Pluimveehouderij

Nieuws 78 reacties

Geen plofkippen, maar BOFkippen

Nederlandse pluimveehouders houden in hun stallen geen PLOFkippen, maar BOFkippen. Dit stelt de NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders). "Nederlandse kippen boffen dat ze in deze stallen zijn gekomen. Hun dierwelzijn is in Nederland, ten opzichte van de rest van Europa, het best geregeld", schrijft de vakbond in een persbericht.

"Nederlandse pluimveehouders moeten aan extra eisen voldoen bovenop de Europese regels voor welzijn, diergezondheid en voedselveiligheid."

De NVP gaat volgende week tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (door de bond Landbouw Efficiënte Veehouderijdagen) in Venray op zijn stand BOFKIP-stickers uitdelen. De bond wil dat deze stickers voor zoveel mogelijk consumenten goed zichtbaar worden. En wil consumenten verwijzen naar websites met eerlijke informatie over kippen en eieren.

De NVP vindt al jaren dat consumenten zelf zouden mogen bepalen wat zij kopen en eten. En dat een (vegetarische) actiegroep de consumenten geen ʼkeuze' mag opleggen.

Op de eerste beursdag, dinsdag 26 februari, zal de NVP de eerste sticker opsturen naar Wakker Dier. "Die heeft nogal wat informatieachterstand en neemt het niet zo nauw met de waarheid."

Laatste reacties

 • BW

  Goed bedacht van de NVP. Hoop dat het goed aanslaat bij ge consument.

 • schoenmakers1

  goede actie nvp, waar blijft lto?

 • kleitokkers

  Jammer dat de nertsen niet mogen boffen.

 • agratax2

  schoenmakers1. LTO eet geen plofkip en ook geen bofkip, zij houden het bij rundvlees gemaakt van paard.

 • sjang

  Prachtige slogan. Nu net als wd en db elk uur op de radio en tv.
  Hier mag lto/productschap best wat geld in investeren.
  Dit is een nette manier om met dezelfde wapens terug te slaan als sector.

 • j.g.verbeek1

  Perfecte reactie,immers de beste verdediging is altijd nog de aanval.

 • Leo van Malsen

  Prima actie, hopelijk de eerste van vele... Maar hoeveel consumenten zullen er op de landbouwdagen af komen????

 • PetervanKempen

  een wetenschappelijk onderzoek verklaarde de 'plofkip' Kweek en dierhouderij vele malen milieuvriendelijker dan scharrelende, losse macroidiotische kippen.
  Doe het onderzoek resultaat bij de Sticker en deel uit op stations ed.

  Nooit wegkruipen voor zulke intimidatie clubs

 • Buurman

  Juist de bezoekers van de beurs kunen zorgen voor verspreiding van de stickers.

 • wijton

  Eindelijk komt er nu een tegenaanval die de enigste juiste is tegen dat belachelijke Wakker Dier. Zij proberen een bedrijfstak kapot te maken met een valse informatie. Zulke kippen als zij tonen, die hebben wij als poelier nog nooit in onze lange carrière gezien. Zij praten over dingen waar zij totaal niets van weten. Onze kippenboeren gaan met zorg en liefde om met de dieren. Laat ze eens gaan kijken, maar dat doen ze niet. De controle op de kwaliteit van de kuikens is streng, en dat is prima!

 • John*

  de grote kans voor een goeie promotie: de huishoudbeurs is net achter de rug

 • aornt

  Op zondag 11.00 uur komt Oplaat bij TV-Gelderland de bofkip promoten.

 • joannes

  Een nieuw fris initiatief met die provocerende taalkundige kwinkslag die aandacht vraagt en aanzet tot nadenken. Nadenken over.... of we in Nederland soms niet te ver gaan en.... Nederland als serieuze producent en pluimveehouder. Proficiat! Nederlanders moeten het gevoel krijgen dat ze het, zeker in verhouding, op alle fronten, óók de dierwelzijn en millieu, goed doen, en streven naar het beste. Alle belangen gebalanceerd in het belang van de consument.

 • hilderink

  Beste wijton, als u zegt 'met zorg en liefde' dan hebt u het over normen en waarden. Laat het duidelijk zijn dat die nogal verschillen per persoon (IQ, EQ, referentiekader etc.). Zoals u het stelt gaat uw bewering dus niet helemaal op. Mvg.

 • reiziger

  goed aktie verander de naam sjoert van de wouw ook maar in sjoert van de wauws
  en wakkerdier wordt wakkerburger veganist wordt egowist gunt een ander mens geen vrijheid de keuze te maken voor vlees
  wereldburgers verenigt u bevrijd u van de profeten en communiten maak u eigenkeuzis en laat u gedachten niet gijzelen door de schreuwers en bedriegers

 • alco1

  Mensen die iets maken of produceren kunnen heel gemakkelijk aangevallen worden. Nu Wakker Dier ook iets neerzet, de plofkip reclame is er de mogelijkheid naar hun toe dat te doen. Doe het wel waarheidsgetrouw, anders kan de bal nog weer terug gekaatst worden. Heel veel succes gewenst met dit initiatief. De BOFKIP

 • jordi 1455

  Wakker dier's enigste doel is, is de hele veehouderij uitroeien. Ik vindt dat wij boeren een vuist moeten maken en Wakker dier voor de rechter slepen jegens laster en discriminatie.

