Pluimveehouderij

Nieuws 12 reactieslaatste update:6 dec 2013

LTO/NOP hekelt opstelling NVP

Zwolle - LTO/NOP en de Nederlandse vakbond pluimveehouders NVP zijn het oneens over de financiering van nieuw praktijkonderzoek.

"Als pluimveesector moeten we blijvend investeren in onderzoek en innovatie om de concurrentieslag met het buitenland aan te kunnen", stelt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. Desondanks dreigt Nederland achterop te raken, tenminste als de situatie zo blijft als nu. Hubers en zijn medebestuursleden hekelen de opstelling van de NVP in productschapsverband. "Zij willen in 2014 geen heffingen voor onderzoek, behalve voor het onderzoek naar het houden van dieren zonder snavelbehandeling, waardoor de continuïteit van het onderzoek ernstig in het geding komt. Ik begrijp niet waarom de NVP er zo dwars voor gaat liggen.''

'Onderzoek brengt ons vooruitgang'

Hubers begrijpt heel goed dat het een mooie boodschap richting de achterban zou zijn om tijdens de afbouw van het productschap minder heffingen op te leggen. "We moeten het kind echter niet met het badwater weggooien. Er wordt op dit moment niet zomaar onderzoek gedaan. Natuurlijk moeten we scherp kijken naar wat we wel en wat we niet doen, maar nagenoeg alle onderzoeken brengen ons vooruitgang." Nu geen geld uittrekken voor onderzoek in 2014 betekent dat er geen nieuwe onderzoeken kunnen worden uitgezet en bestaande onderzoeken, zoals het bloedluisonderzoek, zullen stil komen te liggen. Hubers: "Ik weet zeker dat de NVP-achterban – net als onze achterban – deze 'stoppersmentaliteit' niet omarmt. We willen blijven concurreren met kennis en kunde en daar is onderzoek en onderzoeksfinanciering voor nodig."

'Waar nodig continueren'

Eerder dit jaar is in het productschap besloten terughoudend te zijn om gelden te innen voor praktijkonderzoek, omdat er geen zicht was op toekomstige financieringsmogelijkheden. "Nu de overheid concreet aangeeft vanaf 2015 de mogelijkheid te bieden innovatiegelden te innen via een interbranche- of producentenorganisatie, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om daar waar nodig te continueren", volgens Hubers.

LTO/NOP wil het PVE vragen om in 2014 toch te heffen voor het zo noodzakelijke onderzoek. "Hoewel het productschap in een afbouwfase zit, is die mogelijkheid er gewoon. Ik hoop dat ik de NVP nog van de noodzaak kan overtuigen, zoals dat eerder voor veterinair onderzoek en het onderzoek naar het weglaten van ingrepen ook is gelukt. Daar wilde de NVP eerst ook niet bewegen en kunnen we nu gelukkig in gezamenlijkheid vooruit."

Reactie NVP: 'geen standpunt van NVP alleen'

Namens de NVP stelt secretaris Jan Brok dat er wat zijn organisatie betreft inderdaad geen collectieve heffingen plaatsvinden in 2014, met uitzondering van veterinair onderzoek en onderzoek naar het weglaten van ingrepen. "Dat is overigens geen standpunt van de NVP alleen, daartoe is eerder dit jaar in een breder verband besloten in het productschapsbestuur." Hij vindt het dan ook vreemd dat de NVP de spreekwoordelijke zwartepiet krijgt toegespeeld. "Onderzoek is prima, zeker als het gaat om het brede sectorbelang zoals in het geval van diergezondheid, maar wij voelen bij deelonderzoeken meer voor particuliere en commerciële financiering boven collectieve financiering."
Brok vervolgt: ,,Wageningen UR Livestock Research mag er wat ons betreft wel wat commerciëler in staan en onderzoeksvoorstellen zo schrijven dat ze er marktpartijen bij kunnen vinden. Voor een onderzoek naar ammoniakuitstoot van een bepaald type stal, of de bloedluisproblematiek bij slechts één deelsector, hoeven we geen collectief geld in te zetten." Brok verwacht niet dat Nederland de boot gaat missen als er in 2014 geen collectief onderzoek wordt ingesteld. "En als je als sector echt wat wilt, dan zul je terug moeten naar het PVE-bestuur.''

