Pluimveehouderij

Nieuws 9 reacties

Drie stichtingen voor taken PPE

Zoetermeer - Drie stichtingen voor de pluimveesector moeten een aantal uitvoerende taken van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) overnemen.

Dat hebben de vier brancheorganisaties LTO-NOP, NVP, Anevei en Nepluvi bekend gemaakt. Eerder was al bekend geworden dat deze organisaties een overeenkomst hadden om gezamenlijk een aantal taken van het PPE over te nemen.

Voor de eiersector komt er een Stichting Samenwerking Eierkolom, waarin zaken als kwaliteitsaspecten en handelsnormen naast diergezondheid en volksgezondheid worden geborgd. Voor de pluimveevleessector komt er de Stichting Samenwerking Pluimveevleeskolom waarin worden ondergebracht IKB-kip en zaken als onderzoek, handelsnormen en kwaliteitsaspecten.

De vier organisaties richten verder de Stichting Samenwerking en Beheer Pluimveesector (SSP) op. Deze stichting moet de activiteiten van de beide andere stichtingen faciliteren. De SSP fungeert verder als overlegplatform voor de hele sector en is het aanspreekpunt voor de overheid en derden. De SSP zal het beheer van de databasesystemen van het productschap overnemen en zaken als crisismanagement, monitoring bedrijfsziekten, voedselveiligheid en volksgezondheid coördineren, voor zover dit de eierkolom of de pluimveevleeskolom overstijgt en een sectorbrede aanpak of besluitvorming vraagt.

De nu gevormde interbrancheorganisaties voor de pluimveesector voldoen aan de criteria die de EU stelt aan zo'n organisatie. Onder het nieuwe EU-landbouwbeleid is de mogelijkheid geopend om interbrancheorganisaties op te richten die ook regels op kunnen leggen. De overheid moet in die gevallen een Algemeen Verbindend Verklaring afgeven. In de komende Europese Landbouwraad moet een en ander worden afgetikt en definitief tot beleid worden gemaakt. daarna moet dit worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Waarschijnlijk is dat allemaal nog niet rond per 1 januari, wat betekent dat de nieuwe organisaties nog geen dwingende regels of heffingen op kunnen leggen.

Nepluvi-voorzitter Jan Odink wijst er in dat verband op dat er met name voor het Diergezondheidsfonds dan een onduidelijke situatie is. "Het PPE bestaat niet meer per 1 januari en kan niet meer heffen voor het DGF. De nieuwe interbrancheorganisatie heeft nog geen bevoegdheid om heffing op te leggen. We weten nog niet hoe de overheid dit probleem wil oplossen. Het PPE gaat in ieder geval het samenwerkingscontract met de overheid over het DGF per 1 oktober opzeggen."

Laatste reacties

 • lub tuf

  wel ja, we doeken er een op en krijgen er drie voor terug.kunnen ze niet die snavels van die zogenaamde pluimveebestuurders knippen.

 • lub tuf

  let op mijn woorden! dat sircus gaat binnen 5 jaar veel meer geld kosten dan het productschap.

 • l coumans

  van de regen in de drup , maar de regelkevers lopen weer lekker binnen.

 • kleitokkers

  Heren, lubtuf&coumans een te hoge kostprijs ?????

 • Khalid en zijn maten

  De bio sector word toch door het Skal gecontroleerd? Verder zullen de kosten in de biologische sector wel gelijk blijven,de stallen droog reinigen (lees stuiven) kan de boer zelf,eigenlijk zouden alle bio bedrijven verplicht nat gereinigd moeten worden. Gelijke monniken,gelijke kappen,maar ik heb begrepen dat het Skal zich daar niet druk over maakt.

 • hvhvof1

  Kalid,in de bio komen toch geen ziektes voor en Lpai !!!

 • l coumans

  khalid jij als insider weet toch als geen ander, dat hoe je schoonmaakt niet belangrijk is als je voor de nieuwe opzet een goede hygiene score haalt van onder 1,5 dus wat mekker je nog

 • Khalid en zijn maten

  @ coumans,de plek van de monstername is ook van belang,als je alleen monsters neemt van de plekken die direct met het ontsmettingsmiddel in aanraking zijn geweest dan zal de score wel goed zijn,ervan uitgaande dat jullie ontsmetten,zoals al die andere collega pluimveehouders dit doen.

 • l coumans

  khalid jij moet beter weten als service bedrijf de bemonsterplekken liggen vast in een procedure

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.