 • jordi 1455

  We kunnen wel zeuren maar we moeten actie ondernemen want ze winnen steeds meer zieltjes en maken ons het steeds moeilijker dus stoppen dat wakker dier.

 • joannes

  Ah daar hebben we @hilderink weer, die commentator die zich te goed voelt voor een open discussie, en direct zijn persoonlijke definitie van de abstracte waardes als ¨zorg en liefde¨ superieur stelt. Het is duidelijk dat hij zich profileert /kwalifiseert als iemand die er verstand van heeft. Maar in eigen kring; de incidentele toeschouwers! Een kring die het zich kan permiteren van tijd tot tijd commentaar te leveren op het recht van; ¨vrijheid van menings uiting¨ ! Hij moet zich realiseren dat hij met die hautaine toon buiten de realiteit plaatst, in het groepje kamerdeskundigen / geleerden! Bescheidenheid is een schaarse kwaliteit geworden, ook op specifieke vakgebieden als huisdieren houden.

 • Mozes

  hilderink #14, De normen en waarden die u er op na houdt hebben vooral met hypocrisie te maken. Wat vindt u er van dat de consument intensieve veehouderij afwijst maar in de winkel een voorkeur heeft voor kiloknallers en plofkippen?
  U bent zeker wel voorstander van het nertsenverbod? Wat vindt u er van dat het dragen van bont juist toeneemt en niet verboden wordt?
  Die vermeende morele superioriteit van dier- en milieuactivisten is ronduit walgelijk.

 • jordi 1455

  Uit de weg ruimen (bewijze van spreken) die vega-taliban dan kan de boer weer rustig aan het werk.

 • hilderink

  @joannes, wat kom jij dom over! Ten eerste: is dit geen open discussie? 2: ik draag slechts feiten aan; de invulling c.q. uitvoer van 'met zorg en liefde' voor je dieren zorgen = simpelweg afhankelijk van normen en waarden en die verschillen per persoon. Begrijpend lezen is zeker nooit jouw sterkste kant geweest; ik heb het niet over mijn normen en waarden en stel dus ook niks superieur! Normen en waarden verschillen per individu. Punt. Kun je mij in hokjes (proberen te!) duwen maar daar kan ook jij helaas niet omheen! Het kan best zijn dat wijton’s leveranciers goed voor de kipjes zorgen en elke avond een slaapliedje voor ze zingen. Ik lees dan ook graag hoe wijton die kwaliteit waarborgt. 3: je zit er wéér volkomen naast; jammer voor jou maar je hebt echt geen veganistische pluimvee-leek tegenover je. De kipjes van de liefdevolle boertjes (?) die wijton verdedigt zijn écht niet representatief voor de NL’se pluimveestapel. En juist dat andere deel spant een organisatie als WD voor haar kar. Is WD daarmee fout bezig en moeten we die lui maar 'uit de weg ruimen'? Helaas voor jou joannes (e.a.) is het antwoord nee. Ze zijn kritisch, of snap je dat niet? Gaan ze in hun werkwijze soms wellicht te ver? Ja, hierin geef ik menig verstokte plofkippenhouder gelijk. Op je gezwets over vrijheid van meningsuiting ga ik echt niet in. Lees je eigen reactie op mijn bericht nog maar een keer en doe je best om mijn stelling te begrijpen! Heeft hier helemaal 0,0 mee te maken.

 • hilderink

  Beste Mozes, ook u komt een beetje dom en vooral arrogant over. Ik kan prima leven met dat u denkt te weten welke normen en waarden voor MIJ persoonlijk gelden. Echter hebt u geen flauw benul van mijn handelen in de praktijk, en dus kunt u ook niet oordelen dat het om hypocrisie zou gaan. Overigens zijn normen en waarden persoonlijk en kunt u dus ook niet in z’n algemeenheid over hypocrisie spreken.
  U generaliseert nogal vindt u niet? Dat is niet handig; moet u niet doen! Er is een groep consumenten die de intensieve veehouderij afwijst én heel verstandig niét kiest voor de kiloknallers en plofkippen. Er zijn echter ook consumenten die de bio-industrie niet goedkeuren maar door andere oorzaken een compromis moeten sluiten bij hun keuze, en dan toch maar een goedkoper kipje (uit Roemenië?) kiezen. De groep consumenten (en zeker niet dé consument) waar u het over hebt is mijns inziens te bekrompen en niet in staat om te begrijpen welke gevolgen een bepaald agrarisch systeem heeft of kan hebben.
  Met uw nertsenverbod dwaalt u een beetje af. Dan gaan we het hebben over maatschappijen en hun niveau van beschaving. U zegt het maar. Overigens wil ik u best zeggen dat ik inderdaad voorstander ben van het betreffende verbod. Dit gerelateerd aan de definitie van ‘beschaving’. Pak ‘m er maar eens bij zou ik zeggen! Hoe we een dergelijk verbod als maatschappij ten uitvoer brengen bij de personen welke ooit in die sector zijn begonnen is een ander verhaal.

