naar de slachtoffers ipv verantwoordelijkheid te nemen! Een grote Inconsequentie dat Beleid! Gebaseerd op idealen ipv goed doordenken op baten,kosten en (volksgezondheids) risico´s!

 • Burnetti

  Waterpartijen zijn al eeuwen fourageergebied van water- en trekvogels.
  Mondiaal is Nederland een speldenpunt op de kaart. De combinatie met hoge pluimveeconcentratie op de Veluwe, in de Gelderse Vallei en Oost-Brabant kan deze week wederom pijnlijk duidelijk worden.

  Wil je vogeltrek door Nederland tegengaan?

 • ohzo

  Even vergeten dat deze influenza ook in Duitsland en Engeland gekonstateerd is, burnetti? Tendentieus geleuter..

 • J@gertje

  Onderstaand artikel staat op de Duitse site Nordkurier
  Ik heb het vertaald met google translate dus de zinsopbouw kan wat vreemd zijn.

  Alarm in de Vorpommern-Rügen

  Voor het eerst geïdentificeerd vogelgriepvirus bij wilde vogels

  Schwerin • Today In een wilde vogel in de MV virus is aangetroffen. 'Dit was de eerste keer in Europa deze pathogenen gevonden buiten de veestapel', het Ministerie van Landbouw zei in Schwerin op zaterdag.
  Het vermoeden condenseren dat wilde vogels de ziekteverwekker kan hebben verspreid. Stefan Sauer Suspicion condenseren dat wilde vogels de ziekteverwekker kan hebben verspreid.

  De wintertaling is specifiek in het district Vorpommern-Rügen geschoten tijdens de bewaking van aviaire influenza, zei minister Till Backhaus (SPD) - ook buiten het risicogebied, de 50 km rond een besmet bedrijf in Heinrichswalde (Vorpommern-Greifswald), is , Er, de vogelgriep uitbrak in begin november in een operatie kalkoen.

  Vogelgriep had onlangs verspreid naar Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De nu ontstond in Europa H5N8 virus werd eerder alleen bekend uit Azië. 'We moeten nu spreken van een Europa-wijde epidemie uitbreken,' zei Backhaus. Het vermoeden condenseren dat wilde vogels de ziekteverwekker kan hebben verspreid.

  @Broes, de vogel is dus niet gevonden maar geschoten omdat er reeds verdenking was van vogelgriep onder de grote groepen wintertalingen aldaar.
 • Burnetti

  @ohzo: even vergeten dat H5N8 dit voorjaar al in China, Japan en Zuid-Korea is gevonden?
  Even vergeten dat op de grote zoonose symposia van de laatste jaren door virus- en grieponderzoekers buiten de sectoren al uitvoerig is gerapporteerd over de mondiale verspreiding van vogelgriepvirussen van het H5 type?
  Even vergeten dat op al deze symposia de veehouderijsectoren sterk vertegenwoordigd waren?
  Even vergeten dat de hoogste ambtenaar van EZ voor de volle collegezaal beweerde dat vogelgriepvirussen in combinatie met gemengde varkens/pluimveebedrijven voor Nederland geen enkel volksgezondheidsgevaar opleveren?

  Met struisvogelgedrag laat griep zich niet mondiaal bestrijden.

  Volgens mij zijn de schatkist en het schadefonds te leeg om het aantal geruimde bedrijven zoals in 2003 te compenseren. Ik vind het onacceptabel dat de veehouderij zo in de kou staat.

 • farmerbn

  Als een boer 130.000 kippen heeft en enkele hebben de verkeerde vogelgriep dan worden ze allemaal geruimd. Heb je 8.000 eenden en een vrachtwagen komt op het erf die van een 'zieke' boerderij afkomt; ook dan preventief ruimen. Heb je veel wilde ganzen en eenden op je land en die blijken ook vogelgriep te hebben of zeer ernstig verdacht daarop te zijn , gebeurd er niets. Wie is schuldig aan dit beleid? En gaat die ook betalen? Veel boeren hebben vaak op de risico's gewezen maar de 'natuurmaffia' wilde daar niets van weten.

 • Burnetti

  De 'natuurmaffia' maakt het beleid niet.

 • koestal

  wat moeten we met al die wilde ganzen op het land?,geeft weer besmettingsgevaar,en je mag er ook niks aan doen

 • joannes

  Nee @Brunetti, Natuur en Fauna zit vol met Biologische en Vegetarische idealisten! Gesteund door populaire socialistische partijen rammen ze regelingen en wetten in de maatschappij die ¨getolereerd¨moeten worden door de professionele bedrijven. Hiermee komen er hele wild kolonies die alleen al door hun hoeveel een risico vormen, maar vervolgens stuwen ze de dieren die professioneel gehouden worden naar buiten zodat ze zich kunnen mengen met deze kolonies. Alles op het Natuur Ideaal! En zonder rekening te houden met risico´s. Stel je een professionele omgeving voor waar het verboden is om natuur met productie te mengen ivm besmettings risico´s. Géén Biologische bedrijven! Met een verbod op nog een paar kippetje buiten op het erf wanneer je professioneel in de Pluimvee actief bent. enz,enz,... Een complete segratie! Één onderkenning van de nood tot productie voor de 95% vleesetende consimenten met verbeterde regelingen om risico´s te minimaliseren.

 • Burnetti

  Daarom ben ik al jaren tegen uitloop.

 • ohzo

  Precies Burnetti.. En waarom in vredesnaam wordt nooit iets ondernomen? Niet alleen in dit geval, maar ook in Q-koorts, wegvallen van quotum, millieu berekeningen, beleidsmakers, LTO kippen, varkensvoormannen hebben gern visie. Er wordt geregeerd met de schreeuw van die dag. Rampzalig voor Nl

 • PetervanKempen

  Als wij zo nodig 5 keer zoveel ganzen gratis eten willen geven op het overblijvend grasland van de veehouder, ten koste van zijn gewas opbrengst, is het lopen van 5 maal zoveel risico mop H5 virussen blijkbaar niet eens meegewogen. Nu wel?? Dijksma bent u er nog??
  De natuurlobby huilt krokodille tranen, en fokt gewoon door in hun natuurtuintjes naast u.
  Lto is niet zichtbaar.
  Burgers interesseert het niet.
  Straks weg boeren stand en weg export en betalingsbalans toevoeging aan de BV NL.

