Pluimveehouderij

Nieuws

'Werken aan oplossingen uitlooprisico's'

Barneveld - NOP/LTO wil alle energie nu in gaan zetten om te komen tot structurele oplossingen voor de vrije uitloophouderij. Dat zei voorzitter Eric Hubers van NOP/LTO tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Pluimvee en Eieren in Barneveld.

NOP/LTO handhaaft wel het verzoek aan de staatssecretaris om te komen tot een ophokverplichting voor buiten gehouden leghennen. Maar de organisatie zal op dit moment niet actief verder lobbyen bij de staatssecretaris om die plicht in te stellen.

"Wij zien ook wel dat een ophokverplichting op dit moment ook in de maatschappij weinig draagvlak zal hebben", aldus Hubers.

Ook staatssecretaris Dijksma heeft in haar brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij wil komen tot structurele oplossingen op lange termijn. Daarvoor is overleg noodzakelijk met de Europese Commissie over mogelijkheden om te komen tot overkappingen, waarbij de vrije uitloopstatus blijft behouden. Eerder heeft de NOP/LTO aangegeven dat ze af wil van de verplichting om vrije uitloophennen jaarrond buiten te laten lopen. In het koude seizoen zouden de dieren gewoon binnen moeten kunnen zijn.

Tijdens de PPE-vergadering wees voorzitter Arend Mijs van de Anevei er op dat de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer meldt dat de Europese Commissie geen voorstander is van het instellen van een ophokplicht. "Er staat niet dat je wordt gestraft als je het wel doet, en dat verbaast mij", aldus Mijs. Volgens hem zou er mogelijk meer ruimte kunnen zijn om een ophokplicht in te stellen dan tot nu toe gedacht. Ook hij is voorstander van een veel minder rigide regelgeving voor vrije uitloophennen en zit daarmee op de zelfde lijn als NOP en NVP.

Jan Odink van de Nepluvi wees er op dat in zijn ogen de commissie van deskundigen die de staatssecretaris adviseert, te weinig rekening heeft gehouden in de beoordeling van de situatie met de koude omstandigheden dit voorjaar die van invloed kunnen zijn op verspreiding en virulenti van virus.

Of registreer je om te kunnen reageren.