 • reiziger

  profeet hilderink u bekropen viesie is een geloof wat u denkt dat zo de hele wereld moet denken mozes heeft dit zeer juist gezien jezus had ook tegen mozes gezegt dan hij alle dieren en planten mocht gebruiken mits hij ze goed verzorgede een ezel voor te ploegen een paard voor te rijden en een kip voor op te eten en een nert om kleding van te maken net als een koe en zo denken miljoene mensen op de wereld en wie bent u om ze deze keuze te verbieden zelf jouw houd is geen veganist die kun je dus wel laten verhonger als je geen kip meer mag slachten maar op een dag als jouw wereld werkelijkheid wordt zal jouw hond jouw op eten want aan jouw groenten thuin begint hij niet
  mvrg weredburger op toertocht

 • reiziger

  breaking news
  veganist opgeeten door eigen hond

  een veganist die zijn hond probeerde te bekeren tot zijn geloof heeft dit met de dood moeten bekopen
  het stek vermagerde dier die al dagen geen vlees meer te eten kreeg slechts allen sla en komkommer heeft uit wanhoop zijn eigen baas op gegeten
  de officeer van justtie bekijkt de zaak of de hond vervolgt moet worden of dat het dier vrijgesproken wordt omdat hij zijn daat uit zelfverdediging deed omdat de situatie voor de hond levensbedreigent was

  einde van het nieuws

 • joannes

  @Hilderink, het is altijd moeilijk je eigen kwaliteiten in te schatten, we zullen het aan de overigen overlaten jouw of mijn mening te waarderen. Al geef je zelf al in je vervolg commentaar aan dat één interpretatie persoonlijk is, die van ¨zorg en liefde¨, en later ¨ik heb het niet over mijn normen en waarden¨ kan je met een logische en onvooroordeelde geest concluderen dat jij je interpretatie ¨zorg en liefde¨ voor de gemiddelde burger wil laten gelden. Nu, dat alléén heb ik in je commentaar geobserveerd, gecommuniceerd en vooral gewaardeerd. Want wie ben jij, mij of anderen, de les te lezen over mijn interpretatie van ¨zorg en liefde¨?

 • Frenske

  Jullie Bofkippenhouders zullen dan wel geen Plofkippen meer produceren,ze worden wel nog ingevoerd,als de NVP en alle andere pluimvee org. wat meer energie en tijd staken om dit tegen te gaan kreeg de Nederlandse kippenhouder meer aanzien,ook zijn er enkele gebieden in Nederland waar de kippenindustrie veel overlast bezorgd door de grote consentratie(fijnstof e.d.).
  Spreiding zou ook veel helpen om het imago te verbeteren.

 • Coanma

  beetje raar dat we iedere dag vlees MOETEN eten (vroeger was een keer per weel het geval en nu is dat ondenkbaar en dat voor zoveel mensen), daarom is er zoveel intensieve veehouderij en die BOF kip is ook een mooie verdraaiing. Inderdaad zal het in Nederland beter zijn dan in andere landen, alhoewel dat niet zo maar in zijn algemeenheid gesteld kan worden want er zijn ongetwijfeld verschillen, maar dat wil niet zeggen dat het wel beter kan. Maar we gaan de komende 10 jaar gewoon verkondigen dat het allemaal uitstekend is, het wachten is op de een of andere nieuwe rotziekte ben ik bang.

 • joannes

  @Coanma, ga je geschiedenis boekjes eens overlezen. Het katholieke geloof verkondigde de vleesloze vrijdag, waarschijnlijk geboren uit een disciplinerings regel, waarmee het bewustzijn gemotiveerd moest worden. Verder was het alleen armoe die de beperkende factor was, zoals nu nog bv in China of andere ontwikkelende landen. En niemand moet, maar is vrij zijn eigen menu te kiezen, ook al is dat vlees..... toch!