 • joannes

  Fout @Petervan Kempen, 5x zoveel ganzen betekent 5 tot de macht 5 maal meer risico ziektes! Die ganzen kunnen namelijk overal op hun gereis besmet raken en hun omgeving besmetten en daarmee wordt het in jouw voorbeeld niet 25 maar 3125 : http://nl.wikipedia.org/wiki/Risicoanalyse
  Afschieten of Vergassen heeft dus wel degelijk zin. En ......hele Kolonies dragen een vergroot Volksgezondheids risico! Waarom niemand hier de bevolking niet over informeert begrijp ik óók niet. Want met of zonder commerciële productie het gevaar komt uit de lucht en verspreid zich in de gehele Natuur en Fauna! Buiten kijf staat natuurlijk die commerciële Biologische meng productie vorm! Die verhogen óók nog eens de kans op besmettingen; in met dezelfde som verdubbelt het risico!

 • Broes

  In Nederland is nog geen vogelgriep aangetroffen bij wilde vogels. Die hebben dan ook een aanzienlijk grotere genetische variatie dan commercieel pluimvee. Die smalle genetische basis - gecombineerd met bijzonder hoge concentraties - maakt pluimvee wel heel erg veel kwetsbaarder. De pluimveesector neemt onverantwoord hoge risico's met de recente schaalvergroting: sinds de vorige ruimingen is het aantal bedrijven gehalveerd en bedrijfsgrootte verdubbeld.
  Het wordt tijd dat Oplaat eens begint met leiding te geven aan de pluimveesector in plaats van als clown op te treden in Markelo en omgeving.

 • joannes

  @Broes, bedoel je te zeggen dat de besmetting niet van wilde vogels is gekomen? En.... de de weerbaarheid van het pluimvee onvoldoende is? Wat te denken van de schaal vergroting van ongecontroleerde Natuur en Fauna? Hoeveel kan de Kip en het Ei in de Supermarkt kosten wanneer nu al mensen van de Voedselbank afhankelijk zijn?

 • Burnetti

  Broes: het gevaar is niet alleen een kleiner aantal grote stallen met genetisch op elkaar gelijkende koppels, maar ook de grote concentraties van pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei en Oost Brabant...

  Het is de vraag of EZ eindelijk het infectieziektegevaar van gemengde bedrijven erkend.

 • Mozes

  @Broes, waarom komt bij biologische kippen veel vaker vogelgriep voor dan bij gangbare kippen?

 • Burnetti

  @Mozes: hebben buitenloop kippen een ander genetisch profiel dan binnenlopers? De uitbraken van HPAI vorige week in NL en in Engeland en de week ervoor in BRD. waren allen in gesloten bedrijven.
  Nu de buitenlopers door de ophokplicht binnen zitten verandert deze verhouding in kans op besmetting . Als ik het goed heb zijn er in 2014 in NL. 4 gevallen van HPAI bij binnenlopers en 2 of 3 gevallen van LPAI bij buitenlopers geweest.
  Er is dus iets bijzonders aan de hand met dit vrij nieuwe virus en de verspreiding ervan naar de verschillende groepen pluimvee.

  Hoe virulent is het voor andere soorten?

 • alco1

  @Burnetti. Eerlijk is eerlijk. Ik moet toegeven dat je nu veel duidelijker bent met informatie waar we wat mee kunnen.

 • JanWillemNatuur

  Ik vind het tragisch wat er gebeurt n.a.v. de recente besmettingen. Er wordt met beschuldigende vinger gewezen naar overvliegende vogels. Alsof je die verantwoordelijk kunt stellen. Helaas zijn er lieden die denken dat afschieten en uitroeien een oplossing kan bieden. Deze kwestie is een zaak, nee een probleem dat we samen moeten oplossen. Niet met oppervlakkige maatregelen als ophokken. Nee, door samen uit te zoeken waarom we veel te weinig betalen voor eieren en kippen en hoe we die prijs,althans de inkomsten voor de boer, kunnen verhogen. Met een hogere prijs behoeven boeren hun bedrijf niet meer te laten groeien tot de abnormale proporties waar we nu mee te maken hebben. Maar ook kunnen we ons afvragen of we ons met onze export afhankelijk willen maken van andere landen die onze producten afnemen. Het probleem kunnen we in een veel bredere context bekijken en dan komen er ongetwijfeld andere oplossingen. Dat duizenden dieren van 1 soort dicht bij elkaar een enorm risico met zich mee brengt, heeft de geschiedenis van de afgelopen 15 jaar ons toch hopelijk geleerd. Varkenspest, Q-koorts en noem de andere rampen maar op, kunnen ons iets leren. De vraag is of we dat willen: boeren, regering en consumenten.

 • Spotvogel

  Professor P heeft niet helemaal gelijk met zijn kraaienverhaal. Roeken en kauwen leven inderdaad in groepen, maar volwassen zwarte kraaien (Corvus corone) en eksters doen dat alleen buiten de broedtijd en dan nog alleen op slaapplaatsen. Zie je dus groepen zwarte kraaien dan zijn dat adolescenten die nog niet aan het broedproces deelnemen. Die subadulten leven niet territoriaal, volwassen kraaien doen dat wel.

  Overigens zal de sector er aan moeten wennen dat het vogelgriepvirus geen moderne uitvinding is maar altijd al in de natuur voorkwam. Wildlevende dieren ontwikkelen daartegen immuniteit en er treedt zelden sterfte door op.

  Doordat de intensieve agromens meent dat de natuurwetten niet voor hem/haar gelden en dieren op onverantwoorde wijze opeen pakt, heeft Moeder Natuur haar vogelgriepvirus het vermogen tot snel muteren gegeven

  Daardoor slaat de vogelgriep dus steeds harder toe in de bio-industrie en is het onzin om de schuld daarvan bij wilde vogels te zoeken. Want virale smetstof is alom aanwezig, maar de som van positieve en negatieve factoren bepaald of het tot een uitbraak komt.

  Vanuit het virus geredeneerd is een stal vol leghennen of vleeskuikens een perfect luilekkerland en gaat het meteen aan de slag met muteren en besmetten. Daar hoeft geen eend of taling aan te pas te komen!

 • Professor P

  Over genetica: slechts een klein deel van alle soorten van de wilde vogels zal immuun zijn. De rest van de soorten zal net als het meeste pluimvee het loodje leggen. Hoogpathogeen is extreem besmettelijk en het is inmiddels aangetoond dat het zich ook via lucht kan verplaatsen, zoals pluimveehouders in 2003 al beweerden.

