Pluimveehouderij

Nieuws 666 x bekeken

GAO kritisch op salmonellabeleid USDA

Washington - Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) moet meer maatregelen treffen om besmettingen met salmonella en campylobacter in pluimvee terug te dringen.

Ook zou het ministerie richtlijnen moeten opstellen voor pluimveebedrijven om het besmettingsniveau terug te dringen. Deze aanbevelingen doet het instituut US Government Accountability Office (GAO), een toezichtinstelling van het Amerikaanse Congres.

De GAO deed onderzoek naar de effectiviteit van de salmonella en campylobacter-maatregelen van het ministerie. In de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan twee miljoen mensen ziek als gevolg van besmettingen met deze bacteriën na het eten van pluimveevlees. Reden voor de GAO om het beleid van het ministerie tegen het licht te houden.

De GAO concludeert dat het ministerie niet in staat is om informatie te geven over de effectiviteit van de maatregelen die sinds 2010 zijn ingevoerd om het besmettingsniveau in de primaire sector terug te dringen. Ook is er geen zicht op dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. De GAO concludeert dat er eisen gelden voor het besmettingsniveau op bedrijven, maar dat er verder weinig wordt gedaan om die eisen na te leven. De USDA stelt dat ze de eisen en normen herziet en op basis daarvan nieuw beleid door wil voeren.

Afgelopen augustus voerder de USDA nieuwe maatregelen door voord e verwerkende sector om het besmettingsniveau van de verwerkte producten terug te dringen. Onder meer tests op besmettingen werden verplicht gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.