 • hilderink

  OOO wat ben jij lekker naïf aan het lullen @wereldburgertje! Een opgeschrikte in het nauw gedreven angsthaas. Weet je wat jij moet doen?! Heel rap naar een opticien toeren en een verrekijker op je snufferd laten monteren. LEER LEZEN mens! Ik verbied niemand iets.
  De discussie verloopt een stuk prettiger als jouw reactie ingaat op de mijne, en niet door dergelijke flauwekul rond te bazuinen.
  Voor eenieder die mij zo graag in hokjes wil duwen zal ik bij deze enkele deuren (naar andere!) hokjes openen. Allereerst ben ik, zoals eerder aangegeven (...), géén veganist. Ook geen vegetariër. 1-0 voor mij. Ten tweede heb ik geen hond. Wel hebben we een kat die iedere dag heerlijk vers vlees krijgt zonder granen of groente troep aan toevoegingen. Puur vlees! Iets met dierwetenschappen... Dat beestje is prima in orde, mooie vacht ook. En zodra ons huishouden verrijkt wordt met een hond krijgt ook die elke dag heerlijk vers en puur vlees!
  Die groentetuin heb ik ook niet. Gaat er overigens wel komen. Ik weet niet of jij in die wetenschap bent maar de mens is een omnivoor, en eet naast een heerlijk stukje vlees dus óók groenvoer... 3.0 lijkt me.
  Even de stand noteren... oei: 3-0 voor mij. Gaat lekker. En om de wedstrijd af te sluiten, want zeg nou zelf: daar lijkt het wel een beetje op niet? gun ik mijzelf nog maar een bonuspuntje voor jouw bizar onnozele reactie #25. Gast...: hoe oud ben je echt?!
  Game over vriend; volgende keer beter.

 • hilderink

  heh wat sneu joannes, je kunt er nog steeds niet bij met je bovenkamer...

 • FSE Frank

  Weer je wat ik nu in alle commentaren niet begrijp, waar blijven de cijfers van de verschillende houderij systemen ?
  uitval, uitstoot, voer opname, fijnstof, CO 2, voetafdruk etc.
  Als je alleen emotie gebruikt dan kom je geen steek verder.

 • joannes

  @Hilderink, je bent kwestbaar voor kritiek en laat al in veel opzichten zien dat je je niet met die bekende Groep aktivisten geïndentificeerd wil worden; daarmee ben je welkom. Maar laat die commentaren over ¨zorg en liefde¨ achterwege wanneer je daarmee commentaren wil classificeren in IQ en EQ waarden want daarmee wordt je Hautaín

 • alco1

  @Hilderink, je hebt een manier van schrijven, waarmee je mensen tegen je in het harnas jaagt. Echter kan ik nergens iets lezen waarmee je aantoont verstand van zaken te hebben. Je veroordeelt zonder aantoonbare bewijzen en dat schiet juist de mensen die het met de hand op het hart goed doen in het verkeerde keelgat.

 • reiziger

  @hilderink heb je stres je reageert als een kip die opgejaagt wordt door de vos je kakelt als een kip zonderkop

 • palmkes55

  Al deze normen werken kostenverhogend. We vinden het normaal, maar vinden het ook normaal dat ander voedsel, geproduceerd aan lagere normen en bovendien concurrerend, ingevoerd wordt. Verplicht aan iedereen die voedsel wil verhandelen om te voldoen aan onze normen. (dit geldt dan niet enkel voor kippen, maar voor alles). Er zal dan GEEN voedsel meer ingevoerd worden.

 • hilderink

  beste alco1, ook jij zou er goed aan doen een goede leesbril aan te schaffen; ik veroordeel helemaal niemand. Hoe kom je daar bij?
  Verder is het in deze totaal niet van belang wel of geen verstand van zaken te hebben; ik noem slechts enkele feiten. Waaronder - en ik blijf herhalen...word ik toch echt een beetje moet van - dat normen en waarden per individu verschillend zijn. Punt. Daar kan ook jij niet omheen en ook veroordeel ik daar echt niemand mee. Wijton geeft aan nog nooit dergelijke kippen als getoond in berichtgeving door WD gezien te hebben. Dat is fijn. Betekent echter niet dat dergelijke kippen niet bestaan! Ik stel dat de kippen die wijton aangeleverd krijgt niet representatief zijn voor de Nederlandse (gangbare) pluimveestapel. Mag ik dat niet zo stellen omdat ik geen verstand van zaken zou hebben? Dergelijke dieren welke WD laat zien zie ik met eigen ogen in de praktijk... Er zijn vast en zeker zogenaamde 'BOF kippen', daarvan ken ik ook voorbeelden (uit de praktijk beste alco1), alleen gebruikt WD de nog-niet-BOF-kippen. Soms overdrijven die lui daarmee, en dat stuit ook mij tegen de borst.
  Fijn dat ik daarmee welkom ben joannes, alleen heb ik geen kritiek te vrezen aangezien je op feiten geen kritiek kunt hebben tenzij ze onjuist zijn. En voor de allerlaatste keer en de personen die het nóg niet snappen: eenieder van ons heeft eigen unieke normen en waarden. Feit. Daar kan niks onjuist aan zijn. Gegroet!