  Als sector is het onverstandig om verdeeld zijn.
  Bedrijven met uitloop zijn misschien wel risicobedrijven voor het oplopen van een besmetting, maar gansen en eendenbedrijven zijn mogelijk veel gevaarlijker, omdat daar minder klinische verschijnselen zijn, waardoor de besmetting zich sneller kan uitbreiden, zonder dat iemand het merkt. Misschien ongepast om nu over het DGF te beginnen, maar de verdeelsleutel valt dus moeilijk in diercategorieën en houderijsystemen uit te drukken, zolang deze kennis ontbreekt. Geografische ligging vormt mogelijk een beter criterium, tot nu zijn alle besmettingen namelijk in waterrijke omgevingen opgelopen. Nogmaals als sector is het onverstandig om verdeeld zijn.

 • Professor P

  Achtergrondinformatie: Zelfs statistieken uit het verleden zijn onbetrouwbaar, niet omdat de metingen onbetrouwbaar zijn, maar wel omdat de causale verbanden niet bekend zijn. Voor statistiek mogen namelijk alleen onafhankelijke gegevens gebruikt worden. Ook al is de meting onafhankelijk uitgevoerd, de gegevens hebben vaak dezelfde achterliggende oorzaak. Dit is de reden waarom veel overheidsbeleid niet deugd, omdat het beleid puur gebaseerd is op metingen en statistiek, zonder de achterliggende verbanden te begrijpen.

 • joannes

  @JanWillem Natuur, de naam zegt het al, ongetwijffelt een idealist die de wereld vandaag nog wil veranderen! En de schuld bij de gemeenschap legt! Een gemeenschap die wanneer hij de geschiedenis goed heeft bestudeerd veel strategische fouten maakt. Want laten we eerlijk zijn, de huidige zogenaamde Bio Industrie werd in de 90 tiger jaren nog gepropagandeerd door Politicy en Belasting technisch ondersteund. Het feit dat er nu nog grotere bedrijven zijn is niet meer dan een vlucht vooruit omdat de marges uitgehold zijn en er een familie inkomen verdient moet worden met industrialisatie. Je oogst wat je zaait is het gezegde en zo zal het ook met die Natuur en Fauna gaan! Te grote kolonies bedeigen de samenleving. Een weg terug naar evenwicht is vaak gewoon geduld en minder aktie om een gezonde dynamiek terug te krijgen.

 • farmerbn

  Als een zogenaamde natuurliefhebber samen een probleem wil oplossen , komt hij steeds met minder boeren, kleinere veestapels, hogere marges en minder export. Hoe naief kun je zijn. Als de overvliegende vogels uit de natuur de oorzaak zijn van deze ellende dan zijn die vogels daar verantwoordelijk voor en zullen ze uitgedund dienen te worden. Bij twee zieke kippen in een stal wordt de hele stal leeg gemaakt dus ook bij de natuurvogels ; twee zieke dieren , de koppel (preventief) ruimen. Er is geen verschil tussen mensen die sterven door een kip of door een wilde eend.

 • Burnetti

  @farmerbn: ook al vind je het onrechtvaardig, het heeft geen nut om de oplossing voor deze crisis te zoeken in het 'uitdunnen' van wild.
  Een wildstand handhaven is een andere aanpak dan een honderdtal overtrekkende vogelsoorten te decimeren.
  Dat je ganzen ongewenste gasten vindt is helder maar je aanpak is vanuit epidemiologie volstrekt zinloos.
  Daarnaast lijken niet gansen dit virus te verspreiden.

 • Spotvogel

  Oké Burnetti, jij zegt wijze en rake dingen waar Farmerbn het wel even mee kan doen. Ik voerde tientallen jaren internationaal onderzoek uit aan trekkende watervogelpopulaties en heb nooit ergens dode eenden, ganzen of zwanen gevonden die aan vogelgriep waren gestorven of daardoor verzwakt waren geraakt. Wél volop door 'acute loodvergiftiging'door een schot hagel, echte loofvergiftiging door binnenkrijgen van hagelkorrels bij gritopname ('zandeten') en in het zomerhalfjaar aan botulisme. Het enige geval waarbij ook eenden, zwanen, kraaien en meeuwen aan vogelgriep stierven was in 2006 op Ruegen in Oost Duitsland. Daar stelde ik zelf vast dat er op grote schaal vermoedelijk uit Nederland afkomstige pluimveemest was uitgereden. Zie daarvoor forum 'chauffeur met teveel kippenmest in duitsland' elders in de Boerderij.

 • Professor P

  #42 Spotvogel.
  Het is verklaarbaar waarom je na tientallen internationaal onderzoek (bijna) nooit ergens dode volgens hebt gevonden. Je zult alleen gevallen vinden op het moment dat het virus heerst. Je kunt hier dus geen conclusies aan verbinden. Zie ook mijn reactie over metingen, statistiek en causale verbanden. #38

  Tweede opmerking: Het zou inderdaad kunnen dat de besmetting in 2006 door die kippenmest is gekomen, maar hoe is die kippenmest besmet geraakt? De kippen waren namelijk nog niet besmet toen deze uit het ei kwamen? Er is een strenge monitoring op AI bij alle bedrijven, dus de enige oorzaak kunnen de wilde vogels zijn. En ja pluimvee dichtheid zorgt wel voor een grotere besmettingsdruk, maar dit is niet de oorzaak van het probleem. • Professor P

  #40 farmerbn
  Wilde vogels afschieten lost het probleem ook niet op. De pluimveesector zou dan bovendien geen bestaansrecht meer hebben. Enten is m.i. de enige oplossing. http://nos.nl/artikel/2004802-pluimvee-ruimen-vaccineren-kan-ook.html

 • J@gertje

  Het valt anders wel op dat zowel Ter Aar als Hekendorp, Kamperveen en Greifswald BRD heel waterrijke gebieden met veel watervogels zijn.

 • Spotvogel

  Mij valt vooral op dat Jagertje beter zijn snavel kan houden als verstandige mensen aan het virtuele woord zijn!

  Professor P, je moet wel lezen wat er staat. Ik vond door de jaren heen juist massa's dode of wrakke watervogels, maar die bleken vrijwel altijd aanschot met lood- of staalhagel te hebben. Zulke aangeschoten vogels vliegen er massaal in alle Euraziatische watervogelpopulaties rond. Zélfs in de populaties van de overal beschermde Kleine en Wilde zwanen blijken tot meer dan 75% aangeschoten dieren te zijn. Die raken hierdoor verzwakt en lijken me dus bevattelijker voor virale infecties waarbij milde varianten zich zouden kunnen muteren tot gevaarlijke ziekteverwekkers.Daarom pleiten we ook al jarenlang voor een onvoorwaardelijk verbod op de hobbymatige knallerijen op onze fauna, waar Jagertje cum suis zelfs verre jachtreizen voor ondernemen.
  Ook bepleiten we al jaren het vaccineren van ALLE bioindustriedieren.
  Voorkomen is altijd beter dan ruimen!

