Pluimveehouderij

Nieuws 1479 x bekeken

Weinig besmettingen salmonella

Zoetermeer - In de pluimveesector is dit jaar tot nu toe één opfokvermeerderingskoppel voor de pluimveevleessector geruimd wegens een besmetting met Salmonella Java. Er zijn tot nu toe geen ruimingen geweest van leghenkoppels vanwege besmettingen met Salmonella Enteritidis of Salmonella Tiphimuris.

Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren. Voor de salmonellabestrijding in de pluimveesector krijgt het Productschap Pluimvee en Eieren jaarlijks Europese subsidie. Die subsidie wordt door de EU verstrekt op basis van cofinanciering. Dat betekent dat de EU de helft van de kosten voor zijn rekening neemt en de sector de andere helft. Het PPE heeft de financiering door de sector tot nu toe geregeld via haar heffingen. Over 2013 heeft de EU een bedrag van 2,4 miljoen euro ter beschikking gesteld. Hiervan is 2 miljoen euro beschikbaar voor aankoop van vaccins. De rest is voor ruimingen (350.000 euro voor vermeerderingskoppels en 50.000 euro voor legkoppels). Voor de vaccinkosten eist de EU dit jaar voor het eerst geen cofinanciering meer. Het PPE heeft dan ook de heffing voor dit onderdeel van het beleid verlaagd. Tot nu toe is er bij het PPE dit jaar voor een bedrag van 1,19 miljoen euro aangevraagd voor vaccinkosten.

Voor het Salmonella Java besmettingsgeval heeft het productschap een bedrag van 82.000 euro uitgekeerd voor de ruiming van de koppel. Vergeleken met vorig jaar is het aantal besmettingen met salmonella zeer laag. In 2012 werden er negen besmettingen vastgesteld bij opfok en grootouderdieren voor de vleessector. Er werd toen 1,3 miljoen euro uitgekeerd door het PPE. In de legsector werd vorig jaar voor één besmettingsgeval een bedrag van 105.000 euro uitgekeerd.

Nu het PPE op termijn definitief wordt opgeheven is het de vraag hoe volgend jaar met de salmonella-subidieregeling wordt omgegaan. Secretaris Ben Dellaert meldde tijdens de sectorcommissie Eieren dat de regeling volgend jaar nog door het productschap zal worden uitgevoerd. De aanvragen voor Europese subsidie voor 2014 zijn al de deur uit. Het PPE zal de cofinanciering weer via de heffingen regelen.

Voor 2015 is het nog de vraag hoe deze regeling verder wordt uitgevoerd, zo meldt Dellaert.

Of registreer je om te kunnen reageren.