 • koestal

  de consument kijkt alleen maar naar de prijs

 • koestal

  het zijn bofkonten

 • alco1

  Hilderink, iemand dom en arrogant noemen.
  Kun je er nog niet bij in je bovenkamer.
  Wat kom jij dom over.
  Op je snuffert laten zetten
  Naïef Lullen.
  Dat is voor mij achterbuurten taal.
  Ik ga er voor om een zo open mogelijke discussie te maken over de voedselveiligheid t.a.v. de volksgezondheid en over het dierenwelzijn. Mensen zoals jij zaaien alleen maar haat en blokkeren een goed overleg.

 • Larkens

  Ik vind het wel grappig bedacht, die 'Bofkip' maar ik kan me haast niet voorstellen dat de consument dit serieus neemt. Maar goed, het valt te proberen. Jammer overigens dat NVP een organisatie als WakkerDier afschildert als een veganistische actiegroep. Dit is feitelijk onwaar. Kijk maar op http://www.wakkerdier.nl/algemene-info-wakker-dier.
  'Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin de dieren uit de veehouderij met respect worden behandeld. Ook deze dieren hebben recht op een dierwaardig leven.:
  - Dieren Leven met ruimte – binnen en buiten – in een natuurlijke omgeving.
  - Een natuurlijk groeitempo.
  - Geen pijnlijke ingrepen.
  - Biologisch vlees, met een goede prijs voor de boer, ligt volop in het schap.'
  Er staat nergens dat je geen vlees meer zou moeten eten. Alleen wel minder en meer rekening houden met dierenwelzijn. Waarom zou je hier op tegen zijn?

 • Larkens

  sorry, vegetarische actiegroep ipv veganistische actiegroep....moet nu zelf ook geen onwaarheden vertellen natuurlijk :-).....

 • jordi 1455

  Larkens dan heb je hun facebook pagina nog niet gezien. alleen vegetarische recepten en vleesschandalen.

 • joannes

  Kortom, aanvullend op wat @jordi1455 opmerkt, @Larkens; schijn bedriegt wanneer we ons verdiepen in de Wakker Dier propaganda. Rood Kapje vergiste zich ook in de Wolf met Schaapskleren. En van Schaapskleren bedienen jullie je, principele, mogelijk en/of bijna religieuze vegetarische actie groep.

 • Nines

  prima dat er iets wordt gedaan om het goede verhaal van de pluimveehouder te verkondigen, maar de actie van bofkip klinkt mij als moddergooien in de oren. Bovendien is dit pas een jaar nadat wakker dier al actief actie heeft gevoerd. Is dit allemaal niet wat laat op gang gebracht en wordt dit wel op de juiste manier gedaan? Het imago van boeren is al niet erg hoog, wat zijn de consequenties van deze actie?

 • Larkens

  jordi 1455, dat klopt. Maar die vleesschandalen hebben dan ook alles te maken met de bio-industrie waar ze tegen zijn. En vegetarische recepten om een alternatief te bieden voor vlees. Als iets wilt verminderen (nog steeds niet niet verbieden) moet je ook een alternatief bieden.
  Je ziet op Facebook ook artikelen over voorbeelden van goed gedrag: 18 feb: comfort class varkensstal (1 beter leven ster), 16 feb: kies EKO vlees (foto van varken), 13 feb, groei omzet van de 1 beter leven ster kip, 7 feb: c1000 verkoopt nu ook de 1 beter leven ster kip.
  Kortom: allemaal artikelen waarbij de verkoop (en dus consumptie) van diervriendelijk vlees positief wordt benoemd. Dan vind ik dat je een verkeerd beeld neerzet als je ze een vegetarische actiegroep noemt. Zelf ben ik geen vegetarier maar ben wel donateur van WakkerDier omdat ze zich richten op consumenten. De consumenten bepalen uiteindelijk wat er in de schappen komt te liggen. Daarom vind ik het goed dat consument een besef wordt bijgebracht dat ze met haar keuze (koopgedrag) zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Dat lees ik ook van vriend en vijand hier op de site: de consument bepaalt. Alleen vind ik wel dat je het de consument wel heel moeilijk maakt om een ethische keuze te maken als je een zeer dieronvriendelijke plofkip voor een kwart van een normale kip in de winkel ziet liggen.

 • bankivahoen

  Welke SF film was dat ook weer waar de aardbewoners heel vriendelijk waren tegen de buitenaardse wezens en daarna steeds vernietigd werden. Dat gevoel bekruipt me steeds bij allerlei actiegroeperingen.Joannes @ ziet het ook goed ,verder zijn er weinig die dit door hebben!

 • alco1

  @Nines. Het is zeer zeker een veel te late actie, er is al veel schade door ontstaan, maar laten we blij zijn dat er eindelijk mensen zijn die onrecht durven aan te pakken.
  @larkens. De laatste zin: Waarom zou je hierop nog tegen kunnen zijn? Daarop geef jezelf het antwoordt al met. De schappen liggen vol met biologische producten. Deze zouden leeg moeten zijn, dan is er afzet.