  Het is naief om ervan uit te gaan dat mest veilig is 'omdat er goed gecontroleerd zou worden'. Want iedere controle in de bioindustrie kost geld en is dankzij het geldgeile neoliberalisme een wassen neus geworden.. Viraal of bacterieel malheur komt immers altijd pas aan het licht als er uitbraken zijn!

 • Spotvogel

  Ik kom er zojuist achter dat de viraal besmette wintertaling die op Ruegen uit de lucht werd geschoten zich maar een paar kilometer vanaf een virologisch laboratorium bevond.
  Bovendien zijn er sinds De Wende op Ruegen meerdere Nederlandse boeren neergestreken die kippen- en kalkoenenfarms zijn gestart en voor gigavervuiling met stinkende pluimveemest en gier zorgen..Daarover publiceerde ik al in 2006 en 2008. Wellicht vinden we daar dus de oorzaak van alle virale ellende, maar die zal naar gevreesd mag worden vanwege economische belangen onder de pet worden gehouden. Virus is immers onzichtbaar! .

 • Professor P

  Spotvogel:
  In reactie 36 'Overigens zal de sector er aan moeten wennen dat het vogelgriepvirus geen moderne uitvinding is maar altijd al in de natuur voorkwam. Wildlevende dieren ontwikkelen daartegen immuniteit en er treedt zelden sterfte door op.'
  Vervolgens wijst u in reactie 47 een virologisch lab en de pluimveesector aan als oorzaak van alle virale ellende.
  We zijn het er toch hopelijk wel over eens dat:
  1) het virus een natuurlijke oorsprong heeft?
  2) de eerste verspreiding via deze immune wilde vogels plaatsvindt? • Khalid en zijn maten

  @ Spotvogel, door wie werden de onderzoeken aan wilde vogels die U uitvoerde gefinancierd? U was wel veel actief aan het onderzoeken in Duitsland,maar niet in Nederland als ik zo Uw bovenstaande reacties lees?

 • AmMy Consultancy

  Ik ben benieuwd wanneer iemand nu zijn `boerenverstand` gaat gebruiken. zover mij bekend is er nog nooit iemand ziek geworden door het vogelgriep virus als gevolg van het eten van een wild gevogelte dus daar ligt niet de kern van de zaak. Dus daar maar automatisch de schuld leggen vindt ik kort door de bocht en het tekent de reacties van vele welke klaarblijkelijk aan een enorme tunnelvisie leiden. Als je veel mensen bij elkaar propt onder slechte hygiënische omstandigheden dan krijg je allerlei ziekte uitbraken. Als je veel planten van 1 soort bij elkaar zet neemt de gevoeligheid voor ziekten enorm toe. dit zelfde geldt voor dieren welke je bij elkaar zet zonder enige natuurlijke weerstand in het bloed. Dit neemt nog verder toe als je de bedrijven steeds groter maakt, gebeurd in de natuur ook. Echter dan noemen we het natuurlijke selectie.
  De schuld leggen bij de consument omdat deze geen `eerlijke` prijs wil betalen is ook achterhaalt, de prijs voor een product wordt bepaald door het aanbod en niet andersom. Een oud gezegde is, en dat geldt nog steeds, de beste prijs wordt gehaald door de vraag min 1.

 • farmerbn

  Als je grotere stallen wilt verbieden moet je ook grotere vliegtuigen, scholen ,gemeentes, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, flats, stadsbussen enz gaan verbieden. Doet de natuurmaffia dat? Nee ,want dan krijgen ze minder sponsers en leden want die willen goedkoper vliegen enz.

 • Spotvogel

  Professor P, over dat eerste zijn wij het roerend eens, maar dat immune wilde vogels het virus tot in gesloten pluimveestallen zouden kunnen verspreiden lijkt me weinig aannemelijk. Omdat vogelgriepvirus zich in bepaalde omstandigheden razendsnel blijkt te kunnen muteren lijkt het meer voor de hand te liggen dat de abominabel slechte weerstand en het compleet ontbreken van enige immuniteit van al die opeengepakte kippen ervoor zorgt dat er zich in korte tijd een dodelijke mutant ontwikkelt. In welke mate de agrarische contactstructuren en de stalhygiene hierbij een rol spelen is een vraag die vooralsnog onbeantwoord moet blijven.

  Beste Kahlid cum suis. Even voor de duidelijkheid: ik onderzocht geen vogelgriep maar de verspreiding en jaarlijkse populatieontwikkeling bij Siberische ganzen in Midden- Europa en betaalde dat onderzoek uit eigen middelen. In ons eigen land deed ik als ambtenaar van LNV soortgelijk onderzoek.

 • PetervanKempen

  Spotvogel CS,
  eerst wordt de norm belachelijk opgetrokken voor de voedselkwaliteit door de consumenten geheel gek te maken en hen in te prenten dat er geen spoor van antistoffen en virus aanwezig mag zijn , hoewel vlees prima genietbaar en eetbaar is.
  Dan, losgaan op de massale wijze waarop die gekweekte behoefte wordt bediend door de boer die er zijn markt MOET vinden.
  Als men accepteert dat MKZ, varkenspest en vogelgriep geent en gevaccineerd mag worden , Men is hier de consument, dan is het probleem opgelost en hoeven duizenden dieren niet te sterven en verspild te worden voor een altaar van zogenaamde zuivere voedsel ketens.
  Als ik honger heb, eet ik die taling gewoon op en leef gewoon verder, , slim is hem goed te koken of bakken maar wellicht krijg ik er nog resistentie van ook.
  Moeilijk doen en wijzen naar anderen , lekker makkelijk.

 • Spotvogel

  Peter eet smakelijk. Maar denk bij het kluiven dan wel even aan de onfortuinlijke Rosmalense dierenarts Jan Bosch van de GD, die in 2003 zijn bezoek aan een stal met H7N7virus in Teeffelen (NBr) met de dood moest bekopen!
  Ik doe nooit moeilijk maar weet uit ervaring dat je virale en bacteriele ziektekiemen uitermate serieus moet nemen.
  Inmiddels hebben meerdere onderzoekers vastgesteld dat de bron van de snel muterende stammen van Aviare influenza niet in de natuur maar in de bioindustrie zelf gezocht moet worden. Door het uitrijden van de mest komt het virus in de natuur terecht en daar besmet het de wilde vogels. Het is dus exact anders dan de leugenachtige voorstellingen van zaken die er dankzij de vorige NVPvoorzitter Wolleswinkel, wijlen Wien van den Brink en Cees Veerman in voorjaar 2003 de wereld in gebazuind werden. Dat heb ik al in 2006 uitgebreid duidelijk gemaakt maar niemand wilde dat horen omdat er zakelijke belangen op het spel stonden. Maar iedere volgende uitbraak kan en zal een toxischere variant opleveren en uiteindelijk kan het zover komen dat het op grote schaal mensbedreigend gaat worden.
  Ik ben het volkomen met je eens dat er allang gevaccineerd had moeten worden en het is feitelijk misdadig dat dit niet allang gebeurd is omdat bepaalde exportlanden dat verbieden. Logisch denkend zoek je dan toch gewoon andere afzetmarkten die geen probleem hebben met vaccinatie. . Want kip en pluimveeproducten worden wereldwijd massaal gebruikt.

