Pluimveehouderij

Nieuws

Maatregelen tegen campylobacter

Den Haag – De Nederlandse keten voor pluimveevlees gaat zelf maatregelen nemen om het risico op infectie met campylobacter te verkleinen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van Europese regelgeving mag de Nederlandse overheid geen maximumnorm vaststellen voor campylobacter in de detailhandel. Wel mag Nederland, mits het geen handelsverstorend effect heeft, voor kippenslachterijen nationaal een proceshygiënecriterium (PHC) voor campylobacter vaststellen. Een PHC is een prestatie-indicator voor de hygiëne van het slachtproces. Het kan als indicator worden gezien. Bij overschrijding van het PHC van 1.000 kve/gram wordt het kippenvlees niet afgekeurd maar zal de hygiëne in het slachthuis verbeterd moeten worden. Het blijft mogelijk dat kippenvlees met daarop meer dan 1.000 kve/gram in de detailhandel ligt.
De vleeskuikenslachterijen, verenigd in Nepluvi, hebben in vervolg op het 'Convenant Campylobacter' aangegeven dat zij per 1 maart 2014 een bovenwettelijke PHC van 1.000 kolonie vormende eenheden per gram (kve/gram) in de eisen voor hun productieproces HACCP op nemen.
De CBL-leden hebben aangegeven vanaf 1 maart 2014 van al hun toeleveranciers te verwachten dat zij een bovenwettelijke PHC voor campylobacter van 1.000 kve/g opnemen in het door hen gehanteerde voedselveiligheidssysteem. Daarmee wordt bereikt dat de supermarkten zowel aan Nederlandse als aan buitenlandse toeleveranciers eisen stellen aan de beheersing van campylobacter in het productieproces.

De NVWA gaat de ontwikkelingen van campylobacterbesmettingen op vlees monitoren. Wanneer het private initiatieven tot eind 2015 onvoldoende resultaat opleveren, kan de regering de PHC van maximaal 1.000 kve campylobacter per gram vers kippenvlees opnemen in de Wet Dieren.

In 2012 zijn er door het RIVM in Nederland 4.220 campylobacteriose gevallen bij mensen geregistreerd. Op basis hiervan schat het RIVM dat in 2012 door campylobacter 100.000 mensen diarree kregen, 1.100 mensen in het ziekenhuis werden opgenomen en dat bij 34 sterfgevallen campylobacter een rol speelde. Campylobacter veroorzaakte een kostenpost van 78 miljoen euro. Hiervan wordt 18 miljoen euro toegeschreven aan vers kippenvlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.