 • Larkens

  @nines, mee eens. Bij mij komt de Bofkip actie over alsof de sector de consument wanhopig weer een beeld wil opdringen dat er helemaal niets aan de hand is. 'Ga maar weer slapen consument en maak je niet druk om hoe je voedsel wordt geproduceerd.' Ik denk niet dat de consument dit slikt (en terecht wat mij betreft). Ik zag net een reportage op EenVandaag over een biologische kippenboer. Volgens mij is dit de toekomst. Verschoon de sector van elke vorm van misbruik/schandalen en richt je op een sector zoals de consument 'm graag ziet. En help de consument om een goede keuze te kunnen maken door die goedkope dieronvriendelijke gewoon niet meer te leveren. Je wilt toch een product leveren waar je ook werkelijk achter kunt staan? Een kip die in 6 volgroeid moet zijn en niet zonder antibiotica ziektevrij is te houden, kun je toch niet vol trots een 'goed product' noemen? Maar goed, daar mag iedereen zijn eigen mening over vormen. Met alle begrip overigens hoe kippenboeren in deze situatie zijn terecht gekomen. Van de zijlijn is het altijd makkelijker om je mening te verkondigen en dat geldt ook voor mij.

 • jordi 1455

  @Larkens
  wakker dier doen net als of de hele sector zo slecht is als op de foto, en maakt het nog bond om nog een hoop leugens er bij te vertellen zoals dat boeren graaiers zijn en zo dat is niet eerlijk.

 • hilderink

  @alco1, jij 'maakt' een discussie?? Redelijk dirigerend niet?
  Valse en flauwe beschuldigingen, dat komt voor mij van lompe domme boeren.
  En dat pik ik niet. Ik hou me echter wel in, in tegenstelling tot anderen die de discussieruimte vervuilen met hun stempels en hokjes.
  Refererend naar mijn eerste reactie (#14) zie ik niks aan 'achterbuurten taal', en ook geen blokkade voor een net overleg! Jij wel?
  Helaas haken domme boertjes daar al af...

 • ruben1979

  @Larkens, een van de leugens van WD betreft het antibiotica gebruik. Jij stelt dat kuikens niet zonder antibiotica ziektevrij te houden zijn, hoe is het dan mogelijk dat ik (vleeskuikenhouder) al 3 rondes kuikens antibiotica vrij heb afgeleverd? En dit is echt geen uitzondering.

 • Larkens

  WD vindt de hele bio-industrie (per definitie) slecht. Niet de sector maar het systeem van de intensieve veehouderij. Binnen de sector zijn er ook systemen (biologische boeren) die ze wel OK vinden en waar ze ook positieve publiciteit aan geven. Dat ze vertellen dat boeren graaiers zijn heb ik nog nergens gelezen. Waar heb je dit vandaan? Dat zou inderdaad niet netjes zijn. En over welke leugens heb je het precies. Voor je het weet ga je zelf een beeld creëren en daar is niemand bij gebaat. Mijn ervaring is dat je WD niet snel zult kunnen betrappen op onwaarheden.

 • alco1

  Hilderink. Stel er wordt van je gezegd dat je een kinderlokker bent en ze zeggen erbij. Daar hoef je toch geen kennis en bewijs van te hebben, het is toch vrij om wat te zeggen. Ik zou terecht zeer boos zijn, net zoals met geen enkele kennis over iemand's levenswerk oordelen.

 • Larkens

  @ruben1979: dat (plof)kippen niet zonder antibiotica zijn te houden had ik eerlijk gezegd niet van WD (al is dat wel het beeld wat geschetst wordt) maar van een lokale veeboer waar ik mijn vlees koop. Ik dacht dat hij wist waar hij over praatte. Maar als jij geen antibiotica gebruikt dan neem ik dat gelijk van je aan. En excuus mijnerzijds. Maar wat zijn volgens jou dan de feiten? Het antibiotica gebruik in de pluimveesector is voor zover mij bekend toch wel een probleem? Dat wordt ook hier op de site niet ontkend en zelfs het CDA wil een flinke vermindering van het antibiotica gebruik. Waar is het dan precies een probleem en waar niet? Hoe kun jij (je kuikens dan...) zonder antibiotica gebruik en je collega's (welke groep) niet?

 • jordi 1455

  antibiotica moet bij de dieren worden teruggedrongen maar ook bij de mensen en bij die laatste hoor je niks over. kom je bij de huisarts ik ben grieperig en voel me niet lekker en dan krijg je al een kuur voor een week die je moet nemen terwijl je beter kan uitzieken.