 • PetervanKempen

  Fijn dat je, hoewel anti jacht op verkeerde uitgangspunten, het hiermee wel eens bent. Dieren behoeden voor massaal ruimen kan dus alleen als de markt dat accepteert. Ik schat in dat je een grote invloed in de biologische sector en de alternatieve consumenten wereld hebt in Nederland . Ga die dan uitleggen dat ook zij af moeten stappen van hun eis dat vlees vrij van alles moet zijn en hun gedachte dat een los lopend kippetje per saldo sterker zou zijn dan die duizend in de schuur want die redenatie stap is echt te snel gezet.Dat de schade impact bij industralisatie van vleesproductie groter is mag duidelijk zijn maar moeten de consumenten die profiteren van de lage prijs dan niet ergens bijdragen aan het dekken van die consequentie die hun prijsgedrag oproept. Een boer moet verkopen en er is zoals je weet maar X volume voor biologisch ivm de kostprijs per kg verschillen van de productie methode. Ook dat is niet weg te praten. Ik heb bezwaar tegen het verketteren van een sector die levert wat de massa eist en als er iets misgaat als zwarte piet wordt weggezet.Eieren zijn steriel , kuikens ook, tot er, ergens vandaan , vogelgriep besmetting komt en dat dat specifiek bij massaal houden alleen zo is, is helemaal niet bewezen, integendeel. Geteld tov totalen zijn meer bio kippen ziek dan massa kip. Het blijft, als je dat niet mooi vindt, een raar gezicht maar de opbrengst en rendement liegen er niet om, nooit. Het ertegen ageren is dus emotie en geen verstand.

 • Spotvogel

  Peter, ik ga dus niets uitleggen wat niet uit te leggen is en wat bovendien haaks op de waarheid staat. Want het is opnieuw door wetenschappers vastgesteld dat er buiten pluimveestallen alleen maar milde varianten van AI voorkomen en dat het virus zich in pluimveestallen tot een dodelijke variant muteert. Dat wist ik trouwens al 10 jaar geleden toen ik nog bij de WUR werkte, maar tegen hardleerse betweters viel niet op te boksen!
  De sector en de politiek zullen onder ogen moeten zien dat het vogelgriepvirus - net als Salmonella - standaard aanwezig is in ieder koppel en dat de som van negatieve en positieve factoren bepaald of het virus zich al dan niet muteert tot een gevaarlijk type, of er resistentie tegen ontwikkeld wordt..
  Het is dom en fatalistisch om de realiteit te negeren en daarmee willens en wetens de volksgezondheid en het dierenwelzijn in gevaar te brengen.

  In de natuur is het nog nooit tot uitbraken gekomen en het feit dat AI aanwezig is in wilde watervogels zegt helemaal niks. Want wilde vogels hebben immuniteit en die ontbreekt ten ene male bij de doorgefokte dieren in propvolle stallen. Dat is geen aanname maar een Feit. En tegelijk een Tijdbom!

 • joannes

  In die Theorie @Spotvogel zijn bejaarden tehuizen en ziekenhuizen ook een groot gevaar. Veel zwakke (lage weerstand) bij elkaar en Virussen gaan muteren en winnen! Dat legt een tijdbom onder specialisatie en efficientie functies in de maatschappij want ivm de indirecte kosten, als management, procurement, en specialisten wordt concentratie gepromoot!

 • Professor P

  Volgens Spotvogel moeten kantoren sluiten en moet iedereen het bos in om eten bij elkaar te scharrelen... Er mag vooral niets aan fokkerij en veredeling gedaan worden. Zelfs ingrepen bij de mens staan ter discussie omdat dit de natuurlijke selectie in de weg staat. Het in stand houden van zwakke populaties betekent de onderdoorgang van de mens.

  PS Ook klopt het verhaal van Spotvolgel niet over het muteren tot een dodelijke variant in de stallen. Het pluimvee zal direct sterven, want er is geen immuniteit. Het virus overleeft dus alleen in de natuur en daar vinden jarenlang mutaties plaats, waarbij de kans op mutaties dus vele male groter is. Ook het mestverhaal klinkt niet aannemelijk: het virus heeft een gastheer nodig en zal maar korte tijd overleven zonder gastheer.

  Ik bespeur naast een aversie tegen de pluimveesector ook bevooroordeling in het wetenschappelijk onderzoek. Dit komt de betrouwbaarheid niet ten goede.

 • Spotvogel

  Onzin. ik wil niemand het bos in jagen om paddestoelen en beukennoten te verzamelen en ben overtuigd van het grote belang van een VERANTWOORDE en VEILIGE voedselproductie. Niet voor niks heb ik me geschoold in groenten en fruitteelt voordat ik via een bosbouwopleiding koos voor de ecologie. Vanuit die laatste discipline ben ik ervan overtuigd dat de moderne landbouw en veehouderij onverantwoord bezig zijn en een gevaar vormen voor zichzelf en voor de volksgezondheid. Je kunt wel knorren, kakelen, loeien, balken, blaten en mekkeren dat ik fout zit, maar er ligt een dis in Utrecht waarvan de inkt nog maar amper droog is en waarin dit klip en klaar wordt aangetoond. We leven in een KENNISECONOMIE en zelfs boeren zullen zich daarbij moeten neerleggen!

  Grappig dat deze 'professor' zichzelf in de mest vast zet, want de sector beschuldigt wilde watervogels ervan dat zij vanuit de lucht hun besmette uitwerpselen exact in hermetisch afgesloten pluimveestallen weten te deponeren. Aantoonbare en bewijsbare lariekoek!
  Buitendien ben ik allerminst bevooroordeeld, werkte vanaf 1972 bij een internationaal wetenschappelijk befaamd onderzoeksinstituut en zag met lede ogen hoe vanaf 1998 de WUR door het koppel Dijkhuizen-Veerman werd misvormd tot een fabriek waar elk gewenst advies te koop is. Daarom is het goed dat dit virale onderzoek plaatsvond aan de Utrechtse universiteit en dat er ook In Groningen en Rotterdam aan soortgelijke studies wordt gewerkt.

