PluimveeNieuws

Dijksma: verbod snavelkappen in 2018

Den Haag – Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma houdt nadrukkelijk vast aan het verbod op snavelkappen bij kippen en kalkoenen in 2018 en andere aanpassingen voor ingrepen bij pluimvee.

“Er komt een serieuze evaluatie van de effecten, maar ik wil toch het duidelijke signaal afgeven dat het in 2018 gaat gebeuren”, aldus Dijksma tijdens een debat in de Tweede Kamer. De staatssecretaris houdt vast aan het tijdpad dat in juni bekend werd. Het meest ingrijpend is het verbod op de snavelbehandeling (oftewel het kappen van snavels) dat wordt verboden per 1 september 2018. Dijksma wees erop dat de maatregelen worden genomen ‘in overleg met het bedrijfsleven’ en noemde het een ‘evenwichtig besluit’.

Dijksma ontraadde een motie van VVD-Kamerlid Helma Lodders om de oorspronkelijke ingangsdatum in 2021 weer aan te houden. “Het besluit van juni kan en wil ik niet terugdraaien”, aldus Dijksma. Ook een motie van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (Christenunie) om eerst de uitkomsten van de evaluatie in 2017 af te wachten ontraadde Dijksma. De staatssecretaris ontraadde ook verdere aanscherpingen. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) diende moties in voor een verbod op koloniehuisvesting uiterlijk in 2021 en een fokverbod voor witgevederde hanen die nu gedubd (bijknippen van kammen) worden.

Jaco Geurts diende ook een motie in om het snavelkapverbod te koppelen aan een EU-verbod. Hij wees op de export van bijvoorbeeld ouderdieren die voor drie kwart de grens overgaan en waarvan veel afnemers eisen dat snavels gekapt zijn. Dijksma erkende dat er grote economische belangen spelen, ze zegde opnieuw toe zich voor EU-regelgeving in te zetten. Maar dat is voor haar geen reden om opnieuw te kiezen voor uitstel. Aan de basis voor eerdere invoering van ingrepen ligt ook een Kamermeerderheid stelde Dijksma vast. Op dinsdag 12 november wordt gestemd over de moties.

Beheer
WP Admin