Pluimveehouderij

Nieuws

Geen ophokplicht, wel andere maatregelen

Den Haag – Er komt geen landelijke ophok- of afschermplicht voor pluimvee. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma, die zich daarbij baseert op advies van deskundigen, is de gezondheid van mens en dier op dit moment niet in gevaar.

Wel treedt zij in overleg met Brussel om op termijn binnen de bestaande regels overkapping van buitenuitlopen mogelijk te maken.

Vorige maand stak op twee plaatsen in Nederland een milde variant van vogelgriep de kop op. Pluimveebedrijven in Lochem (Gelderland) en Zeewolde (Flevoland) bleken besmet en moesten worden geruimd. Naar aanleiding hiervan riep de sector op 21 maart op tot een ophokplicht van twaalf weken voor al het commercieel gehouden pluimvee.

Amper zes dagen later concludeerde de Groep van Deskundigen Pluimveeziekten dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is die dergelijke maatregelen rechtvaardigen; de uitbraken zouden niet wijzen op een andere situatie dan in voorgaande jaren. Toch heeft het nog bijna twee weken geduurd voordat Dijksma de knoop heeft doorgehakt. Overigens is regeringspartij VVD wél voorstander van een ophokplicht en overweegt de staatssecretaris met een motie daartoe te dwingen.

In de tussenliggende periode heeft wel op ambtelijk niveau overleg plaatsgehad met Rusland, dat voor de twee provincies waar een uitbraak was geconstateerd een importstop had afgekondigd. Volgens Dijksma zijn de Russen nu bereid het verbod terug te brengen tot de directe omgeving van de bedrijven. Daarmee zou het belangrijkste exportprobleem opgelost zijn.

Daarnaast wil de staatssecretaris op korte termijn het gesprek aangaan met de Europese Commissie over meer structurele maatregelen ter voorkoming van vogelgriep. Dijksma pleit voor een overkapping van de buitenuitloop van pluimvee, zonder dat de vrije-uitloopstatus in gevaar komt. In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou daar investeringssubsidie voor moeten worden vrijgemaakt.

De sector zelf heeft ook actie ondernomen, meldt Dijksma. Zo is oud-directeur Chris Kalden van Staatsbosbeheer in de arm genomen om een inventarisatie te maken van mogelijke maatregelen om de kans op besmetting met laagpathogene vogelgriep te verminderen. In mei worden de eerste resultaten verwacht. Het Productschap Pluimvee en Eieren komt binnenkort met hygiënemaatregelen en voorschriften voor de inrichting van de uitloop.

Of registreer je om te kunnen reageren.