 • joannes

  @Spotvogel Die KENNIS ECONOMIE kan niet eens haar eigen financiële huishouding en overheids functies besturen laat staan netjes beheren! Het voorbeeld is de zoveelste financiële crisis met hoog geleerde instituten die ons naar de financiële afgrond leidde. Praat dus niet over absolute kennis want deze blijkt slecht bewezen de praktijk. Het is te vaak kennis voor bewijs om anderen te overtuigen tot het fout gaat!

 • Professor P

  Kennis economie is de kip met gouden eieren slachten. Verkoop de kennis aan het buitenland en vervolgens kan het in het buitenland goedkoper dan hier en weg is je economie. Universiteiten worden bovendien betaald naar het aantal studenten, dus plukken ze er maar duizenden uit het buitenland. Hier betalen we met z'n allen belasting voor.
  Hoe dan ook: we dwalen af van het onderwerp en zijn het er gelukkig samen over eens dat er geënt moet gaan worden. De pseudovogelpest enting wordt al tientallen jaren verplicht uitgevoerd. DOEI

 • Spotvogel

  Joannes en nepprof luister. Die kenniseconomie werd aan de WUR bedacht door Aalt Dijkhuizen, Rudy Rabinge en Cees Veerman en ik heb daar niks mee. Maar onze regering omarmt die flauwekul innig. Het is een boerse uitvinding om met de waarheid te rotzooien en als je het er niet mee eens bent: Veerman woont in Goudswaard en in de Dordogne en Dijkhuizen verdiende de laatste jaren 8 ton per jaar en is met de noorderzon naar het zuiden vertrokken. Inderdaad Prof, daar zou je ongevaccineerd Newcastle Disease van oplopen!

 • ohzo

  Als ik Spotvogel moet geloven gaan in de natuur geen beesten dood door virus infecties, alleen in stallen. Interessant. Dus dieren in de natuur sterven alleen door ouderdom..

 • leo,s vriend

  ohzo, bespaar je de moeite, Leo is overtuigd van z,n gelijk en geen 1000 deskundigen kunnen hem op andere gedachten brengen.
  Gewoon laten l#llen, hij verdwijnt vanzelf weer als er niemand hapt.
  Pas wel; op voor de andere pseudoniemen waar hij onder schrijft, hij gaat via dit medium discussies met zichzelf aan.

 • PetervanKempen

  @spotvogel ga die meer dan 200 dode chinezen even uitleggen dat hun dood door vogelgriep alleen maar komt omdat ze hun scharrelkippen niet genoeg lieten scharrelen toen de wintertalingen met het hoogpathogeen virus erover heen vlogen. 200 of meer dode chinezen en u heeft het over muteren in de stal tussen 'zwakke'gehouden dieren terwijl heel zuidoost azie een uitloop stal is waar de Wakker dieren bleek van worden. Voelt u nu dat u de weg kwijt bent? U spreekt uzelf telkens tegen omdat u niet objectief bent dat is de dood van de wetenschap. Ik begin te begrijpen waarom uw betrekking bij WUR niet voortduurde tot de dag van vandaag..........................................

 • Spotvogel

  Walgelijk zoals jullie je gelijk wilt halen met onzinnige beschuldigingen en vergelijkingen die slaan als een boer op een verse koeienvlaai. Het is inmiddels al door meerdere wetenschappelijke studies aangetoond dat wilde vogels niks van doen hebben met het uitbreken van hoogpathogene vogelpest in hermetisch dichte stallen waar zelfs boerenschaamluis niet in of uit kan. En Peter: ik wilde zelf niet meer bij die fake-wetenschapfabriek werken en doe al 10 jaar nuttig onderzoekwerk zonder nare bijsmaak.

 • minasblunders1

  Peter, als objectiviteit een criterium zou zijn om bij de WUR te werken, dan zou er weinig overblijven van de 'wetenschappers' die er nu zitten.

 • zon

  #spotvogel,je kunt zeggen dat de hedendaagse landbouw onverantwoordelijk bezig is.Maar hoe zou jij de mensheid willen voeden?
  Met biologische landbouw zou dat niet lukken?
  Er komen tekorten en maatschappelijke onrust.
  Ik kan niet meegaan met jouw stellingen ondanks dat je kennelijk zoveel kennis hebt.
  Jij stuurt aan op armoede en afhankelijkheid van landen die hun produktie wel willen behouden.

 • Spotvogel

  Nee zonnetje dat doe ik niet maar het speerpunt van toekomstige mondiale voeding moeten we zoeken in de biotechnologie. Die studie en ontwikkelingsrichting is de enige sector van de WUR waar ik toekomst in zie, want al het andere leidt tot overbemesting, waanzinnig hoge CO2 en ammoniakuitstoot, verwoesting van bodemstructuur en grondwaterkwaliteit,vergiftiging van de lucht en exorbitante epidemische uitbraken. Die weg loopt dood en is dat feitelijk al 30 jaar. Z|ure regen en zo, weet je wel. Dat waren de voortekenen! . .

 • PetervanKempen

  @spotvogel Nieuws gehoord van vandaag, 1 december 2014? vele smienten geconstateerd die poepten met het hoogpathogeen virus er in en springlevend waren. Naast de volgens u hermetisch dichte bedrijven. En maar blijven roepen dat het met schrrelvee niet zo is en dat het virus in die stallen muteert. Wees een vent en geef nu toe dat u het bij het verkeerde eind heeft, iedereen kan zich vergissen maar doorgaan met onbewezen theorien dat is jezelf te schande zetten met alle wetenschappelijke kennis die u wellicht heeft is soms het boerenverstand de enige waarheid.En biotechnologie: daarvan heb ik als jager en natuurliefhebber enige voorzichtige argwaan, die gen gemanipuleerde vierkante tomaten, ziekte bestendige mais en plofkippen wilden we toch kwijt. ? wat redeneert U toch zigzag, niet te volgen voor mij, maar ik ben ook een simplist.

 • alco1

  Wie heeft @VOGEL al geSPOT.

 • PetervanKempen

  In de buurt van de besmette bedrijven?
  Alles er voor over gelijk te krijgen denk ik.
  Het doel heiligt de middelen.

 • Khalid en zijn maten

  #69 Zure regen wordt ,als die er nog is niet veroorzaakt door de landbouw,want de uitstoot van ammoniak in de landbouw is op dit moment zo laag dat die niet te meten is ,en wordt daarom berekend door 'deskundigen' om diegenen die er belang bij hebben te voorzien van nieuw discussievoer.

