Pluimveehouderij

Nieuws 3197 x bekeken

Pluimveesector richt twee nieuwe stichtingen op

Den Haag - De pluimveesector kent vanaf maandag twee nieuwe organisaties. Het gaat om de stichtingen Avined en Pluimned. Deze twee organisaties zijn in het leven geroepen om taken en verantwoordelijkheden van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) over te nemen. Een derde stichting, Ovoned, is twee weken geleden al opgericht.

Voorzitters van de georganiseerde pluimveesector ondertekenden maandag om 16:00 uur de statuten bij de notaris. Het betrof de voorzitters van de twee pluimveehoudersorganisaties NOP en NVP, Anevei (eierhandelaren) en Nepluvi (pluimveeslachterijen).

Avined wordt de overkoepelende organisatie die de contacten met de overheid onderhoudt. Hierin wordt het Kip-systeem ondergebracht, het koppelinformatiesysteem voor de pluimveehouderij. Avined wordt ook het overlegplatform voor de hele pluimveesector en de stichting die zich bezig gaat houden met de monitoring, voedselveiligheid en volksgezondheid in voorkomende gevallen. Pluimned wordt de organisatie voor de pluimveevleessector. Deze gaat onder meer het IKB-kwaliteitssysteem voor de vleessector beheren. Ovoned krijgt onder meer het IKB ei-kwaliteitsschema in beheer.

Met deze drie stichtingen wordt voorzien in sterke organisaties die zich bezig houden met alle belangrijke collectieve taken voor de pluimveeketens nu het PPE gaat verdwijnen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden sluiten de stichtingen binnenkort contracten met CoMore B.V. in Zeist.
Avined gaat werken met een roulerend voorzitterschap. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers meemt deze rol als eerste op zich. Hij kreeg uit handen van de voorzitter van de voorbereidingscommissie, Nepluvi-voorzitter Jan Odink, een ijzeren kip overhandigd. Dat symboliseert volgens Odink de doelstelling van de pluimveesector. "We gaan voor een toekomstbestendige kip waarbij de gezondheid en het dierenwelzijn bovenaan staan."

Of registreer je om te kunnen reageren.