Pluimveehouderij

Nieuws

Ministerie laat kans op vogelgriep berekenen

Barneveld - Het ministerie van Economische Zaken wil opnieuw laten berekenen in hoeverre legpluimveebedrijven met vrije uitloop grotere risico's lopen op besmettingen met laagpathogene vogelgriep.

Het ministerie wil met de resultaten van die berekening de discussie aangaan met de Europese Commissie in Brussel over structurele maatregelen voor vrije-uitloopbedrijven die het risico op insleep van de ziekte kunnen beperken. Ook een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee maakt hiervan onderdeel uit. Dit blijkt uit een notitie over laagpathogene vogelgriep die in de sectorcommissie pluimveevlees is besproken.

In een eerdere studie is vastgesteld dat bedrijven met uitloop een elf keer hogere kans op een uitbraak van laagpathogene vogelgriep hebben dan bedrijven die de dieren binnen houden.

Naar aanleiding van de uitbraken van laagpathogene vogelgriep eerder dit jaar in Lochem, Zeewolde en Tzum is in de sector zeer veel gesproken en gediscussieerd over de ziekte. Een verzoek om een tijdelijke ophokplicht tijdens de risicovolle perioden werd door het ministerie niet gehonoreerd. Wel heeft het ministerie een subsidiemogelijkheid geopend voor overspanning van de uitloopruimten met netten. Voor zover bekend is er echter geen enkele ondernemer die van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, zo blijkt uit de notitie van het Productschap Pluimvee en Eieren. Overspannen met netten wordt als weinig praktisch ervaren, gezien ook de grote oppervlakte van veel uitloopterreinen.

Oud-topambtenaar Chris Kalden adviseert in een notitie die hij maakte op verzoek van de pluimveesector om criteria vast te stellen voor de kwaliteit van uitloopruimtes. Dit om te voorkomen dat de discussie over de inrichting van de uitloopruimtes een splijtzwam gaan vormen binnen de sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.