 • Spotvogel

  Onzin Peter, er zijn bij Kamerik (15 km van Hekendorp en meer dan 30 km van Zoeterwoude en ter Aar ( welgeteld 2 keutels van een smient gevonden waarin AI-virus is aangetroffen. Althans, dat zegt Ron Fouchier, die meteen bazelt over miljoenen Smienten. Doe jezelf een lol en kijk op de site van Sovon hoeveel smienten er jaarlijks in ons land overwinteren Dat zijn er gemiddeld rond de 500.000, dus half zoveel als er mensen in Amsterdam wonen. Maar die Smienten maken deel uit van een populatie van amper anderhalf miljoen vogels die van Noorwegen tot in oostelijkTaimyr en midden Siberie broeden in een gebied dat 3x zo groot is als heel Europa. Kijk ook eens in het fotoboek van Ron Fouchier, daar zijn wij van geschrokken.

 • PetervanKempen

  @spotvogel, ja, en? we hebben geen keutels van die hele populatie dus geen vaste gegevens over het percentage besmette smienten van die 500000. De verspreiding over ons land genomen en dan op een perceel van twee smienten iets vinden, ik ben er van overtuigd dat die smienten het elkaar overdragen. Smienten trekken in zwermen . U heeft leuke en interessante vogelwaarnemingen geschreven, (waarin u oa aantoont dat de ellende van onbeheerde grauwe ganzen begon door het uitzetten door de neptuur organisaties, en ruime jacht ze kan reduceren) maar dat wil nog niet zeggen dat u overal verstand van heeft.

 • J@gertje

  Peter, ik heb je toch al gezegd dat, volgens de spotvogel, het onderzoek niet zou deugen? ;-))

 • Spotvogel

  Proficiat Peter, je kunt lezen en ben daarvoor geslaagd. Nu nog leren na te denken en alles kan nog goed komen met jou. Ron Foucher vond 2 virale keutels maar wie bewijst dat die niet van dezelfde smient waren? Hij heeft er geen DNA-profielen van vergeleken en roept maar wat omdat de opdrachtgever dat graag hoort. Bovendien: Kamerik ligt 10km van Hekendorp en amper 2 km vanaf die besmette stal liggen de Reeuwijkse plassen waar duizenden smienten slapen die tot aan de rand van Hekendorp komen grazen. Was het niet logischer geweest om daar keutels te bemonsteren in plaats van 10 km daar vandaan? Hier zit een heel vies sjoemelluchtje aan! Ik schreef trouwens dat jagers door aselectief afschot juist zelf overpopulaties van ganzen veroorzaken. Wel goed lezen hoor!

 • bankivahoen

  Is dat weer die ganzensoort waarvan als je er 1 afknalt er 10 voor in de plaats komen? Wat was de naam van dat sprookje ook al weer ?

 • Broes

  Wat bedoel je hiermee, Bankivahoen?

 • PetervanKempen

  @spotvogel, met mij komt het wel goed. Met jou weet ik niet want ik lees dat je eigenlijk niets van anderen voor waar wilt aannemen en overal complotten achter ziet. Wat aselectief afschieten betreft : ik heb verjagen met afschot geleerd van een boer die me met lokkers de ganzen hardhandig afleerde op zijn land te komen fourageren. Dat werken met lokkers laat je eerst de piken in dat cohort wat aanwezig is goed tellen en alleen daarvan schoten we dan een paar dood, de oudervogels niet. Weidelijk afschot door goed aanspreken wat er vliegt en een malse bout dus, zonder weduwen en weduwnaars voor twee seizoenen onder de ganzen.. Maar goed, door anti jacht clubs, waar jij ook lid van bent, is gebruik van lokkers verboden. Ook lood mag al tijden niet meer gebruikt worden. Alom jammeren dat er zoveel aangeschoten ganzen rondvliegen. Daar zit lood hagel in van Russische jagers maar dat noemen, dat zou te eerlijk zijn, of niet soms, lokvogel? (pardon spotvogel) Liever jagers criminaliseren, toch?Dat wij kunnen onderscheiden bij afschot is grondig bewezen door de onstuimige toename van Brandganzen die nu, op verzoek van de provincie die te gierig is om voor opvang te betalen, moeten worden afgeschoten. Ieder zijn kennis zou ik zeggen, ieder zijn eigen waarheid in deze discussie blijkbaar!

 • bankivahoen

  Dat was een licht cynische reactie op #77 dat als jagers vogels schieten er meer voor in de plaats komen Broes@.

 • Spotvogel

  Nee hoen, dat gebeurd bij alle ganzen waarvan de natuurlijke populatiesamenstelling wordt verstoord. Door dat in het wilde weg afknallen gaan de overblijvers zich onnatuurlijk sterk vermeerderen, Vroeger legde een gans 4 - 6 eieren nu tot wel 15 of 20 of meer. Peter zoals jij zijn er maar weinig. Het 'schadeafschot' wordt uitgemolken door via onderverhuur honderden euro's per dagdeel te vangen van stadse jagers zonder veld. dat weet jij net zo goed als ik. De hele opbouw van de grauwe ganzenpopulatie is naar de kloten geknald en daarom steeds grotere legsels. Dat is een FEIT! .

 • J@gertje

  Dooie ganzen leggen helemaal geen eieren meer.
  Ik hoef daarbij geen hoofdletters en uitroeptekens te gebruiken.
  Het is gewoon een feit.

 • DJ-D

  Ganzen gaan meer eieren leggen omdat ze meer natuurlijke vijanden krijgen in nl. Uit voorzorg gaan ze meer broeden. Heb een keer een ganzenest gezien met 27 eieren. Zat te broeden onder een boom met een reigernest.

 • joannes

  @Spotvogel, de natuurlijk populatiesamenstelling wordt bepaalt door hun welstand oftewel rijkdom aan voeding. Met of zonder jacht, die beesten hebben het veel te rijk hier. En met 20 eieren krijgen ze het nog niet kaal dankzij die ijverige boeren en natuurlijk die opgelegde beperkingen. De Natuur groeit altijd tot verzadiging! Tot ze zichzelf tegenkomen of hun concurrenten/vijanden!

 • alco1

  Greetje. Wat jij zegt gaat wel op bij vrucht bomen.

