Pluimveehouderij

Nieuws

Geen verdere vogelgriepbesmettingen rond Leusden

Den Haag - De screening van de tien pluimveebedrijven in het toezichtsgebied rond Leusden is afgerond. Er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden en er hoeven geen bedrijven te worden geruimd.

Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt. De legpluimveebedrijven in het gebied kunnen ontheffing aanvragen voor afvoer van de eieren naar het eigen pakstation. Er gelden strikte reinigings- en ontsmettingsregels voor de verpakkingsmaterialen van de eieren. Eén van de pluimveehouders heeft bovendien vleesvarkens. Deze kunnen nu ook worden afgevoerd.

Ook het antilichamenonderzoek is afgerond en heeft geen verdere aanwijzingen van besmetting opgeleverd.

Als er geen verder onverwachte verdere ontwikkelingen zullen optreden kan het toezichtsgebied over een kleine drie weken worden opgeheven.

Of registreer je om te kunnen reageren.