Pluimveehouderij

Nieuws

Enquête sectorpromotie online

De werkgroep Kip Kiplekker roept vleeskuikenhouders op een enquête in te vullen over de promotie van hun sector.

Met het opheffen van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is financiering van promotieactiviteiten niet meer vanzelfsprekend. Financiële steun van pluimveehouders is nodig om promotiewerk van de werkgroep Kip Kiplekker voort te zetten. Via een enquête kunnen vleeskuikenhouders aangeven hoe zij hier tegenaan kijken en wat zij belangrijk vinden voor de promotie van hun sector. Klik hier voor het online invullen van de enquête.
In de afgelopen vijf jaar is door de werkgroep Kip Kiplekker veel werk verzet om de sector te promoten. Deze acties dragen bij aan een positief imago van de vleeskuikenhouderij. Zo doet de werkgroep Kip Kiplekker veel aan voorlichting via de website KipKiplekker.nl en verspreidt het promotiemateriaal zoals  consumentenfolders en lespakketten voor het basisonderwijs. Ook worden speciale zichtstallen ondersteund en onder de aandacht van burgers en consumenten gebracht. Kip Kiplekker wil een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de vleeskuikenhouderij, als reactie op allerlei kritische geluiden over de sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.