 • Spotvogel

  Je hebt volkomen gelijk Joannes en daarom roepen wij ook al tijden dat oneigenlijk voedsel leidt tot oneigenlijke aantallen. Dat er veel ganzen in ons land zijn gaan broeden komt door al die weiden met jaarrond mals en eiwitrijk gras.dat wel 8x per groeiseizoen gemaaid wordt. Dat is kat op spek! Doordat lieden als jagertje er ondeskundig lukraak op los knallen drijven ze de overblijvende vogels er toe aan om zich onnatuurlijk te gaan vermenigvuldigen. Dat zou niet zo erg zijn als al die jagertjes de vos met rust lieten want dat is de natuurlijke beheerder van ganzenpopulaties. Jagertjes zijn de kern en natuurontwikkelaars met hun aanleg van lukraak natte nieuwe natuur zijn de aanstichters van het ganzenprobleem! .

 • PetervanKempen

  @Alco en greetje, jullie hebben beiden gelijk. Een boom die het slecht krijgt gaat 'wanhopig 'meer vrucht zetten en bloeien om zich nog te vermeerderen voor het einde. Vandaar wortelsnoei om vruchtzetting te bevorderen. Ook dieren die veel gepredeerd worden zie je vaak grotere legsels/worpen krijgen maar dat is meer een design van de natuur op hun rol in de keten. Het is ook bekend dat bij goed voedsel aanbod er geen remmingen komen op de voortplanting tot er een ellende situatie komt dan nemen de worpen af zoals bij Vossen ed (en ook bij ganzen). Maar ook @Alco heeft gelijk dat ganzen zich suf kunnen eten door de beschermingen en beperkingen van jacht via? @ Spotvogel en co! De jagersopvatting is niet willen wachten tot er 'vanzelf' evenwicht komt, dan zijn de kwetsbare soorten weg en boeren failliet. Dat snapt de PvDD aanhang weer niet die zegt dieren eerst en weg met vleeseters, ja dan houdt het voor ons mensen op en komt er weer natuurlijk evenwicht, wij zien het alleen niet meer! Ik weet, simplistisch maar vaak ligt daar de kern van ieders eigen waarheid en het gehakketak onderling met andersdenkenden / groeperingen.

 • PetervanKempen

  @ spotvogel Ik was jou vergeten jij hebt ook gelijk dat soms jagers niet goed jagen en heel erg gelijk dat de onbeperkte aanlleg van natte natuur naast grazige COMMERCIEELE weiden het ganzen probleem als het ware heeft opgeroepen, als echter we dan moeten gaan wachten tot het 'vanzelf'weer goed komt???? Dacht het echt niet hoor en die vossen redden het ook niet zie maar de OVP en daarvandaan komende toenemende aantallen ganzen. Die vreten zelfs zoveel riet op dat bepaalde rietvogels erdoor zijn verdwenen de biodiversiteit vogels is er AANTOONBAAR door die onbalans binnen dat gebied door afgenomen. Heb jij dat wellicht onderzocht Spotvogel?

 • Spotvogel

  Jawel Peter en zodoende weet ik dat bijvoorbeeld de grote karekiet in de randmeren is uitgeroeid door ondeskundige natuurontwikkelaars en dat diezelfde idioten ook de OVP naar de gallemiezen hebben geholpen, Maar het is onzin wat jij zegt over die OVPvossen want dankzij SBB vreten die daar jaarrond. hertenbiefstuk, runderlappen en konikrookvleees van al die wrakke dieren die daar kreperen. Alleen in het voorjaar pakken ze ganzenpullen. .

 • alco1

  Ik weet niet wat ik lees!!! Borreltje gehad zeker, die gesmaakt heeft zeker. Zal eens vragen naar zijn naam. St Berenburg, St Berenburg....................

 • J@gertje

  Aha, ik snap het.
  Als jagers veel ganzen schieten leggen ganzen meer eieren.
  Maar als door de vos de ganzenpopulatie drastisch af zou nemen dan leggen ganzen ineens niet zoveel eieren meer.
  Er gaat dan bij de gans als het ware een knopje om en ze leggen minder eieren.

  Misschien moeten de jagers dan eens maar op weidevogels gaan schieten.
  Door predatie wordt de weidevogelstand steeds lager maar door afschot zullen de legsels weer veel groter worden, dus meer weidevogels in Nederland.

  De natuur zit, net als spotvogel, soms heel vreemd in elkaar.

 • J@gertje

  En nu ga ik achter de hazen aan.
  Hoe meer ik er schiet, hoe meer er volgend jaar bij komen.

 • PetervanKempen

  Hey boys hier komen we zo niet uit.
  Net aangegeven dat iedereen gelijk heeft alleen we dissen ons gelijk op voor eigen redenaties, dat lost niets op. @ spotvogel: graag uitleggen hoe het goed komt volgens jou, als wij niet 'alle vossen omleggen'( Is zowie zo niet zo maar goed) Je zegt net zelf: Vossen jagen alleen int voorjaar op de pullen , heb ik ook op propaganda film OVP gezien. Maar nu uitleggen: hoe vossen die met rust gelaten worden dan de ganzen stand in de OVP nu toch niet beheersen en beperken. Biefstuk van de kadavers , en geen trek in gans, dat is denk ik niet echt aangetoond. Nu zijn ze bijvoorbeeld zat van muizen en gaan echt geen moeite voor een weerbare gans doen hoor! 'Face it: A fox is a fox and there is nothing we can MAKE him do.'

 • J@gertje

  Peter,
  De enige oplossing is om in de winter en met name in de broedgebieden tot voor het broedseizoen zoveel mogelijk broedparen af te schieten.
  Om daarna na de eventuele toestroom van ganzen uit andere gebieden door afschot in te dammen.
  Deze methode heeft afgelopen voorjaar zijn vruchten bij mij in het veld al afgeworpen.
  Ook komend jaar ga ik hier gewoon mee door.
  Wat bralvogel hier verder van vindt zal mij een worst wezen.
  Die man heeft in de loop van de jaren al zoveel onzin verkondigd dat hij zelf niet meer weet wat hij allemaal geschreven heeft.

  Maar we dwalen steeds verder van het onderwerp af.
  Er is tot nu toe gelukkig geen enkel bewijs dat ganzen een oorzaak kunnen zijn van de uitbraak van vogelgriep.
  Ik zeg daarbij 'gelukkig' want als dat wel zo is dan is de ramp helemaal niet meer te overzien.

  Harm Niesen van de faunabescherming zegt letterlijk in een tv reportage, 'als er veel ganzen zijn, dan komen de natuurlijke vijanden, zoals infectieziekten en parasieten daar achteraan.
  Maar dat duurt even, maar de eerste tekenen die zijn er al'.
  Ik hoop natuurlijk dat hij ongelijk heeft maar dat je met deze manier van idealisme de hele pluimveesector in gevaar brengt zal Harm Niesen natuurlijk aan zijn reet roesten.

Laad alle reacties (91)

Of registreer je om te kunnen reageren.