 • Larkens

  @jordi, ik zou een andere huisarts nemen ;-) Maar je hebt gelijk hoor. Gewoon uitzieken (zoals dat natuurlijk verantwoord is) lijkt mij ook het beste.
  Om nog even op de kippen terug te komen: ik begrijp dat er nu ook een voorstel ligt om een sterker kippenras te gaan gebruiken. Lijkt mij een goede zaak. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ras vervolgens niet weer doorgefokt wordt tot een kwetsbare vleesfabriek gericht op zoveel mogelijk vlees in plaats van te richten op een gezond een weerbaar ras? En dus antibiotica ook in de toekomst niet (of tenminste niet meer preventief) nodig is?

 • alco1

  Hilderink. Het zijn toch feiten dat er kinderlokkers zijn.

 • Khalid en zijn maten

  Eigenlijk komt het erop neer dat iedereen de kippen een beter leven toewenst... Maar om een kip een beter leven te geven moeten er in elk geval meer kosten worden gemaakt,zij het in de aanpassing van huisvesting,voer of arbeid.Dit kost geld en uiteindelijk word het kippenvlees dus duurder,maar gaat de consument dit ook waarderen?

 • ruben1979

  @Larkens, feiten zijn, dat we veel kuikens in een stal houden (economisch noodzakelijk). Dat onze kuikens aan het einde van hun leven massaal door de poten gaan is een leugen (deze kuikens zouden dan sterfen omdat ze niet bij voer en water voorziening kunnen komen), wat niet wil zeggen dat er bij mij in de stal geen enkel kreupel dier te vinden is, dat onze kuikens ontstekingen aan de borst zouden hebben, is een leugen (deze dieren zouden worden afgekeurd, dus reken maar dat we daar voor oppassen), het antibiotica gebruik zoals vaak wordt voorgesteld is een leugen (het lijkt soms wel net of het gratis af te halen is of zo). Dat we ons er als sector van bewust zijn dat het antibiotica gebruik minder moet, betekent niet dat van de eene op de andere dag het gebruik naar nul kan. Geef de sector kans en tijd om in te spelen op maatschappelijke wensen, en laat ze ons nou eindelijk eens niet in het verdomhoekje zetten.

 • PetervanKempen

  Het oneerlijke van Wakker dier leden, hun volgelingen en andere meestal extreem linkse en vegetarische dierenliefhebbers is, dat zij in streven naar hun minderheid belangen onwaarheden uiten over een sector die zich aan de huidige wetten houdt die we samen democratisch hebben afgesproken. Daarmee komen zij blijkbaar weg omdat ze een 'goed doel' nastreven. Een beter dierenleven in de agro industrie kan wel, maar dan moeten we eerst de open grenzen sluiten en een verplicht prijskaartje hangen aan de dan gedwongen ecologische voedsel productie in Nederland. Oh, ja das waar ook, vervalt de export. Geeft niets, de economie gaat zo ook al naar de knoppen.En vooral onthouden he, we hebben gelijk en het beste voor met alles, de meerderheid in Nederland zal allemaal naar een heropvoedingskamp moeten want die blijven maar voor vrijheid van eigen mening en handel zijn. Lastig te begrijpen begrippen blijkbaar, vooral voor linkse partijen, dierenliefhebeers, vegetariers,Wakker dier en overige geitewollen sokken.
  Wakker Dier: het doel heiligt niet alle middelen! Eerst was het Kauf nicht bei Juden, Nu is het Kauf nicht bei plofkip winkels,met name genoemd , terwijl die zich aan de wet houden! Ik zie geen verschil. Bedenkelijke gelijkhebbers waar ik een beetje bang van wordt.

 • bankivahoen

  Perfect verwoordt Peter@,maar de sector krijgt helaas geen enkele bijval van welke politieke partij dan ook. De mens is ver vervreemd van voedselproductie! Mensen die niets toevoegen aan de maatschappij tonen soms r(n)are trekjes door hun nutteloze dagelijkse bezigheden! Wie of wat zal ooit een wende te weegbrengen ?

 • politiek

  Beste ruben
  Ik wil je in herinnering brengen het gesprek 14 februari in Doetinchem.
  Hopenlijk ga je ZELF je reactie # 52 corrigeren.
  Zo niet , dan zal ik het wel voor je doen. !

 • alco1

  IK ben benieuwd.

 • politiek

  Beste Ruben.
  Je hebt me uitgedaagd wat ik zonder meer waardeer.
  Voor mijn beleving hebben we een zeer correct open en transparante discussie/overleg gehad. Ik denk dat we ongeveer 80 % van de tijd gesproken hebben over de illegale werkwijzen in de veehouderij inzake antibiotica en hormonen.
  Beste Ruben , praat je nu over die illegale of legale cijfers ! in uw reactie. !

 • alco1

  In het verslag in het Agra. Dagblad werd met geen woord gerept over geheime documenten die aan zouden tonen dat er nog steeds op grote schaal illegale praktijken plaats vinden.