Fabian Brockotter

Laatste reacties

 • AlexOirlo

  Eric,
  Kijk even in de spaarpot van het PVE of daar nog wat Euro's zitten die je kunt inzetten voor onderzoeken die van belang zijn voor de toekomst. Is wel zo verstandig om de tering naar de nering te zetten. Bekijk dit even door de bril van pluimveehouder.

 • stwije

  Jammer dat LTO/NOP en NVP hier niet 1 lijn kunnen of willen trekken in plaats daarvan blijft broederijbrok zijn eigen leden bekritiseren. In moeilijke tijden is het zaak elkaar te steunen en niet tegen elkaar uit laten spelen.

 • John Claessens

  Mag men geen mening geven ? Zo gaat dat in een democratische wereld.
  Laten we dan een conclusie trekken en zo met die partijen door een deur naar buiten treden .

 • koen.kerkhof1

  Zorg eerst dat het geld bij de produktschappen op gemaakt wordt, anders is er weer een hoop geld wat verloren gaat voor de sector.
  Bij de pluimveehouders is het al op.

 • Hugobens


  Door innoveren hebben we onze sector opgebouwd en daar mogen wij best trots op zijn.
  Dit jaar heeft de sector geen geweldig financieel jaar achter de rug. Vooral in de legsector is het kommer en kwel en daar kan ik zelf over meepraten, ook ik heb dit jaar heel veel geld verloren.
  Toch is het niet verstandig om juist daarom te stoppen met het collectief innoveren.
  Als we nu stoppen gaat dit ons in de toekomst nog meer geld kosten. Overigens lopen we 400.000 euro aan onderzoeksgelden bij topsectoren mis. Deze subsidie is reeds aangevraagd en wordt waarschijnlijk toegekend onder de voorwaarde dat wij de andere helft doen.

  Nog even een vergelijking: Het is nu crisis en als BV Nederland kun je ook de keuze maken geld te besparen door nu vele scholen te sluiten en de scholing verder over te laten aan marktpartijen en commerciële bedrijven.
  In beginsel bespaar je veel geld op termijn gaat toch heel veel geld kosten. De kenniseconomie gaat immers grotendeels verloren.
  Dit geldt ook voor de pluimveesector als je niet blijft investeren in kennis gooi je inderdaaad het kind met het badwater weg.

 • stwije

  Gelukkig kan hier wel onder eigen naam gediscussieerd worden! Deze week heb ik een behoorlijke bak ellende over me heen gehad als zou ik met Wakker Dier slijmen. Ik wil hier alleen maar over zeggen dat niet wij Wakker Dier opgezocht hebben maar zij ons. Hoe zou trouwens de pluimveehouderij er uitgezien hebben zonder initiatieven als BMC, Golden Harvest, Het Zuivere Ei, Volwaard, De kip van Morgen, Rondeel en vele andere individuele acties zoals het nu al houden van onbehandelde legkippen. We kunnen TROTS zijn op onze sector. Laten we vooral onze voorsprong zien te behouden en er ons voordeel mee doen. • stwije

  Gelukkig kan hier wel onder eigen naam gediscussieerd worden! Deze week heb ik een behoorlijke bak ellende over me heen gehad als zou ik met Wakker Dier slijmen. Ik wil hier alleen maar over zeggen dat niet wij Wakker Dier opgezocht hebben maar zij ons. Hoe zou trouwens de pluimveehouderij er uitgezien hebben zonder initiatieven als BMC, Golden Harvest, Het Zuivere Ei, Volwaard, De kip van Morgen, Rondeel en vele andere individuele acties zoals het nu al houden van onbehandelde legkippen. We kunnen TROTS zijn op onze sector. Laten we vooral onze voorsprong zien te behouden en er ons voordeel mee doen. • mwhjanssen5

  Je moet een lange termijnvisie nastreven en dan blijft onderzoek nodig, wij zijn exporterend en zullen voorop moeten blijven lopen. Zaak is dat we met zijn alle de neuzen dezelfde kant op houden om zo niet makkelijk te worden uitgespeeld en verdeeldheid te krijgen binnen de sector. Natuurlijk moet er met het geld wel het goede vooral voor de primaire sector gedaan worden, dus geen onnodige onderzoeken die niks toevoegen maar dat lijkt me duidelijk.

 • eimania

  @Derkspluimvee.Hoeveel van die projecten die jij opnoemt zijn betaald,met gemeenschapsgeld, van uit het productschap ? Wat is onze voorsprong ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland ? ,toch niet onbelangrijk voor onze afzet van eieren en mest.En wat wakkerdier betreft, dat komt je wel goed uit zo net voor de feestdagen toch?

 • FarmerNL

  De ontwikkeling de laatste 15 jaar op gebied van pluimvee zijn nagenoeg allemaal zelfstandige initiatieve zonder bemoeienis van bv ASG WUR.
  door het ontbreken van geld vanuit de overheid voor een stukje fundementeel onderzoek zonder winstoogmerk en ook soms volledig out of the box is ASG geworden tot een subsidie spons die onbetaalbaar is voor het bedrijfsleven, Bijna alle onderzoek is gedaan nadat de technieken of methoden reeds in de praktijk bewezen waren. Vaak alleen nog maar als onderbouwing voor de reeds bestaande conclusie.
  De sector moet zich denk ik niet druk maken over ASG WUR, die strijd kun je alleen winnen in Den Haag, daar helpen een paar sector euro's echt niet aan.
  Er zou geld moeten naar pr voor de sector, iets wat onze zuider buren beter op orde hebben, elke 2 jaar een schooste boerin van Vlaanderen verkiezing een een eigen TV kanaal waar vanalles aan bod komt dat ook op scholen als lesmateriaal gebruikt kan worden.
  <>

 • Hugobens

  Ik kan mij goed voorstellen dat de onderzoeken van Wageningen UR soms als ver van de praktijk gezien wordt. Toen Wageningen UR in het begin van de jaren '90 onderzoek deed naar de volière werd dit niet door elke pluimveehouder als zinvol ervaren. Daarnaast zijn sommige onderzoeksvragen voor commerciële bedrijven niet of nauwelijks interessant echter wel voor de pluimveehouder.

  Hierbij de link naar het onderzoeksprogramma 2013 WUR voor de pluimveehouderij.
  <>

  Overigens hoeft er helemaal niet altijd met Wageningen gewerkt te worden. In het recente verleden is er ook gewerkt met studiegroepen uit Amsterdam en Groningen. Heden wordt er zelfs samen met onze Belgische vrienden een onderzoeksproject geschreven voor kennisoverdracht m.b.t geur, fijnstof en endotoxinen in de pluimveehouderij. Met bloedluisonderzoek willen we zelfs Europees gaan samenwerken met meerdere landen.
  Feit blijft, geld is de brandstof voor de motor van onderzoek. Door slim in te spelen op subsidiepotjes hoef je een groot deel van deze brandstof niet zelf te betalen.
  Toch blijft cofinanciering altijd nodig.

 • AlexOirlo

  Even geen reactie op alle andere, want dan krijgen we weer een discussie over een discussie-onderwerp enz. enz. Mijn standpunt nogmaals is heel simpel. Pak alle reserves (incl. toekomstige tegemoetkomingen personeel) uit de PPE/PVE en ga daar een jaar mee aan de gang.De bedoeling is nl. dat de POT volledig leeg is op 31-12-2014. De overheid heeft nl. besloten dat er geen produktschappen meer mogen zijn. De evt. financiele gevolgen voor het personeel zijn dus ook niet het probleem van de sector, maar een overheidsprobleem.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.