 • politiek

  Excuses,
  Zeer indringend is me geadviseerd om op enkele reageerders NIET meer te reageren.

 • alco1

  Zo zo, politiek laat zich adviseren. Dat zal ook wel weer een hersenspinsel zijn.
  Zeg toch gewoon. Ik heb die bewijzen niet waar jij om vraagt.

 • jordi 1455

  Politiek steekt weer de kop in het zand.

 • Flyinghollander

  Nee er is op je vingers getikt door redactie en ze hadden je moeten bannen met je aantijgingen politiek.

 • ruben1979

  Dag politiek, zeker was het een open en goede discussie, in tegenstelling tot wat velen hier denken is er echt wel op een goede manier met jou te discusseren. Ik geloof niet dat mijn reactie #52 enige toelichting behoeft, zoals ook in ons gesprek, zal ik hier nogmaals uitleggen dat er bij ons op het bedrijf geen illigale AB gebruikt worden, en de eerste die het voorsteld wordt ook direct de deur gewezen. Dus nogmaals de laatste 3 koppels zijn zonder een gram/druppel AB geleverd. Ter info ook deze zittende koppel heeft tot nu toe geen AB gehad, niet legaal, niet illigaal.

 • mazzel1

  Ruben,
  waarom zou je je eigen verdedigen t.o.v. WD, PVDD of Politiek? Hoeft helemaal niet. Wij produceren met zijn allen een gezond produkt, voldoen aan de wetgeving en zijn transparant. Laat je niet uit de tent lokken door deze extremisten en wrokkige ex-varkenshouder.

 • alco1

  Ruben. Wij kwamen in de clinch met politiek omdat hij beweerde dat er duizenden boeren bewust bezig waren illegale praktijken. Dit schoot bij jouw in het verkeerde keelgat en motiveerde dit zoals in #52. Bij mij moest hij dan ook met bewijzen komen om de illegale praktijken daadwerkelijk aan te kunnen pakken. Mijn vraag: Kwam hij met geheime documenten boven ta(v)fel, tijdens het gesprek op 14 Feb.

 • ruben1979

  mazzel1,
  Ik probeer ook alleen maar te laten zien dat we een gezond product maken, voldoen aan de wetgevinig en transparant zijn, maar als hierboven de indruk gewekt wordt dat ik mijn eigen reactie's moet corrigeren, zeker als het gaat om AB gebruik (en zeker het illigaal gebruik), mag ik toch zeker nogmaals aangeven dat ik hier 100% op tegen ben. Ben wel benieuwd wat ik nu eigenlijk moest corrigeren?

 • politiek

  Zeer beslist hebben we ongeveer 80 % van de tijd vooral gesproken over de illegale handel van antibiotica , illegale hormonen en zelfs ook de ergste kankerverwekkende gifstof AFLATOXINE.
  Dat was ook de insteek van het gesprek. Praten over de legale cijfers enz. daar was gesprek niet voor bedoelt.
  Natuurlijk als Ruben de mening is toegedaan dat ik iets niet kan onderbouwen en staven zoals men dat noemt , dan ben ik bereid daar op terug te komen.
  Dat heb ik ook kenbaar gemaakt aan de andere deelemers van gesprek/overleg.
  Zeer opmerkelijk is overigens als wij als ,,groepje,, vinden dat er momenteel onverantwoorde risico,s genomen worden door de veevoederindustrie inzake AFLATOXINE. Dat op data 14 februarie al en de ,,echte,, controleurs zoals een ,,Trustfeed,, enz. wat een toneelstukje aan het spelen zijn.
  Zij spotten met de gezondheid van onze kleuters en peuters.
  Desgewenst zal ik nog wel vermelden de extra gevaren van de gifstof AFLATOXINE inzake vooral o.a. leverkanker enz.
  Extra aandacht behoort te liggen bij vooral melk om die risico,s te beperken aldus RIKILT en RIVM.

 • ruben1979

  Beste politiek, je hoeft nergens op terug te komen, maar in jou reactie #63 is het net of ik in reactie #52 niet het hele verhaal vertel over het AB gebruik op mijn bedrijf. De laatste rondes zonder AB is bij ons ook ZONDER, hoe ik over het illigale gebruik denk hoef ik zeker jou volgens mij niet meer uit te leggen.
  Maar ten overvloede nog een maal, illigaal gebruik en handel van AB moet hard aangepakt worden, dus oppakken en bestraffen.

 • politiek

  Beste ruben 1979
  Inderdaad als je helemaal geen antibiotica gebruikt dan gebruik zowel geen legale als illegale antibiotica.
  Gesproken hebben we over dierenartsprakijken die betrokken zijn bij de illegale handel in antibiotia

 • koestal

  veel consumenten gaan voor de laagste prijs plofkip of bofkip,de prijs bepaalt vaak de aankoop

Laad alle reacties (74)

Of registreer je om te kunnen reageren.